Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

,,Educaţie pentru sănătate’’


Disciplina opțională:,,Educaţie pentru sănătate’’
Clasa a IV-a
Tema: ,,Alimentaţia şi mediul’’
Timp: 50 min.
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor
Scopul lecţiei: conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea
organismului, cât şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediu şi protecţia acestuia prin
stimularea capacităţilor creative.

Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capabili:


 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă
sănătoasă privind definirea piramidei alimentare ;
 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi
sănătoase;
 să dramatizeze prin joc de rol problemele cu care se confruntă Parcul național
Ceahlău;
 să identifice deprinderi care contribuie la menţinerea igienei în Parcul național
Ceahlău;

Resurse materiale şi procedurale:


Materiale necesare: foi flipchart, markere, coli color A4, imagini cu diverse alimente,
ambalaje de produse alimentare, polistiren, planșă cu piramida alimentelor, fişe de lucru
etc
Forme de organizare: activitate pe grupe, frontală, individuală
Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea,
exercițiul
Mijloace didactice: calculator, material realizat în Ppt ,,Alimentaţia şi mediul’’, materiale
informative diverse, ecusoane

Scenariul didactic
1. Moment organizatoric
2. Captarea atenţiei – Informații despre încălzirea globală și consecințe
3. Enunţarea obiectivelor
 La sfârşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 categorii principale de
alimente necesare unei diete sănătoase, elementele necesare unei vieţi
sănătoase şi desigur propuneri de soluţii pentru problemele cauzate de
poluare.
 Dirijarea învăţării:
a.) Se prezintă la calculator un material în Ppt privind principiile de
bază alimentare şi evoluţia piramidei alimentare sănătoase,
eticheta - cartea de vizită a alimentelor, respectiv motivaţia
protecţiei zonei Ceahlăului.
b). Se cere elevilor să prezinte motivaţia unei alimentaţii sănătoase
şi a unui mediu sănătos.
c). Se cere elevilor gruparea în 4 echipe

Grupa I
Sarcina de învăţare: Definirea ,,PIRAMIDEI ALIMENTARE’’
Mod de lucru:
 elevii completează fişa ,, Ce alimente mănânc?’’,
raportându-se la meniul lor zilnic. Anexa 1.
 elevii identifică, selectează şi aşază corect imagini cu
alimente sănătoase în piramida alimentelor conform unei
diete sănătoase pe un panou din polistiren;
 elevii selectează ambalaje de produse de alimente sănătoase
şi nesănătoase în două cutii;
 Se ataşează fişele elevilor pe panou lângă piramida
alimentară şi se verifică împreună în ce măsură se respectă
regulile unei alimentaţii echilibrate folosind Anexa 2-
Ghidul unei alimentaţii corecte .
Procesare: Care credeţi că sunt motivele pentru care nu se respectă un regim
alimentar echilibrat?

Grupa II
Sarcina de învăţare: Ce înseamnă o persoană sănătoasă?
Mod de lucru:
 Elevii primesc cartonaşe colorate sub formă de petale pe care
le vor aşeza în ,,floarea sănătăţii’’. Pe aceste ,,petale’’ elevii
notează sfaturi, sugestii, identifică comportamente pentru
dezvoltarea şi menţinerea unui organism sănătos.
 Se verifică împreună cu elevii ,,floarea sănătăţii’’ cu lista ,,
Ce înseamnă o persoană sănătoasă’’- Anexa 3, în faţa clasei.
Procesare: Cât de mult este afectată sănătatea noastră de mediul în care trăim?

