Sunteți pe pagina 1din 2

Dealurile și podișurile

(-Schema lecției-)

1. Dealurile României
Să ne amintim!
Dealurile sunt forme de relief cu înălţimi între 800 şi 1 000 m, ce formează
treapta de relief mai joasă decât munții , dar mai înaltă decât câmpiile, având pantele
şi culmile domoale .

Să reținem!
Unitățile de deal din țara noastră sunt:
a) – Subcarpații;
b) – Dealurile de Vest.

a) – Subcarpații
Subcarpații înconjoară spre exterior Carpații Orientali și Carpații Meridionali.
Subcarpații sunt cele mai înalte dealuri din țara noastră. În cuprinsul lor se află
numeroase depresiuni.
Subcarpații au înălţimi între 400 - 800 m până la 1 000 m.
Subcarpații s-au format, ca și munții pe care îi inconjoară, prin încrețirea
scoarței terestre.
Subcarpații sunt alcătuiți din trei mari grupe:
1) – Subcarpații Moldovei;
2) – Subcarpații de Curbură;
3) – Subcarpații Getici.
b) – Dealurile de Vest
Dealurile de Vest mărginesc spre exterior Carpații Occidentali.
Dealurile de Vest au culmi domoale, puțin înalte, înclinate lin spre Câmpia de
Vest.
Dealurile de Vest foarte rar trec de de înălțimea de 300 m.
Dealurile de Vest s-au format prin depunerea aluviunilor (pietriș și nisip) aduse
de râuri din munți.

2. Podișurile României
Să ne amintim!
Podișurile formează treapta de relief mai joasă decât dealurile , dar mai înaltă
decât câmpiile.

Să reținem!
Podișurile au un aspect neted sau ușor ondulat, pantele lor fiind mai puțin
înclinate decât cele ale dealurilor.
Unitățile de podiș din țara noastră sunt:
a) Situat în centrul ţării, înconjurat de Munţii Carpaţi – Depresiunea
Transilvaniei
b) Situate în exteriorul Subcarpaților: - Podișul Moldovei;
- Podișul Getic;
- Podișul Mehedinți.
c) Situat în sud-estul țării – Podișul Dobrogei.
Podișurile s-au format prin depunerea aluviunilor (pietriș și nisip) pe fundul
unor ape sau, în cazul părții de nord a podișului Dobrogei, prin tocirea unor munți
vechi.
Dealurile și podișurile sunt alcătuite din roci mai puțin dure decât cele ale
munților.