Sunteți pe pagina 1din 2

Semnul de iarbă

După Silvia Kerim


1. Precizează:
-titlul textului:_______________________________________
-autorul:___________________________________________
- personajele textului:_________________________________________________
2. Răspunde la întrebări:
a)Ce schimbări observa Luna când privea Pământul?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Ce a observat Luna când s-a așezat la fereastră pe Pământ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Ce le cerea Pământul oamenilor?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) De ce boală a crezut Luna că suferă Pământul?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e)Care sunt doctoriile Pământului?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f)Ce și-a vindecat Pământul?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Care este semnul iertării?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:
învrăjbiți= _____________________ înfricoșate= _____________________
pricină = _______________________ leac= __________________________
trai = __________________________ ivea = _________________________
spintecate= _____________________ oftează= _______________________
ciopărțite= ______________________ zarea = _________________________
pâlcuri = _______________________ alocuri= _________________________

4. Alcătuiește propoziții cu următoarele expresii: ,, îl privea cu mult interes”, ,,nu-i venea


să creadă”, ,,zâmbetul îi pieri ”, ,,ar fi vegheat la căpătâi”, ,, și-a vindecat rănile ”, ,,
ciripeau fericite”.
5. Stabilește ordinea ideilor principale , conform întâmplărilor, numerotându-le. Transcrie
ideile, pe caiet, în ordinea firească.

(….) Pământul a revenit la înfățisarea inițială.


(….) Luna se îngrijora că Pământul s-a îmbolnăvit de o boală fără leac.
(….) Luna își privea cu admirație prietenul.
(….) Pământul gemea de durere și revoltă, iar zâmbetul i-a pierit.
(….) Pământul s-a vindecat cu doctoriile: Ploaia și Soarele.
(….) Oamenii au intrat în război.
6. Privește imaginile și descrie fiecare personaj.

__________________ ________________________ ______________


_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
7. Formulează enunțuri care să se termine cu semnul întrebării , semnul exclamării, punct
pentru cuvintele: vânt, schimbător,traiul, se tulbură, ciopărțite, boală, leac, speranță, floare.

8. Formulează întrebări cu fiecare din cuvintele aflate în vârfurile steluței, despre lună,
Pământ și oameni.

9. Caută în textul Semnul de iarbă cuvinte care indică:


a) ființe: păsări,_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) lucruri:fereastră,___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Fenomene ale naturii:ninsoare,________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Realizează un afiș prin care să-i sfătuiești pe oameni să aibă grijă de Pământ.
11. Realizează o compunere în care să folosești un dialog între Pământ și Lună.
12. Găsește rime pentru luna (aduna, buna, comuna, minciuna).

S-ar putea să vă placă și