Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.6.a. pentru portofoliul personal.

Un exemplu de programă de opțional (90 min)

Analizați, folosind criteriile de evaluare ale unei programe de opțional (prezentate în modulul I), Povestea limbii române
din suportul de curs. Identificați puncte slabe și puncte tari. Propuneți modalități de îmbunătățire.

REZOLVARE

Opționalul ”Povestea limbii române” respectă structura unei programe de opțional și cuprinde următoarele

componente:

- Nota de prezentare;

- Competențe generale;

- Competențe specifice și activități de învățare corespunzătoare

- Conținuturi;

- Sugestii metodologice;

- Bibliografie.

Puncte tari:

- Alegerea acestui opțional va motiva elevii spre lectură;

- Unele texte sunt complexe

- Activitățile de învățare propuse vor dezvolta competențele specifice ;

- Sugestiile metodologice oferă învățătorului un exemplu de desfășurarea a activității de învățare

Puncte slabe:

- Unele texte nu vor prezenta interes elevilor de clasa a III-a.

- Uneori, timpul necesar pentru citirea textelor și pentru realizarea activităților este scurt.

Modalități de îmbunătățire:

- Alegerea unor texte suport potrivite vârstei și preferințelor elevilor.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020