Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.a.

O lectură conștientă a programei de CLR/LLR (180 min)

Identificați o competență specifică din programele disciplinelor de primar pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.
Prezentați aici în mod sintetic (în maxim o pagină) care sunt provocările principale cu care va confruntați. Faceți apel la
experiența de la clasă.
În cadrul unei activități online sincron (activitate de webinar), împărtășiți din experiența de la clasă, evidențiind activitățile de
învățare propuse și impactul asupra achizițiilor elevilor.

REZOLVARE
La disciplina Limba și literatura română, la clasa a IV-a, amintesc urmatoarea competenta spefifica, pe care o gasesc mai
greu de dezvoltat la elevii mei:

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale

Elevii întâmpină dificultăți în realizarea textelor creative: nu respectă cele 3 părți ale unui text, nu folosesc expresii și cuvinte

frumoase, au repetiții sau de multe ori, nu respectă tema dată ( de exemplu: pentru un text despre anotimpul toamna, ei scriu ca au

ieșit într-o zi de toamnă afară și apoi povestesc cum s-au jucat și cât) . Este o competență care se dezvoltă mai greu.

Pentru a o combate, împreună cu elevii am mers la cabinetul de informatică și am căutat pe internet câte o compunere pe diferite

teme, le-am citit și am scos expresii și cuvinte deosebite. Am evidențiat părțile textului iar apoi, am făcut și noi texte pe etape: - pe

baza de imagini și întrebări, pe baza de idei principale, pe bază de expresii etc. Asta s-a întâmplat pe parcursul mai multor ore.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020