Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Program de formare continuă a cadrelor didactice acreditat prin


O.M.E.N. nr. 3997/ 14.05.2019
în conformitate cu prevederile OMEC nr. 4246/ 13.05.2020
în conformitate cu prevederile OMEC nr. 4649/ 30.06.2020

PORTOFOLIU CURSANT

Nume și prenume: DRAGU CARMEN

Școala: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ

Localitatea: LAPOȘ

Județul: PRAHOVA

Grupa: S5_S-M_P_PH_02

Formatori: Apostol Lidia, Matei Coralia

Perioada: 29 septembrie 2020 – 24 noiembrie 2020

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020