Sunteți pe pagina 1din 4

Schiță de proiect

Clasa I
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Subiectul lecţiei: Emoții de bază
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecţiei: predare-învățare
Discipline implicate: Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Muzică și mișcare,
Arte vizuale și abilități practice
Scopul: Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacităţi de învăţare, stimularea copiilor
pe direcţia unei exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane şi exersarea potenţialului
creativ al copiilor.
Competenţe specifice:
* Dezvoltare personală
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de
viaţă.
*Comunicare în limba română

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare


cunoscute;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple în diferite contexte de comunicare;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi
încredere în sine;
3.2. Desprinderea semnificaţiei globale din imagini/suită de imagini care prezintă întâmplări,
fenomene, evenimente familiare.
*Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
*Arte vizuale și abilități practice
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor pesonale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei.

Obiective operaţionale
- să identifice emoţiile de bază ( bucurie, tristețe, frică, furie ) în funcţie de indicii
nonverbali;
- să verbalizeze ideile, gândurile faţă de unele situaţii de viaţă întâlnite în poveste
- să redea succint conţinutul povestirii pe baza întrebărilor şi a ilustraţiilor;
- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
- să identifice emoțiile proprii/ trăite de personaje în diverse situaţii;
- să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională;
Resurse
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, interpretarea individuală,
în grup, problematizarea
Mijloace de învăţământ: planşe cu imagini, videoproiector, fişe, oglinda, emoticoane, globuri
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi
II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, stimulente
III. Bibliografice:
Programa şcolară pentru clasa I din 19.03.2013;
Maria Dorina Paşca (2004) - ,,Povestea terapeutică”, Editura Ardealul, Tg. Mureş;
Andreea Ciocâlteu (2013) - ,,Reguli simple pentru o educație armonioasă – lecturi și activități
psihoeducative pentru copii, la școală și acasă”, Editura Paralela 45, Pitești.
Descrierea lecției:
1. Moment organizatoric: Asigurarea condiţiilor prielnice desfăşurării lecţiei
2. Verificarea cunoştinţelor: Copiii sunt solicitaţi să răspundă la întrebări referitoare la textul
de la CLR din ora precedentă:
Cum s-a simţit Gheorghiţă când a primit cartea nouă? (Fericit)
În ce s-a transformat fericirea lui atunci când bunica a terminat de citit cartea? (Plictiseală)
Cum s-a manifestat foaia ruptă? (Supărată)
3. Captarea atenţiei: Se va face cu ajutorul resursei educaţionale (Editura EDU Detectivul
de emoții) https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei: Se vor prezenta titlul lecţiei, obiectivele,
insistând pe ideea că toate se învaţă la timpul lor, cu răbdare, ambiţie, muncă şi încredere în
propriile forţe, că vor recunoaște diferite emoții, le vor denumi și le vor interpreta.
5. Dirijarea învățării: Se discută pe baza poveștii vizionate unde elevii au identificat emoțiile
de bază pe care detectivul le-a prezentat pe rând și fiecare își exprimă părerea în legătură cu
greșelile pe care le-au făcut copiii din povestea prezentată. (accent pe motivația învățării)
Jocul „Cutia pentru supărări, cutia pentru bucurii"
Solicit elevilor să își amintească situații în care aceștia au fost fericiți, supărați,
speriați sau surprinși. La îndemnul meu, pe rând, aceștia vor verbaliza întâmplările și vor
accentua emoția pe care au trăit-o desenând ceea ce și-au amintit și sortând cartonașele cu
bucurie și surprindere în cutia pentru bucurii, iar pe cele cu supărare și frică în cutia pentru
supărări. (accent pe încredere) Elevii cu CES vor fi ajutaţi să reprezinte prin desen.
Jocul „Trenul emoțiilor”
Pe fiecare vagon este prinsă o ghicitoare. Voi citi elevilor ghicitorile. Aceștia vor
recunoaște povestea și vor asocia acesteia imagini. Elevii cu CES vor fi ajutaţi să citească
corect.
Vor povesti pe scurt momentele ilustrate şi vor stabili cu ajutorul altor colegi ce emoţii au
trăit fiecare personaj ilustrat, asociindu-le emoticonul corespunzător. (accent pe dezvoltarea
încrederii în capacităţile lui de învăţare)
Ex. –Scufița era veselă când a plecat la bunicuța ,dar când ajunsese la ea, se speriase foarte
tare.
,,Cei trei purceluşi” – veseli când se jucau toată vara fără nicio grijă; speriaţi când lupul le
dărâma căsuţele (celor doi);
,,Capra cu trei iezi” – capra veselă la plecare gândindu-se că iezii sunt ascultători; tristă,
furioasă la întoarcere;
,,Fata babei şi fata moşneagului” – fata babei speriată de ceea ce găseşte în cufărul ales;
fata moşneagului veselă că îşi bucură tatăl.
Pe voi ce vă bucură cel mai mult?
Activitate recreativă: Invit copiii să interpretăm cântecul „Emoția este prietena ta”
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
Jocul „Mersul emoţiilor"
Stau într-o parte a sălii, iar copiii în cealaltă. Câte doi, trebuie să meargă spre mine,
mergând în funcţie de starea emoţională sugerată de înfăţişarea mea. Odată ajunşi la
destinaţie, ei vor fi cei care le vor sugera colegilor starea. (accent pe dezvoltarea relaţiilor
de prietenie şi cooperare)
6. Obţinerea performanţei:
Este posibil să fim tot timpul fericiți?
Pentru a vedea cum se simt în alte situații le propun următorul joc ,,Ce simți dacă...?”
(în brad fiind niște etichete pe care copiii le vor citi, vor preciza ce emoție ar trăi în diferite
ipostaze, asociind eticheta corespunzătoare fiecărei situații, apoi o vor înlocui cu un glob) -
(accent pe imaginea de sine, unicitatea persoanei) Elevii cu CES vor fi ajutaţi să citească
corect.
1. AFARĂ PLOUĂ. s
2. BUNICII VOR VENI IN VIZITĂ. v
3. MÂINE AI TEST DE EVALUARE. t
4. UN CÂINE FIOROS VINE LĂTRÂND SPRE TINE. sp
5. PLECĂM ÎN EXCURSIE LA MUNTE. f
6. TE CERȚI CU UN PRIETEN. t
7. CÂȘTIGI LA UN CONCURS. f
8. AI PRIMIT MULTE CADOURI DE MOȘ NICOLAE. B
7. Asigurarea feed-back-ului:
Joc de mişcare „Scapă de balon!” Elevii vor primi câte un balon pe care vor nota frica
fiecăruia. După ce îl vor umfla, îl vor sparge strigând „Vreau să scap de această frică!”
(accent pe stima de sine, încrederea în forţele proprii) Elevii cu CES vor fi ajutaţi să scrie
corect.
8.Evaluarea: Se va realiza prin aprecieri privind răspunsurile date şi observaţii privind
comportamentul şi cooperarea din timpul orei, luându-și fiecare din coșuleț emoticonul care îl
reprezintă la sfârșitul orei de dezvoltare personală.
Temă pentru portofoliu: „Cine sunt eu?” Elevii îşi vor scrie numele, cu litere mari de tipar.
Vor decora literele cu simboluri ale unor lucruri şi activităţi care le plac (prieteni, membri ai
familie, jocuri preferate, haine, cărţi, mâncare preferată, etc.)
Panoul va fi analizat la şedinţa cu părinţii. Voi urmări dacă părinţii îşi recunosc copiii
după ceea ce au reprezentat fiecare.

S-ar putea să vă placă și