EREDITATEA MENDELIANA LEGILE SEGREGĂRII Ereditatea mendeliană (genetica mendeliană sau Mendelism) reprezintă un set de principii sau legi

legate de transmiterea ereditară a caracterelor de la parinti la descendenţi. Deşi hibridarea a fost practicata din cele mai vechi timpuri (odată cu introducerea în cultură a plantelor şi cu practica de creştere a animalelor) primul om de ştiinţă care a intreprins un studiu sistematic asupra comportării caracterelor ereditare la genitori şi la generaţiile obţinute prin încrucişare a fost Gregor Johann Mendel (1822-1884), considerat fondatorul geneticii ca ştiinţă. Gregor Mendel a studiat ştiinţele naturii la Viena, fiind apoi profesor de ştiinţe ale naturii şi matematică la liceul din Brno (Slovacia). Totodată el a fost călugăr augustin la mănăstirea din Brno, în grădina căreia, între anii 1856-1865, el a realizat celebrele sale experienţe de hibridare. În cercetările sale, G. Mendel a folosit mai mult mazărea (Pisum sativum), plantă autogamă care prezintă caractere distincte de la o varietate la alta. Caracterele luate în studiu au fost următoarele: talia plantelor (înaltă sau pitică), culoarea păstăilor nemature (galbenă sau verde), culoarea cotiledoanelor (verde sau galbenă), suprafaţa boabelor (netedă sau zbârcită), culoarea boabelor (galbenă sau verde), poziţia florilor (axială sau terminală) ş.a.m.d. aceste perechi de caractere, au fost numite mai târziu alelomorfe (1902 – de W. Bateson şi E.R. Saunders). Determinanţii ereditari au fost denumiţi de Mendel factori ereditari (indicaţi ulterior prin noţiunea de genă). Iniţial, G. Mendel a început să lucreze cu un număr de 34 de soiuri de mazăre pe care le-a cultivat timp de 2 ani pentru a verifica dacă însuşirile lor se menţin neschimbate. Dintre acestea, el a ales 22 de soiuri ce s-au dovedit a avea caractere distincte şi constante.

hibrizii Aa sau AaBb manifestă numai caracterul controlat de factorul ereditar . când au fost redescoperite de către Hugo de Vries. la 2 conferinţe ale Societăţii de Istorie Naturală din Brno. G. Mendel a formulat.LEGEA UNIFORMITĂŢII HIBRIZILOR DIN PRIMA GENERAŢIE (F1). trei principii esenţiale considerate ca fiind legi ale eredităţii. în anul 1865. Cele 3 legi descoperite de Mendel sunt: 1. iar în 1866 aceste comunicări au fost publicate într-o lucrare numită „ Versuche uber Pflanzenhybriden” („Cercetări privind hibridarea plantelor”).În 1865 prezintă rezultatele experienţelor sale şi concluziile la care a ajuns.. În F1. Carl Correns şi Erich von Tschermak şi ridicate la rangul de legi ale eredităţii. Astfel . neputîndu-se sesiza importanţa descoperirilor sale. LEGILE MENDELIENE ALE EREDITĂŢII Pe baza utilizării metodei hibridologice la mazăre. de exemplu AA x aa sau AABB x aabb etc. Aceată lege a fost enunţată astfel: atunci când se încrucişează genitori homozigoţi ce diferă prin caractere perechi contrastante. Rezultatele cercetărilor lui G. concluziile lui Mendel au rămas necunoscute până în 1900. în prima generaţie hibridă (F1) rezultă indivizi uniformi din punct de vedere fenotipic. Mendel nu au produs senzaţie în lumea ştiinţifică de atunci.

