Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA DE PROPUNERE SI STABILIRE

A DISCIPLINEI OPȚIONALE

Ținând cont de faptul că trebuie să propun două opționale pentru doi ani succesivi, respectiv clasa
a IV – a și clasa pregătitoare, va trebui să țin cont de particularitățile de vârstă ale copiilor și să aleg două
opționale care se pretează atât pentru școlarii de clasă pregătitoare cât și pentru cei de clasa a IV – a. În
acest sens am optat pentru următoarele opționale:

 Caracterul – cartea mea de vizită aparținând ariei curriculare Om și societate;


 Pregătiți pentru viață aparținând ariei curriculare Consiliere și orientare

Pași de urmat:

a) elaborarea schemei de documentație pe baza căreia se va concepe și apoi se va susține proiectul de


opțional, la nivel de catedră, consiliu profesoral și consiliu de administrație, pentru avizare după
următorul model:

 Alegerea denumirii (titlului) disciplinei opționale;


 Stabilirea tipului de opțional – integrat;
 Încadrarea opționalului în aria curriculară;
 Stabilirea duratei disciplinei opționale (2 ani);
 Identificarea resurselor scolii (materiale si umane);
 Stabilirea locului si modului de desfăsurare (sală de clasă, o oră/săptămână, CP/clasa a IV – a);

b) redactarea programei, planificării și a suportului de curs. Suportul de curs va trebui realizat în


anul scolar anterior începerii predării și este obligatoriu.

c) Promovarea opționalului

 Familiarizarea viitorilor elevi de clasa a IV- a cu opționalul prin vizionarea unor scurte
filmulețe prin care să-i facem să conștientizeze importanța studierii acestui opțional
 Trimiterea unor e-mail-uri/scrisori de intentie părinților prin care să-i informăm despre
opționalele propuse și prin care să-i convingem de importanța acestora în formarea copiilor.
 Discuții pe tema opționalelor în cadrul lectoratelor cu părinții și implicarea acestora în
propunerea unor teme care să facă parte din conținuturile disciplinei opționale.
 Pentru promovarea opționalului în rândul preșcolarilor, viitori elevi ai clasei pregătitoare, se va
lua legătura cu educatoarea, pentru colectarea datelor de contact ale părinților acestora.
În urma centralizării opțiunilor manifestate de părinți, dar și ținând cont de părerile elevilor,
se va alege unul dintre cele două opționale propuse. Odată exprimată, opțiunea pentru o anumită
disciplină devine obligatorie pe durata pentru care a fost proiectată.