Sunteți pe pagina 1din 2

Numele : ______________________ Data:_____________

TEST DE EVALUARE FINALĂ


Educație civică, clasa a III-a

1. Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite:


 Oamenii, animalele și plantele sunt __________________ . Persoanele se deosebesc de celelalte ființe
pentru că ______________ , ____________, ____________ .
 La naștere, fiecare copil primește un ____________ și un act numit ________________________:
 Pentru a-și face viața mai ușoară, omul are nevoie de ______________ . Acestea sunt corpuri fără
_________ .
 Orice persoană face parte dintr-un _________ . ______________ grupului au interese comune. În orice
grup trebuie respectate ______________ .
 Toate persoanele au atât drepturi , cât și ______________ .
2. Încercuiește răspunsul corect:
 Care pereche de cuvinte exprimă calități:
a) seriozitate, egoism b) sinceritate, curaj c) îngâmfare, răutate

 Care este cuvântul cu înțeles opus pentru ,,sinceritate”


a) onestitate b) neîncredere c) neadevăr

 Cum procedezi când te întâlnești cu domnii profesori în curtea școlii:


a) mă uit în altă parte b) îi salut c) aștept să fiu salutat

 Care dintre următoarele afirmații exprimă un drept?


a) să fim politicoși b) să-i respectăm pe ceilalți c) să fim tratați în mod egal

 La ce grup se referă proverbul ,,Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești”:
a) clasa b) grupul de prieteni c) familia

 Cum se numește documentul primit de o persoană când se naște:


a) carnet de note b) carte de identitate c) certificat de naștere

 Care din următoarele cuvinte desemnează o persoană:


a) Joiana b) Viorel c) Trandafir

 Ce plantă simbolizează viața:


a) ghiocelul b) bradul c) trandafirul

 Care dintre următoarele acțiuni nu contribuie la protejarea mediului:


a) Plantarea copacilor b) aruncarea deșeurilor în râu c) reciclarea deșeurilor

3. Adevărat sau fals?


 Persoanele care formează un grup au interese comune și aceeași vârstă. _____
 Obiectele amplasate în parc aparțin spațiului public. _____
 De obiectele împrumutate nu trebuie să am o grijă deosebită.____
 Lucrurile din jurul nostru ne fac viața mai ușoară și mai plăcută. _____
 Trebuie să ai încredere în oameni, indiferent dacă îi cunoști sau nu. _____
 Trebuie să îmi respect toți colegii, chiar dacă doar unii îmi sunt prieteni. _____

4. Unește cuvintele cu același înțeles:

respect neadevăr
sinceritate stimă
minciună simplu
îndrăzneală curaj
modest corectitudine

5. Așază cuvintele în tabel, la locul potrivit:

respect, încredere, răutate, frică, modestie, curaj, minciună, lașitate

Însușiri pozitive Însușiri negative

6. Scrie câte trei trăsături fizice și trei trăsături morale potrivite pentru tine.

 Trăsături fizice: ___________________________________________


 Trăsături morale: ___________________________________________

Dacă ai terminat testul,


joacă-te puțin !

S-ar putea să vă placă și