Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.1. pentru portofoliul individual.

Exemplu interesant (60 min)

În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă bucure să-l împărtășiți cu
formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în cadrul unei activități cu
elevii dvs.
REZOLVARE:

Pentru această temă, mi-am propus să realizez un demers didactic centrat pe competențele cheie la MATEMATICĂ, la clasa a IV-a.
Dup ce am citit conștient programa școlară, nota de prezentare, competențele generale, competențele specifice, conținuturile,

activitățile de învățare și sugestiile, am ales următoarele:

Competenta generală:
2. Utilizarea numerelor în calcule

Competența specifică:

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici sau egali cu 10,
respectiv egali cu 100

Pentru acestea, competențele cheie le voi dezvolta astfel:

- comunicare în limba română :


activități de citire a cerințelor, de scriere cu litere a numerelor date, de citire a enunțurilor problemelor, verbalizarea etapelor de

rezolvare a problemelor, discuții în grup pentru rezolvarea unor sarcini, argumentarea rezolvării corecte a unui exercițiu ( spre
exemplu: pentru fracții, să argumenteze de ce a scris 3/8 pentru un desen dat).

- competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii:

identificarea cifrelor și ordinelor din care sunt formate numerele până la 1000000; - numărarea cu pași dați în ordine crescătoare
sau descrescătoare, compararea numerelor, identificarea numărătorului și a numitorului unei fracții etc.

- competența digitală:

voi utiliza aplicații/ jocuri de pe internet sau făcute cu ajutorul programelor pentru calculator, pentru găsirea corectă a reprezentării
unui număr pe numărătoare și viceversa, de alegere a valorii de adevăr a unui enunț ( ex: la numărul 356.084, 6 reprezintă cifra

unițăților de mii. A/ F ) etc.


- competențe sociale și civice:

discuții în grup pentru rezolvarea unor sarcini

- a învăța să înveți :
- Explicarea unei reguli/etape/soluţii colegilor de grup, în rezolvarea unor probleme

- Activităţi focalizate pe identificarea celei mai potrivite soluţii pentru ȋndeplinirea unei sarcini de grup

-spirit de inițiativă și antreprenoriat


- crearea de prețuri pentru diverse obiecte care se pot cumpăra cu bani, apelând la descompunerea numărului ce indică prețul.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020