Sunteți pe pagina 1din 3

www.combatbullying.

eu

Plan de lecție: De ce nu trebuie să fii un agresor!


Comportamentul agresiv și doi participanți principali –
Agresorul și Victima

Durată: 50 de minute
Desciere Acest plan de lecție îi ajută pe profesori să le prezinte elevilor
sintetică: definițiile de bază ale bullying-ului, tipurile de bullying, oferindu-le,
de asemenea, instrumentele adecvate care să susțină analiza și
înțelegerea comportamnetului agresiv, dar și comportamentul celor
implicați. Învățarea aplicată și prin cooperare sunt strategii utilizate
în lecție. Având în vedere că sunt prevăzute câteva tipuri de
activități, elevii vor lucra în diferite formate: individual, în grup sau
în perechi, cu toată clasa. Metodele de predare sunt: expunerea,
dezbaterea informală de către elevi, sarcini de lectură, jocuri de rol,
brainstorming, realizarea unei scenete. Materialele specifice și
resursele de predare sunt oferite profesorului ca anexe (PPT, fișe
de lucru etc.).
Lecția se referă la Literatură și Lectură, Educație Interculturală,
Educație Civică , Ore de Artă a Teatrului.
Cuvinte Creșterea conștientizării bullying-ului; bullying-ul legat de rasă și
cheie: etnie; bullying-ul în viața școlară.
Scop: Să le ofere elevilor definiția conceptelor de bullying, agresor și
victimă, tipurile de bullying și să îi ajute să înțeleagă de ce
fenomenul de bullying este rău și trebuie evitat, prin cunoașterea
sentimentelor (din mediul virtual), prin analizarea lor și identificarea
comportamentului corect, a empatiei și toleranței.
Obiective: Lecția își propune să ajute pe elevi:
1. Să definească bullying-ul și tipurile de bullying;
2. Să identifice agresorul și victim, tipurile de bullying;
3. Să explice sentimentele persoanelor implicate în fenomenul de
bullying;
4. Să analizeze cauzele bullying-ului;
5. Să ia decizii cum să se comporte adecvat atunci când se
confruntă sau sunt martorii fenomenului de bullying;
6. Să adopte un comportament corect când interacționează cu alți
elevi;
7. Să accepte toleranța, să fie empatici.
Rezultatele La finalul lecției, elevii vor fi capabili să:
învățării
 Definească bullying-ul (cunoștințe);
(CCA):
 Dea exemple de bullying (abilitate);
 Enumere tipurile de bullying (cunoștințe) și să le descrie
(abilitate);
 Facă diferența între agresor și victimă (abilitate);
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului
Drepturi, Egalitate și Cetățenie (DEC) al Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a CARDET și a
partenerilor săi și nu poate fi folosit în nici un fel pentru a reflecta puncte
de vedere ale Comisiei Europene.
www.combatbullying.eu

 Evalueze posibilele cauze ale bullying-ului (abilitate);


 Critice comportamentul agresiv (abilitate);
 Explice sentimentele persoanelor implicate în
fenomenul de bullying (abilitate);
 Formuleze caracteristicile unui comportament corect în
situațiile în care se confruntă sau sunt martorii
fenomenului de bullying;
 Justifice și să concludă despre cum să se comporte în
școli, cu alți elevi și cu semenii lor, pentru a împiedica
sau descuraja fenomenul de bullying.
Materiale: Hârtie albă, computer și video-proiector, fragmente din cartea
Agresorul de Paul Langan și întreaga carte (recomandat în format
electronic), fișe de lucru.
Activități
Activitatea 1 Captarea atenției (5 minute)

Profesorul anunță titlul lecției și explică abordarea.


Ea/el realizează Activitatea practică (material utilizat De ce sa nu fiu
un agresor _Annex_1_RO.docx).
Activitatea 2 Introducerea de noi concepte (10 minute)

Profesorul definește și explică ce înseamnă conceptele de bullying,


agresor, victimă, tipuri de bullying.
Apoi, ea/el face legătura cu activitatea practică. Atunci când
mototolesc hîrtia, ei au fost agresori pentru ea... Au lăsat urme care
nu pot fi înlăturate. Bullying-ul afectează victima pentru totdeauna!
(material utilizat
De ce sa nu fiu un agresor_Annex_2_RO.pptx)
Activitatea 3 Utilizarea literaturii pentru a ilustra fenomenul de bullying
(10 minute)

Profesorul le oferă elevilor copii cu fragmentele selectate din cartea


Agresorul, scrisă de Paul Langan (pp. 22-27). (material utilizat De
ce sa nu fiu un agresor _Annex_3_RO.docx)
Elevii citesc fragmentul, și îl analizează: ei identifică
agresorul/agresorii și victima, discută despre comportamentele lor,
despre cauzele acestor comportamente, despre sentimentele celor
implicați și își exprimă opiniile (pro sau contra), oferind argumente
în acest sens.
Activitatea 4 Jocuri de rol pentru o mai bună înțelegere și explicare a
comportamentului agresiv (15 minute)

Profesorul organizează elevii în grupuri și cere fiecărui grup să


adapteze și să reinterpreteze, în versiune proprie, scena descrisă în
fragmentul citit anterior, ei trebuind să ia în considerare ce au
învățat despre fenomenul de bullying și să-și imagineze că victimele
aparțin minorităților rasiale (ex. Roma, negri care locuiesc în
comunități de albi și invers). Elevii vor face schimb de roluri
(agresorul va deveni victimă și invers) și vor împărtăși colegilor

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului


Drepturi, Egalitate și Cetățenie (DEC) al Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a CARDET și a
partenerilor săi și nu poate fi folosit în nici un fel pentru a reflecta puncte
de vedere ale Comisiei Europene.
www.combatbullying.eu

propriile sentimente față de fiecare situație, evidențiind de ce


fenomenul de bullying este greșit sau trebuie oprit.
Activitatea Verificarea gradului în care elevii au reușit să asimileze noul
de evaluare: conținut (10 minute)

Profesorul le cere elevilor să realizeze sarcina din fișa de lucru și


anunță tema. (material de utilizat De ce sa nu fiu un agresor
_Annex_4_RO.docx).

Temă:
Elevii trebuie să realizeze o compunere de maxim 2000 de
cuvinte referitoare la bullying, în care să-și exprime părerea atât
asupra modalităților de stopare a bullying-ului din școli, cât și
asupra felului în care poți ajuta victimele bullying-ului.

De asemenea, profesorul recomandă citirea completă a cărții


Agresorul, de Paul Langan.

CCA= Cunoștințe, Competențe, Abilități

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului


Drepturi, Egalitate și Cetățenie (DEC) al Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a CARDET și a
partenerilor săi și nu poate fi folosit în nici un fel pentru a reflecta puncte
de vedere ale Comisiei Europene.