Sunteți pe pagina 1din 1

Iarna

după Mihail Sadoveanu

► Găseşte cuvinte cu înţeles ► Găseşte cuvinte cu sens


asemănător pentru cuvintele : opus pentru cuvintele:
zăpadă = _________________ mă bucuram - ____________
troienit = ________________ prima - _________________
costişă = _______________ bătrânul - _______________
a chiui = _______________ a aprinde- _______________
a cârmui = _______________ dinainte - _______________
se aşeză = _____________ în spatele - ______________
băieţii = _________________ sus - ___________________

Scrie 2 enunţuri cu „sa” şi 2 enunţuri cu Scrie ce face fiecare:


„s-a”, referitoare la text.  Tudoriţă - ________________________
______________________________ - _______________________
______________________________ ___________________________
- _______________________
______________________________
___________________________
______________________________ - _______________________
______________________________  Moş Irimia - _____________________
______________________________ __________________________
______________________________  Vasile - __________________________
______________________________ - __________________________

Scrie însuşiri pentru: Desparte în silabe:


iarnă - ___________ îngheţat - ___________
pârâu- ___________ fulgerător- __________
Scrie trei expresii frumoase despre
- ___________ chiuiau- ____________
iarna:
- ________________________
________________________
- ________________________
________________________
- ________________________
________________________
________________________