Grupa III
Sarcina de învăţare: Iubeşte mediul, iubeşte Ceahlăul!
Mod de lucru:
 Joc de rol ,, Iubeşte Ceahlăul’’
 Elevii identifică şi notează deprinderile care contribuie la
menţinerea curățeniei în zona masivului Ceahlău.
Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini față de mediu’’, Anexa 4
Procesare: A cui este responsabilitatea de a îmbunătăţi mediul?
2. Asigurarea retenţiei şi transferului:
 Voi solicita elevilor să se documenteze suplimentar cu privire la sănătatea
mediului şi a alimentaţiei sănătoase şi să realizeze un eseu care să trateze
una din aspectele dezbătute. Se indică bibliografie: Colecţia ,,Arborele
lumii’’
FIŞE DE ÎNVĂŢARE

,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 1 - ,,Mănânci sănătos eşti voios’’
Fişa de învăţare – ,,Definirea piramidei alimentare’’

1. Completează fişa individuală ,, Ce alimente mănânc?’’

1. Identificaţi, selectaţi şi aşezaţi în piramida alimentelor, produsele sub


formă de imagini şi ambalaje pe nivele conform unei diete sănătoase
2. Selectează ambalaje de produse în două cutii pe criteriul alimentaţiei
sănătoase.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 2 - ,,Floarea sănătăţii’’
Fişa de învăţare- ,,Ce înseamnă o persoană sănătoasă ?’’

3. Notează sfaturi, sugestii şi comportamente pe cartonaşele în formă de


petale şi aşezaţi-le în ,,floarea sănătăţii’’.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 3 - ,,Parlamentul verde’’
Fişă de învăţare - ,,Iubeşte mediul, iubeşte muntele Ceahlău’’

1. Realizaţi un proces în care veţi juca rolul:


 unor elemente din ecosistemul Ceahlăului ( capra neagră, ursul,
păsări, insecte, reptile);
 reprezentanţi ai autorităţii locale, ai comunităţii
 judecător ce mediază procesul
2. Notaţi pe cartonaşele colorate în formă de floare de colț deprinderi care
contribuie la menţinerea igienei și a echilibrului ecologic în zona Parcului
național Ceahlău.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Anexa 1. Ce alimente mănânc?. Te raportezi la meniul tău zilnic.

Alimente mic dejun prânz cina gustări


Fructe şi legume

Pâine şi cereale

Lapte

Carne

Altele

Anexa 2.

Ghidul unei alimentaţii corecte

1. Mâncaţi alimente variate !


2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale !
3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume, şi
produse cerealiere !
4. Alegeţi un regim sărac în grăsimi, saturate şi colesterol !
5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate !
6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate !

Pentru a avea un regim alimentar echilibrat zilnic aveţi nevoie


de următoarele porţii:
Fructe şi legume: 5
Pâine şi cereale: 5 sau mai multe porţii
Lapte: 3
Carne: 2

Anexa 3.

Ce înseamnă o persoană sănătoasă?

Alegeți cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante


calităţi necesare unei persoane pentru a fi sănătoase.

O persoană sănătoasă este cea care :


Face regulat exerciţii fizice
Trăieşte într-un mediu curat
Evită fumatul, alcoolul şi drogurile
Are un ten frumos
Evită mâncarea cu prea mulţi aditivi alimentari
Mănâncă regulat şi NU SNACK-uri
Are o siluetă frumoasă
Nu ia medicamente
Poate fugi după autobuz fără să i se taie respiraţia
Merge în excursii în aer liber
Are o casă confortabilă și curată
Are o imagine bună despre sine
Respectă şi are deprinderi igienice
Evită consumul de dulciuri
Are o credinţă care o ajută în viaţă
Combate excesele alimentare
Se prezintă regulat la medic
Nu pare deprimată niciodată
Iese bine din orice situaţie
Îşi face uşor prieteni
Anexa 4.
,,Atitudini pentru Ceahlăul curat’’

1. Depozitarea gunoiului menajer interzis pe traseele frecventate de


turiști deoarece are efecte distrugătoare asupra ecosistemului
2. Conservarea biodiversităţii privind echilibrul ecologic
3. Interzicerea și pedepsirea braconajului
4. Plantări şi reînverziri
5. Ecologizarea parcului de către elevi şi de comunitate
6.Evitarea aruncării gunoaielor în zona parcului
7. Promovarea unui turism ecologic
8. Accesarea de fonduri și susţinerea unor programe de management
finanţate de Comisia Europeană
9. Cooperarea pe plan local, naţional şi între comunele învecinate
privind protejarea ecosistemului de acţiunile antropice