Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume................................................................. Data 22. 10.

2018
Clasa a III-a B

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA EDUCAȚIE CIVICĂ


Unitatea 1: „Lucruri, plante, animale, persoane”

1. Grupează următoarele cuvinte în funcție de ceea ce denumește fiecare: copac, mașină, rață, copii,
ursuleț de pluș, muncitor, veioză, fluture, mamă.

Lucruri Plante și animale Persoane

2.Ghici ghicitoarea mea! Scrie răspunsurile între paranteze.

Este lucru! Este animal! Este plantă!


Două roate-n lanț legate Nu e cal, dar are coamă Într-o cușcă, mulți căței,
Duc iute un om în spate! Și-i puternic fără seamă. Toți sunt albi și rotofei;
(....................................) Îl ghicești ușor, când vrei, Mama-i pune la mujdei!
Că e scris pe banii mei! (......................................)
(..................................)

3. Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals) la întrebările de mai jos:

Omul este o persoană? Persoanele pot iubi?


Plantele şi animalele se hrănesc? Plantele şi animalele vorbesc?
Lucrurile au sentimente? Lucrurile se înmulţesc?

4. Completează textul, alegând, pentru fiecare propoziţie, cuvântul potrivit

Copiii ................................. în parc. Ei


vorbeşte
sunt ....................... . Dana ........................... cu bunica întreabă
se joacă
ei. Îi arată un stol de păsări şi o ............................... se gândeşte
a învăţat
unde pleacă ele. Bunica o priveşte pe Dana dragoste
veseli
cu ................................ şi îi .................................... la răspunde

întrebare.

Bogdan e mândru că ................................ să

meargă pe bicicletă. Mihaela ................................... că

ar trebui să înveţe şi ea.


3. Enumeră trei lucruri pe care le-ai lua cu tine într-o excursie cu cortul pe munte. Explică la ce îți
folosește fiecare.

 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

Conturează cu roșu trei petale ale florii și scrie în fiecare câte o calitate a ta. Conturează cu albastru alte
trei petale ale florii și scrie în fiecare câte un defect al tău. Conturează cu verde ultimele trei petale ale
florii și scrie în fiecare ce îți place să faci în timpul liber.
LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANȚA PROF. ÎNV. PRIMAR
CAMELIA ȘOPTELEA

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA EDUCAȚIE CIVICĂ


(PROBĂ SCRISĂ)
Clasa a III-a, 23.10.2017

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ITEMI DE EVALUARE

O.1: să grupeze nouă termeni în I.1: Grupează următoarele cuvinte în funcție de ceea ce
funcție de ceea ce denumesc aceștia denumește fiecare: copac, mașină, rață, copii, ursuleț de pluș,
(lucruri, plante/ animale, persoane); muncitor, veioză, fluture, mamă.

Lucruri Plante și animale Persoane

O.2: să găsească răspunsurile a trei I.2: Ghici ghicitoarea mea! Scrie răspunsurile între paranteze.
ghicitori despre lucruri, plante și
animale; Este lucru!
Două roate-n lanț legate
Duc iute un om în spate!
(....................................)

Este animal!
Nu e cal, dar are coamă
Și-i puternic fără seamă.
Îl ghicești ușor, când vrei,
Că e scris pe banii mei!
(......................................)

Este plantă!
Într-o cușcă, mulți căței,
Toți sunt albi și rotofei;
Mama-i pune la mujdei!
(..................................)

O.3: să enumere trei lucruri de luat I.3: Enumeră trei lucruri pe care le-ai lua cu tine într-o excursie cu
într-o excursie, precizând utilitatea cortul pe munte. Explică la ce îți folosește fiecare.
acestora;

O.4: să explice în cuvinte proprii I.4: Explică în cuvinte proprii semnificația proverbului „Prietenul
semnificația unui proverb despre la nevoie se cunoaște”.
prietenie;

O.5: să enumere trei acțiuni de I.5: Scrie trei acțiuni de îngrijire și ocrotire a animalelor și
îngrijire și ocrotire a animalelor și plantelor de către oameni.
plantelor de către oameni.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Grupează 7-9 termeni în funcție Grupează 4-6 termeni în funcție Grupează 1-3 termeni în funcție
de ceea ce denumesc aceștia de ceea ce denumesc aceștia de ceea ce denumesc aceștia
(lucruri, plante/ animale, (lucruri, plante/ animale, (lucruri, plante/ animale,
persoane); persoane); persoane);

Găsește răspunsurile a 3 Găsește răspunsurile a 2 Găsește răspunsul unei ghicitori;


ghicitori; ghicitori;

Enumeră 3 lucruri de luat într-o Enumeră 2 lucruri de luat într-o Denumește 1 lucru de luat într-o
excursie, precizând utilitatea excursie, precizând utilitatea excursie, precizând utilitatea
acestora; acestora; acestuia;

Explică corect și elaborat Explică corect, dar lapidar Încearcă să explice semnificația
semnificația unui proverb despre semnificația unui proverb despre proverbului, dar cu evidente erori
prietenie; prietenie; de exprimare (incoerență,
dezacord, greșeli de scriere);

Enumeră 3 acțiuni de îngrijire și Enumeră 2 acțiuni de îngrijire și Precizează 1 acțiune de îngrijire


ocrotire a animalelor și plantelor ocrotire a animalelor și plantelor și ocrotire a animalelor sau
de către oameni. de către oameni. plantelor de către oameni.