Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.2.a. pentru portofoliul individual.

Profilul de formare, prezentat părinților (60 min)

Pornind de la profilul de formare prezentat în suportul de curs, Tema 1.2, realizați o prezentare pentru părinții elevilor
care au intrat în clasa pregătitoare, pentru a-i ajuta să înțeleagă competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul
clasei a IV-a.

REZOLVARE
Pentru a ajuta părinții elevilor care au intrat în clasa pregătitoare, sa inteleaga profilul absolventului de clasa a IV-a , voi porni
prin prezentarea competențelor cheie și prezentarea competențelor specifice pe înțelesul părinților. Voi preciza că introducerea
clasei pregătitoare îşi propune să asigure trecerea treptată a copiilor de la grădiniţă sau de la viaţa exclusiv de familie la viaţa
şcolară. În această clasă, sub formă ludică, copilul este pregătit pentru cerinţele mediului şcolar şi învaţă să fie responsabil.

Explic părinților că pe parcursul celor 5 ani se școală primară, competențele cheie se vor dezvolta, însă prin activități
diferite, adaptate vârstei lor și profilului psihologic. Pentru fiecare competențe cheie, voi da exemple de activități.

*Comunicare în limba română:

- vor identifica de fapte,opinii,emoții în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de comunicare
- vor exprima unor gânduri , păreri , emoții în cadrul unor mesaje simple;

- vor participa la rezolvarea unor probleme de școală sau viață participând la interacțiuni verbale în contexte familiale;

*Comunicare în limba engleză:

- vor identifica informații în limba engleză în mesaje orale sau scrise ,exprimând păreri și emoții,participând la interacțiuni
simple;

*Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

- vor manifesta curiozității pentru aflarea adevărului și pentru explorarea unor regularități și relații matematice întâlnite în
situații familiare;

- vor formula unor explicații simple utilizând terminologia specifică matematicii;


- vor realiza produse simple necesare în activitatea de învățare cu sprijinul adulților;

*Spirit de inițiativă și antreprenoriat

- vor manifesta curiozității în abordarea de sarcini noi și neobișnuite de învățare, fără teama de a greși, asumandu-si sarcini
simple de lucru, angajamente in realizarea unor obiective, initiativa,creativitate, cooperare cu ceilalti.

*Sensibilizare și exprimare culturală

- Vor recunoaște elemente ale contextului cultural și ale patrimoniului național și universal, exprimand bucuria de a crea
prin realizarea de lucrări simple și prin explorarea mai multor medii și forme de expresivitate;
- vor participa la proiecte culturale organizate în școală și în comunitate;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020