Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplu de demers didactic centrat pe competențe cheie

Prof. înv primar, Delia Valerica Torop

Disciplina: Limba şi literatura română


Clasa: a III-a
Subiect: Pronumele
Competențe cheie vizate:                
1. Competența de comunicare în limba maternă
- elevii, aşezaţi în perechi, vor răspunde la întrebări legate de părţile de vorbire învăţate şi
vor descoperi, prin rezolvarea corectă a rebusului, noua parte de vorbire care urmează a fi
studiată, pronumele;

2.  Competența de comunicare în limbi străine


- elevii audiază un CD cu forme ale pronumelui personal într-o limbă străină studiată la clasă
şi vor compara scrierea şi exprimarea cu limba română, participînd astfel la interacţiuni
verbale simple.

 3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii


-elevii vor realiza analiza simplă a pronumelui personal, numărând de fiecare data şi
descoperind numărul acestuia.
-vor alcătui enunţuri cu pronume la cele trei persoane şi vor rezolva exerciţii simple în care
va trebui să identifice persoana şi s-o schimbe conform cerinţei:

4. Competența digitală
- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a rezolva teste on-line legate de părţile de vorbire
studiate până în prezent, precum şi utilizarea acestora pentru listarea unor astfel de teste.

5.  A învăța să înveți


- elevii realizează, sub îndrumarea mea, un scurt text în care vor folosi cât mai multe
pronume personale, ţinând cont de redactarea corectă a acestuia, de evitarea repetiţiilor
supărătoare şi de scrierea clară şi corectă, toate aceste lucruri ducând astfel spre o
conştientizarea a sarcinii de lucru.

6.  Competențe sociale și civice


- în cadrul orei de limba şi literatura română, elevii vor lucra pe grupe sau în perechi,
interacționând, colaborând, oferindu-şi ajutorul reciproc.

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat


 -citirea textelor realizate, analizarea acestora şi solicitarea unui alt elev care să participe la
“misiune”, prin jocul “Ştafeta”.
8. Sensibilizare și exprimare culturală
- realizarea unui dialog între elev şi marele Constantin Brâncuşi, folosind cât mai multe
pronume personale, având ca tema o operă a acestuia.