Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Unitatea de nvmnt:Liceul Tehnologic Ioan N. Roman Constana


Profesor: Stelea Doina
Disciplina:Biologie
Clasa:a IX-a B
Data : 05.12.2014
Unitatea de nvare : Celula - unitatea structurala si functionala a lumii vii.
Subiectul leciei: Diviziunea celulara. Mitoza.
Resurse de timp :50 minute
Tipul leciei: lectie mixta
Scopul leciei: dobandirea de catre elevi a unor cunostinte referitoare la diviziunea celular direct i indirect.

Competene specifice:
1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/documentare despre organizarea lumii vii
1.2.Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor ereditare
1.3.Identificarea structurilor biologice microscopice in vederea caracterizarii lor
4.1.Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diferite situatii de comunicare
4.2.Prezentarea informatiilor folosind diverse metode de comunicare

Competente derivate/Obiective operationale:


La sfritul lectiei elevii trebuie s fie capabili :
CD1-sa defineasca procesul de diviziune celulara si sa o clasifice;
CD2-sa descrie modul de realizare a diviziunii directe (amitoza);
CD3- sa defineasca ciclul celular si sa precizeze procesele ce se petrec n interfaz;
CD4-s caracterizeze i s identifice cele 4 faze ale Mitozei pe scheme i simularea video.

Resurse procedurale: conversatia euristica, explicatia, observatia, modelarea


Resurse materiale: manual, calculator, videoproiector, material video, material PPT, fise de evaluare.
Tipul de organizare a activitii:frontal, individual, pe grupe.
Anticiparea dificultilor:- intrerperea curentuluiutilizarea planselor;
-intrebari ale elevilor ce depasesc programaasigurarea unui fond de documentare;

Bibliografie
-Ioana Arinis,Aurora Mihail, Biologie. Manual pentru clasa a IX-a, editura ALL, 2004
-Ciurchea Maria,Ciolac Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982-Ghid metodologic de aplicare a programei de
biologie, CNC
-Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: Lectia- forma de baza a organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie, Ed.
ARVES, 2007.
-Viorel Lazar,Daniela Caprarin:Metode didactice utilizate in predarea biologiei,Ed.Arves,2008
- Ion Iordache si Ulpia Maria-Leu, Metodica predrii biologiei, editura Universitii Al. I. Cuza Iai, 2001
- Programa de biologie pentru liceu, clasa a IX-a, aprobat cu ordinul MedCT

DESFASURAREA LECIEI
Nr.
crt

ACTIVITATE DESFURAT

Etapele leciei

Competen
e derivate

1.

Organizarea
clasei

2.

Reactualizarea
cunotinelor
anterioare

3.

Captarea
atentiei

4.

Anuntarea
temei
si
obiectivelor

Activitatea
profesorului
-pregateste materialul
didactic;
-noteaza in catalog elevii
absenti si verifica daca
sunt conditii optime
pentru desfasurarea orei;
- adreseza ntrebri,
urmreste elaborarea
rspunsurilor din care
verifica notiunile
predate: structura celulei
procariote i eucariote,
alctuirea nucleului,
cromatin, acizi nucleici,
cromozomi.
- solicita elevilor
vizionarea unor filme
nmulirea bacteriilor
i Etapele mitozei si le
cere sa deduca ce proces
se realizeaza (de
diviziune a celulei).
-Anuna titlul leciei si il
scrie pe tabla Diviziunea
celulara.
-comunica
clar
competentele
derivate
ale leciei, care exprima
ceea ce elevii trebuie sa
cunoasca
la
finalul
lectiei.

Activitatea elevilor

Resurse
procedurale

Resurse
materiale

Resurse
temporale

Metode
de ev.

-isi pregatesc cartile si


caietele;

- raspund la ntrebri;

Conversatia
Euristica

- se gandesc la solicitarea
profesorului si deduc
tema leciei.

Conversatia
euristica

-ascult, noteaza titlul


lectiei.

Conversatia
euristica

10

CD,
calculator,
videoproiector

oral

5.

Dirijarea
invatarii

-defineste procesul de
CD1

CD2

CD3

CD4

6.

Obinerea
performanei

CD1
CD2
CD3
CD4

7.

Asigurarea
feed backului

diviziune celulara si il
clasifica;
-.Le prezinta imagini
power point cu
diviziunile prin
fragmentare, gatuire si
inmugurire si le
caracterizeaza.
-defineste diviziunea
indirecta(cariochineza) si
o clasifica.
-defineste ciclul celular si
precizeaza partile
componente ale acestuia.
-caracterizeaz cele 4
faze ale mitozei folosind
prezentarea power-point.
Realizeaza schema
tablei(Anexa1).
Inventariaza principalele
informatii si solicita
elevilor sa dea raspunsuri
clare pentru a verifica
masura in care au fost
atinse obiectivele.
Prezint imagini cu etapele
mitozei, iar elevii sunt
solicitai s le recunoasc i
s le ordoneze.
Prin chestionare orala pe
tot parcursul lectiei si pe
baza fisei de evaluare i
Baremului de corectare
(Anexa 2)

-ascult, observ, scriu,

-urmaresc imaginile

Observatia

CD,
-Calculator
-videoproiector
20

Explicatia
-ascult, observ

Conversatia

-ascult, scriu, urmresc


imaginile.

