Sunteți pe pagina 1din 2

..........................................................................................................

CHEILE
Tudor Arghezi
1. Scrie A(adevărat) sau F(fals) în dreptul enunțurilor date.
 Mițu și Baruțu au crescut și încep să comploteze.
 Ei vor să știe ce se ascunde în dulapuri.
 Copiii reușesc să afle pentru că dulapurile sunt descuiate.
 Într-o zi, ei au răsturnat dulapurile.
 Tătuțu, măicuța și unchiul Sesis l-au pedepsit pe copil.
 Mițu și Baruțu au primit cheile tuturor dulapurilor.
2. Bifează casetele din dreptul enunțurilor adevărate.
Întâmplarea se petrece: în livadă; în casă; în parc.
Personajele întâmplării sunt: Mițu și Baruțu; tătuțu și măicuța;
Mițu, Baruțu, tătuțu, măicuța și unchiul Sesis.
Învățătura desprinsă din text este:
Copiii nu au voie să facă nimic.
Doar părinții au responsabilități.
Fiecare membru al familiei are responsabilități corespunzătoare vârstei sale.
3. Realizează corespondența dintre citatele din text și explicațiile acestora.
„Mițu și Baruțu încep să comploteze.”  vor fi stăpânii casei;
„Voi veți face mâncare, veți aduce  se înțeleg în secret pentru a face
parale, veți pregăti masa.” diferite lucruri;
„Am hotărât să vă dăm cheile de la  vor prelua responsabilitățile
toate dulapurile.” părinților.
4. Formulează o părere/ o opinie despre:
 comportamentul copiilor

 hotărârea părinților

5. Transformă cuvintele ca în model.


cutie bucurie florărie farfurie gospodărie
cutii .................... ..................... ........................ ........................
6. Taie varianta greșită.
dulap- dulapuri/dulape masă- mese/mase
ușă- ușe/uși zgomot- zgomoturi/zgomote
7. Alege înțelesul cuvântului cheie pentru fiecare din enunțurile date.
Am încuiat ușa cu cheia aurie. _________________________________________
Învățătura este cheia cunoașterii. _________________________________________
Bicicleta a fost reparată cu o cheie de 10. _____________________________________
La începutul portativului se scrie cheia sol. ____________________________________
(unealtă pentru înșurubarea/ deșurubarea unui șurub; semn convențional pus la
începutul portativului; explicație, dezlegare; obiect de metal folosit la
încuierea/descuierea unei broaște; )
8. Scrie cuvinte cu înțeles:
- asemănător pentru: - opus pentru:
zgomot =_____________ nedumerit ≠_____________
a hotărât =_____________ a pedepsit ≠_____________
9. Completează spațiile libere cu cuvintele s-a, s-au, sa, sau.
Baruțu a strigat-o pe sora ............ Deodată ........... auzit un zgomot.
Ei .............. suit pe scaune. Au căzut copiii ........... au răsturnat cutiile?
10.Completează cu n sau m.
î....cep î....păcat a....biție
co....plotează î....cercuit î....tâ....plare
î....cuiat i....ediat răstur....at
11.Completează casetele cu denumirile părților componente ale biletului.
3 mai 2018
Dragi părinți,

Ne pare rău de întâmplarea cu dulapul. Vă rugăm să ne iertați.


Promitem că nu se va mai repeta.

Mițu și Baruțu

12.Scrie un bilet de mulțumire colegului tău/colegei tale de bancă.