în timp ce caracterul bob zbârcit este asociat cu un conţinut bogat în dextrină. într-o primă variantă. iar într-o altă variantă cele două tipuri paternale au fost inversate. 2.LEGEA COMBINĂRII LIBERE A PERECHILOR DE FACTORI EREDITARI SAU A SEGREGĂRII INDEPENDENTE A PERECHILOR DE CARACTERE: se referă la apariţia în urma încrucişării di. reapar în F2 într-o proporţie de ľ dominant la Ľ recesiv. Mendel a urmărit modul de transmitere la descendenţi a perechii de caractere port înalt – port pitic. a fost denumit caracter recesiv. Faptul că ambele variante . care sunt mascate la hibrizii din F1.LEGEA SEGREGĂRII SAU DISJUNCŢIEI FACTORILOR EREDITARI (GENELOR) ÎN GENERAŢIA A DOUA HIBRIDĂ (F2) conform căreia caracterele recesive. În acest din urmă caz s-a dovedit că aspectul de bob neted se datorează unui conţinut bogat în amidon.dominant (A şi respectiv A şi B). care nu a apărut în F1. În ambele variante. MONOHIBRIDAREA ŞI FENOMENUL SEGREGĂRII (monohibridarea reprezintă încrucişarea dintre organisme ce se deosebesc printr-o singură pereche de caractere) Într-o primă serie de experienţe. descendenţii obţinuţi în prima generaţie hibridă F1 au manifestat doar caracterul bob neted.bob zbârcit. polenul colectat de la o plantă cu bobul neted a fost folosit pentru polenizarea unei plante cu bobul zbârcit. a unor combinaţii noi de factori ereditari la descendenţi. iar caracterul bob zbârcit. Mendel a numit acest caracter dominant. respectiv a şi b) nu se manifestă. în timp ce caracterul recesiv (a. 3.şi polihibride. Pentru încrucişare. iar ulterior a examinat comportarea perechii de caractere bob neted.

Toţi indivizii sunt la fel. fiecare pentru caracteristica studiată (neted respectiv zbârcit).În F1 se formează un hibrid care are o structură heterozoigotă. Apariţia în F2 a ambelor caractere. bob neted şi bob zbârcit. 2. 2) Fig. Numărând boabele plantelor din F2. Pentru a obţine cea de-a 2-a generaţie. Mendel explică astfel segregarea perechilor de caractere: . Rezultatele experimentelor de monohibridare G. deoarece caracteristica dominantă acoperă în manifestare pe cea recesivă. . A obţinut astfel generaţia a 2-a (F2) în care plantele au prezentat (în aceeaşi păstaie) atât boabe netede cât şi boabe zbârcite. prin rotunjire 3 dominant / 1 recesiv. 1).experimentale au fost identice. Parinti AA x A Aa aa A a Aa a Gameti Generatia F1 În urma acestui experiment (repetat şi pentru alte tipuri de caractere) a fost emisă prima lege: principiul uniformităţii hibrizilor din F1.96/1 (neted/zbârcit). a dovedit că însuşirile urmărite nu sunt dependente de sexul organismului (Fig. Mendel a cultivat boabele plantelor din prima generaţie (F1) şi a lăsat plantele hibride să se autopolenizeze (mazărea este o plantă autogamă).Părinţii P sunt homozigoţi. Mendel a constatat că 5474 dintre acestea erau netede şi 1850 erau zbârcite. a primit denumirea de segregare sau disjuncţie factorilor ereditari în a 2-a generaţie hibridă F2 (Fig. raportul dintre ele fiind 2. .

- Hibridul va produce 2 feluri de gameţi. 9în procesul de fecundare are loc unirea pe bază de probabilitate a gameţilor de sex opus. la fel ca şi factorii ereditari. se constată existenţa unei asemănări clare: 10cromosomii există sub formă de perechi. factorii ereditari din pereche se separă (segregă). se izolează iar prin combinarea lor produc în F2 trei genotipuri. s-a studiat comportamentul cromozomilor în meioză. Aceşti gameţi sunt puri. 11cromosomii din perechi sunt cromosomi omologi ce provin unul de la mamă celălalt de la tată. Această ipoteză s-a dovedit adevărată când mai târziu. 12factorii ereditari se află sub formă de pereche: când în pereche există acelaşi tip de factor ereditar. astfel că fiecare gamet moşteneşte doar unul dintre cei doi factori ereditari ai perechii respective (A sau a). iar în gameţi. Această idee i-a fost sugerată de faptul că orice organism cu reproducere sexuată provine din doi părinţi ce contribuie în mod egal la obţinerea descendentului. ceea ce înseamnă că un gamet de un anumit sex are şanse egale de a se uni cu oricare gamet de sex opus. fie . corespunzători celor 2 caracteristici. 8în cursul formării gameţilor prin diviziune meiotică. sub formă simplă. deoarece caracteristicile dictate de ei se desfac. Comparând comportamentul cromosomilor în meioză şi comportamentul factorilor ereditari mendelieni. Premizele de la care a pornit Mendel în explicarea rezultatelor experienţelor de monohibridare au fost următoarele: 7factorii ereditari se află în nucleul celulelor: în celulele somatice ei se află sub formă de pereche. exact ca şi factorii ereditari.

