Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.1. pentru portofoliul individual.

Oferta de opționale (120 min)

La toate clasele de învăţământ primar, curriculumul la decizia şcolii este prevăzut în planul-cadru cu 0-1 ore/ săpt. Să
presupunem că sunteţi implicat/ă, în ani şcolari succesivi, în propunerea ofertei de discipline opţionale, astfel: în primul an
şcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an şcolar, la clasa pregătitoare. Presupunem că pentru fiecare clasă, oferta include câte
două discipline opţionale, care vor fi supuse alegerii realizate de elevi şi de părinţii acestora.
a. Cum procedaţi pentru a propune, pentru cele două clase, oferta de discipline opţionale?

RĂSPUNS

Presupunând că sunt implicat, în ani şcolari succesivi, în propunerea ofertei de discipline opţionale, astfel: în primul
an şcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an şcolar, la clasa pregătitoare și că pentru fiecare clasă, oferta include câte
două discipline opţionale, care vor fi supuse alegerii realizate de elevi şi de părinţii acestora, voi proceda după cum
urmează:

- voi prezenta părinților, cu ajutorul videoproiectorului Argumentul pentru care propun acel opțional, voi da exemple
de Conținuturi și activități de învățare pe care le voi desfășura cu elevii, voi prezenta poze, voi împărți pliante și voi
oferi răspunsuri la nelămuriri, voi incerca să explic cu ce ajută acel opțional și ce legătură există între el și alte
discipline sau cu societatea în care trăim.

Voi propune ambelor clase același opțional, însă pentru clasa pregătitoarea, competențele generale, cele specifice,
conținuturile și activitățile vor fi adaptate vârstei iar acestea din urmă se vor desfășura sub aspectul ludicului. Pentru
clasa a IV-a, desi sunt aceleași competențe generale, și specifice, conținuturile și activitățile vor fi mai complexe,
adaptate profilului psihologic al elevului de 10 ani.

Voi folosi ca argumente faptul că elevii de clasa a IV-a au fost atrași de opționalul pe care l-am avut, că au reușit
să-și formeze competene specifice ale CDȘ-ului, voi da exemplu de activități pe care le-am desfășurat, voi prezenta
poze pentru a le arăta părinților că și acest opțional ajută la formarea profilului absolventului de clasa a IV-a.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020