Dau raspunsuri la
intrebari.
Recunosc i ordoneaz
interfaza i cele 4 faze
ale mitozei.

Completeaza fisa de
evaluare.
Corectarea i notarea
Fiei se realizeaz
reciproc n grupe de 2
elevi.

Oral

CD,
-Calculator
-videoproiector

Oral

Modelarea

Conversaia

-videoproiector

Fisa de
evaluare.

Observaia
Modelarea

oral
scris

Anexa 1
Schema tablei
I.
II.

III.

IV.

V.

DIVIZIUNEA CELULAR SCHEMA LECIEI


Definiie: este procesul prin care celulele-mama mature, dau nastere la noi celule.
Rol:
- la org.unicelulare asigur nmulirea
- la org.pluricelulare asigur creterea, nlocuirea celulelor uzate, reproducerea
Clasificare:
1. Direct (amitotic) : la celule procariote i tumorale
a) Prin strangulare (gtuire): bacterii
b) Prin fragmentare (clivare): alge verzi si celule epidermale din bulbi de usturoi
2. Indirect (cariokinetic): la majoritatea celulelor eucariote
a) MITOZA
b) MEIOZA
Ciclul celular = perioada de timp de la formarea unei cellule pn la terminarea diviziunii sale.
Ciclul celular cuprinde 2 faze: INTERFAZA i DIVIZIUNEA CELULAR

INTERFAZA = perioada dintre 2 diviziuni successive


Etape : Presintetic (G1) : se sintetizez proteine i enzime
Sintetic (S): se dubleaz cantitatea de ADN = se dubleaz cromozomii
Cromozomii monocromatidicicromozomi bicromatidici
Postsintetic (G2): se sintetizeaz proteinele necesare formrii fusului de diviziune.
Mitoza : are loc n celulele somatice, diploide(2n) ale corpului.
- Dintr-o celul-mam diploid (2n) rezult 2 celule-fiice diploide, cu acelai numr de cromozomi (2n).

Mitoza: A. Diviziunea nucleului (cariokineza) are loc n 4 faze:


1. Profaza : se dezorganizeaz membrana nuclear i nucleoli
Se formeaz fusul de diviziune
Se individualizeaz cromozomii prin condensarea cromatinei.
2. Metafaza : cromozomii bicromatidici sunt dispui la jumtatea fusului de diviziune formnd placa metafazic.
3. Anafaza : cromozomii bicromatidici se scindeaz longitudinal
Cromozomii monocromatidici se deplaseay spre cei doi poli ai celulei
4. Telofaza : cromozomii monocromatidici au ajuns la polii celulei, se decondenseaz
Se dezorganizeaz fusul de diviziune
Se formeaz cele 2 nuclee ale celulelor-fiice.
B. Diviziunea citoplasmei (citokineza): citoplasma i oraganitele celulare se separ n cele 2 celule-fiice, se formeaz un perete
despritor.
Importanta mitozei: asigura inmultirea celulelor somatice.

Anexa 2
Fisa de evaluare
I.

Asociati notiunile din cele doua coloane:


A
1.
2.
3.
4.

profaza
metafaza
anafaza
telofaza

a. cromozomii se despiralizeaza
b. se organizeaza fusul de diviziune
c. cromozomii se dispun in plan ecuatorial
d. cromozomii monocromatidici migreza catre poli

1.
a)
b)
c)
d)

Alegei rspunsul corect:


Interfaza:
este etapa dintre doua diviziuni succesive
este o faza de repaus
reprezinta etapa cea mai scurta a ciclului celular
prezinta 2 faze: G1 si G2

2.
a)
b)
c)
d)

Dintr-o celula mama cu 2n=20 cromozomi vor rezulta in urma mitozei celule fiice cu:
2n=10 cromozomi
2n=20 cromozomi
n=20 cromozomi
Numrul de cromozomi poate fi diferit

II.

III.

Recunoatei i denumii fazele Mitozei reprezentate n desen:

BAREM DE AUTOCORECTARE

I.
-

Asociere : 2 puncte
Cte 0,50 puncte pentru fiecare asociere corect: 1b, 2c, 3d, 4a

Complement simplu: 2 puncte


Se acord cte 1 punct pentru fiecare rspuns correct: 1a, 2b

Fazele mitozei: 2 puncte


Se acord cte 1 punct pentru fiecare faza a mitozei denumit correct: Metafaza, Anafaza.

II.

III.

Se acord cte 4 puncte din oficiu.