iar din punct de vedere fenotipic raportul de segregare în F2 este de 75 % caracter dominant : 25 % caracter recesiv. rezultând în F1 indivizi uniformi iar în F2 o . Segregarea în F2. în proporţie egală. două tipuri de gameţi: 50 % conţin factorul ereditar dominant A şi 50 % îl conţin pe cel recesiv a. s-au făcut monohibridări similare şi la animale: păsări. Mai târziu. în raport de ľ A la Ľ a este deci consecinţa segregării factorilor ereditari în cursul formării gameţilor prin meioză. şoareci etc. Mendel impune ideea transmiterii indirecte a caracterelor prin intermediul unor factori ereditari de natură corpusculară. de tip Aa . Gameţii rezultaţi de la genitorii din F1 se unesc pe bază de probabilitate în procesul de fecundaţie rezultând plantele generaţiei F2.dominant fie recesiv. organismul este homozigot. iar când în pereche există ambele tipuri de factori ereditari. Astfel. Genitorul matern de tip Aa din F1 produce . Punnett: Gameţi ♂ 50 % A 25 % AA 25 % Aa 50 % a 25 % Aa 25 % aa ♀ 50 % A 50 % a Aşa cum se poate remarca din tabel. pot fi reprezentate sub forma unei table de şah alcătuita de R. organismul este heterozigot. produce aceleaşi categorii de gameţi cu aceleaşi categorii de factori ereditari. iar pe de altă parte a unirii gameţilor de sex opus pe bază de probabilitate. În mod similar genitorul patern din F1. raportul de segregare în F2 în funcţie de genotip este de 25 % A: 50 % Aa : 25 % aa.C. după mai bine de 2 milenii timp în care a persistat teoria moştenirii directe a caracterelor. Aranjamentul gameţilor de sexe diferite şi combinaţiile posibile ale acestora în F2.

situaţia este mai complexă: pe lângă plante cu caractere . în cazul dihibridării în F2. în F1 a rezultat o populaţie de plante hibride. plantele respective fiind pure din punct de vedere genetic.segregare fenotipică în raport de 3:1. Legea uniformităţii hibrizilor din F1 este astfel valabilă şi în cazul dihibridării.heterozigote din F1 (AaBb). se obţine generaţia F2 la care se manifestă fenomenul de segregare. iar celelalte ambele caractere recesive. Ca urmare a încrucişării organismelor de tipul menţionat (dihibridare). Mendel a folosit pentru încrucişare plante homozigote dintre care unele manifestau ambele caractere dominante. 100% heterozigote pentru ambele tipuri de factori ereditari (AaBb). fiind caracteristică tuturor categoriilor de dominanţă completă în care un caracter se manifestă ca total dominant iar celălalt din pereche ca total recesiv. DIHIBRIDAREA SI SEGREGAREA INDEPENDENTA A PERECHILOR DE CARACTERE Pe lângă experimentele în care a urmărit modul de transmitere a unei singure perechi de caractere. bob zbârcit şi verde (homozigot recesive aabb). Prin autopolenizarea plantelor dublu. Prin comparaţie cu monohibridarea. care manifestau fenotipic doar caracterele dominante: boabe netede şi galbene. bob neted şi galben (homozigote dominante AABB). Mendel a efectuat şi o serie de alte teste în care a examinat modul de transmitere simultană a 2 perechi de caractere contrastante: perechea de caractere care se referă la forma bobului (neted-zbârcit) şi la culoarea sa (galben verde). Tipul de ereditate descris de către Mendel în cazul experimentelor efectuate pe mazăre şi care respectă principiile enunţate mai sus a primit denumirea de ereditate de tip Pisum. Astfel.

