Sunteți pe pagina 1din 1

Numele: _____________________

FIŞĂ DE LUCRU
Ce înseamnă să fim persoane ?
Completează enunţurile următoare folosind cuvintele
(viaţă,persoană,comunică,fiinţe,voinţă,gândesc,sentimente,muncesc,relaţii,
persoane)

1.
a) Plantele, animalele şi oamenii sunt ___________, pentru că au _______.
b) Omul, spre deosebire de celelalte fiinţe, este o ______________. Oamenii se
deosebesc de restul fiinţelor prin faptul că _____________, ___________,
______________, au ____________ şi _________________ .
c) Elevii clasei noastre sunt _______________ civilizate. Între unii s-au format
_______________ de prietenie. Ei _______________ prin cuvinte, dar şi prin
gesturi sau mimică.

2. Stabileşte ce este adevărat şi ce este fals, notând în casete A sau F, după caz:
 Plantele şi animalele sunt persoane.
 Tu şi colegul tău de bancă sunteţi identici.
 Fiecare fiinţă omenească este o persoană.
 Toate fiinţele comunică între ele cu ajutorul vorbirii.
 Sentimentele sunt o caracteristică specifică numai omului.
 Datorită faptului că vorbeşte cu Lizuca, Patrocle este o fiinţă omenească.

3. Precizaţi ce stare sufletească exprimă fiecare din imaginile de mai jos:

_______________ ________________ ________________ ________________

4. Transformaţi legumele şi fructele următoare în ,,chipuri’’ care să exprime stările sufleteşti cerute:

bucurie seriozitate tristeţe

5. Dacă aţi creat chipuri din fructele şi legumele de mai sus, acestea au devenit persoane ? Motivaţi
răspunsul.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________