în cazul organismelor dublu heterozigote din F1. ceea ce înseamnă că perechea de factori ereditari ce determină forma bobului Aa. dublu heterozigoţi (AaBb) produc 4 categorii de gameţi femeli şi 4 categorii de gameţi masculi. pe lângă formele nerecombinate AB şi ab. In cazul experimentelor de monohibridare. 16 combinaţii diferite de factori ereditari: Gameţi ♂ AB AABB neted-galben AABb neted-galben AaBB neted-galben AaBb neted-galben Ab AABb neted-galben Aabb neted-verde AaBb neted-galben Aabb neted-verde aB AaBB neted-galben AaBb neted-galben aaBB zbârcit-galben aaBb zbârcit-galben ab AaBb neted-galben Aabb neted-verde aaBb zbârcit-galben aabb zbârcit-verde ♀ AB Ab Ab ab Aceste noi combinaţii se produc prin faptul că la formarea gameţilor. apar şi gameţi recombinaţi de tipul Ab şi aB. Din unirea probabilistică a gameţilor respectivi rezultă în F2. segregă independent de perechea de factori ce determină culoarea bobului Bb. apar 2 categorii de plante care prezintă noi combinaţii de caractere: bob neted şi verde şi respectiv bob zbârcit şi galben în proporţiile următoare: 19/16 boabe netede şi galbene 23/16 boabe netede şi verzi 33/16 boabe zbârcite şi galbene 41/16 boabe zbârcite şi verzi Acest raport de segregare de 9:3:3:1 se explică prin faptul că hibrizii din prima generaţie F1.asemănătoare genitorilor primei generaţii F1 (galben-neted şi verdezbârcit). probabilitatea .

Aplicând această regulă în cazul experimentelor de dihibridare se obţin următoarele rezultate: 1Probabilitatea apariţiei simultane în fenotip a factorilor dominanţi A şi B este ľ x ľ = 9/16 2Probabilitatea apariţiei simultane în fenotip a factorului dominant A şi a celui recesiv b este ľ x Ľ = 3/16 3Probabilitatea apariţiei simultane în fenotip a factorului dominant B şi a celui recesiv a este ľ x Ľ = 3/16 4Probabilitatea apariţiei simultane în fenotip a factorilor recesivi a şi b este Ľ x Ľ = 1/16. comportamentul ereditar mendelian are la bază intervenţia în segregare a fusului de diviziune celulară. In mod similar. Mendel a enunţat cea de-a 3 a lege a eredităţii: legea segregării independente a perechilor de factori ereditari. iar a celui recesiv a este de Ľ . acesta fiind suportul material. respectiv a perechilor de caractere. iar a celui recesiv b este de Ľ. se întâlnesc aceleaşi probabilităţi şi în cazul perechii de factori ereditari Bb: pentru caracterul dominant B probabilitatea este de ľ . Aplicaţii practice ale monohibridării şi dihibridării Din experienţele de monohibridare s-a constatat că în F1 toate . Astfel raportul de segregare de 9/3/3/1 apărut în F2 poate fi dedus aplicând regula probabilităţii care spune că probabilitatea apariţiei concomitente a 2 evenimente independente este egală cu produsul probabilităţii apariţiei lor separate. în cazul dihibridării. fizic al fenomenului de segregare care face posibilă separarea cromosomilor din perechile meiotice de cromosomi între cei 2 gameţi ce se formează. Pe baza rezultatelor obţinute în cazul dihibridării şi a abordării statistice. La nivel celular.exprimării în fenotip a factorului ereditar dominant A este de ľ .

adică o vigoare sporită a organismelor heterozigote prin care îşi depăşesc genitorii în productivitate şi rezistenţă la diferiţi factori de mediu. Aceasta este recombinarea genetică realizată prin hibridare în urma segregării independente a perechilor de factori ereditari plasaţi pe perechi diferite de cromosomi.organismele obţinute în urma încrucişării sunt heterozigote. Dihibridarea prezintă şi ea aspecte interesante legate de ameliorare deoarece se poate realiza îmbinarea într-un singur soi sau linie a factorilor ereditari ce determină caractere utile provenite de la mai multe linii homozigote. Dar prin autopolenizare are loc segregarea prin care se reduce cu 50 % procentul de organisme heterozigote pentru fiecare generaţie. floarea soarelui) manifestarea fenomenului de heterozis. . Acest fapt determină la unele plante de cultură (porumb. constituţia genetică a liniilor şi soiurilor cu care lucrează precum şi legile eredităţii. De aceea în ameliorare. amelioratorul determinismul genetic al caracterelor. Astfel. după 7-8 generaţii de autopolenizare o populaţie hibridă revine la liniile homozigote procesul de din care a provenit prin încrucişare. trebuie să Reducerea cunoască heterozigoţiei este însoţită şi de reducerea heterozisului.