Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Liceul Henri Coanda Arad


,,Educaţie pentru sănătate’’
Tema: ,,Alimentaţia şi Mediul’’
Timp: 50 min.
Tipul lecţiei: informare şi comunicare la nivelul disciplinei ,,Educaţie pentru sănătate’’

Scopul lecţiei: conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea


organismului, cât şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediu şi protecţia acestuia prin
stimularea capacităţilor creative.

Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capabili:


 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă
sănătoasă privind definirea piramidei alimentare ;
 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi
sănătoase;
 să dramatizeze prin joc de rol problemele cu care se confruntă fluviul Dunărea;
 să identifice deprinderi care contribuie la menţinerea igienei fluviului Dunărea.

Resurse materiale şi procedurale:


Materiale necesare: foi flipchart, markere, coli color A4, imagini foto cu diverse
alimente, ambalaje de produse alimentare, polistiren, expoziţie de desene, fişe de lucru
etc
Forme de organizare: grupe, frontală, individuală
Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea,
modelarea
Mijloace didactice: videoproiector, material realizat în Ppt ,,Alimentaţia şi Mediul’’,
materiale informative diverse, tablă

Scenariul didactic
1. Moment organizatoric
2. Captarea atenţiei – Informare cu privire la încălzirea globală.
3. Enunţarea obiectivelor
 Astfel, la sfârşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 categorii
principale de alimente necesare unei diete sănătoase, elementele necesare
unei vieţi sănătoase şi desigur propuneri de soluţii pentru problemele
Dunării cauzate de poluare.
2. Desfăşurarea activităţii didactice:
 Se cere elevilor motivaţia unei alimentaţii sănătoase şi a unui mediu
sănătos.
 Dirijarea învăţării:
a.) Se prezintă la videoproiector un material în Ppt privind
principiile de bază alimentare şi evoluţia piramidei alimentare
sănătoase, eticheta - cartea de vizită a alimentelor, respectiv
motivaţia protecţiei fluviului Dunărea.
b.) Se cere elevilor gruparea în 3 echipe ( elevii primesc buline roşii,
galbene şi verzi)
I grupă
Sarcina de învăţare: Definirea ,,PIRAMIDEI ALIMENTARE’’
Mod de lucru:
 elevii completează fişa ,, Ce alimente mănânc?’’,
raportându-se la meniul lor zilnic. Anexa 1.
 elevii identifică, selectează şi aşează corect imagini foto de
alimente sănătoase în piramida alimentelor pe cinci nivele
conform unei diete sănătoase folosind un panou din
polistiren;
 elevii selectează ambalaje de produse de alimente sănătoase
şi nesănătoase în două cutii;
 Se ataşează fişele elevilor pe panou lângă piramida
alimentară şi se verifică împreună în ce măsură se respectă
regulile unei alimentaţii echilibrate folosind Anexa 2- Ghidul
unei alimentaţii corecte.
Procesare: Care credeţi că sunt motivele pentru care nu se respectă un regim
alimentar echilibrat?

II grupă
Sarcina de învăţare: Ce înseamnă o persoană sănătoasă?
Mod de lucru:
 Elevii primesc cartonaşe colorate sub formă de petale pe care
le vor aşeza în ,,floarea sănătăţii’’. Pe aceste ,,petale’’ elevii
notează sfaturi, sugestii, identifică comportamente pentru
dezvoltarea şi menţinerea unui organism sănătos.
 Se verifică împreună cu elevii ,,floarea sănătăţii’’ cu lista ,,
Ce înseamnă o persoană sănătoasă’’- Anexa 3, în faţa clasei.
Procesare: Cât de mult este afectată sănătatea noastră de mediul în care trăim?

III grupă
Sarcina de învăţare: Iubeşte mediul, iubeşte Dunărea!
Mod de lucru:
 Joc de rol ,, Iubeşte Dunărea’’
 Elevii identifică şi notează deprinderile care contribuie la
menţinerea igienei fluviului Dunărea.
Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini despre Dunăre’’, Anexa 4
Procesare: A cui este responsabilitatea de a imbunătăţi mediul?
3. Asigurarea retenţiei şi transferului:
 Profesorul solicită elevilor să se documenteze suplimentar cu privire la
sănătatea mediului şi a alimentaţiei sănătoase şi să realizeze un eseu care
să trateze una din aspectele dezbătute. Se indică bibliografie minimală:
Colecţia ,,Arborele lumii’’
FIŞE DE ÎNVĂŢARE

,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 1 - ,,Mănânci sănătos eşti voios’’
Fişa de învăţare – ,,Definirea piramidei alimentare’’

1. Completează fişa individuală ,, Ce alimente mănânc?’’

1. Identificaţi, selectaţi şi aşezaţi în piramida alimentelor, produsele sub


formă de imagini şi ambalaje pe nivele conform unei diete sănătoase
2. Selectează ambalaje de produse în două cutii pe criteriul alimentaţiei
sănătoase.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 2 - ,,Floarea sănătăţii’’
Fişa de învăţare- ,,Ce înseamnă o persoană sănătoasă ?’’

3. Notează sfaturi, sugestii şi comportamente pe cartonaşele în formă de


petale şi aşezaţi-le în ,,floarea sănătăţii’’.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 3 - ,,Parlamentul verde’’
Fişă de învăţare - ,,Iubeşte mediul, iubeşte Dunărea’’

1. Realizaţi un proces în ,,Parlamentul verde’’ în care veţi juca rolul:


 unor elemente din ecosistemul dunărean ( alge, peşti);
 de reprezentanţi ai autorităţii locale, ai comunităţii, ai poliţiei
dunărene;
 de judecător ce mediază procesul.
2. Notaţi pe cartonaşele colorate în formă de peşti, deprinderi care contribuie
la menţinerea igienei fluviului Dunărea.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Anexa 1. Ce alimente mănânc?. Te raportezi la meniul tău zilnic.

Alimente mic dejun prânz cina gustări număr total


Fructe şi
legume

Pâine şi
cereale
Lapte

Carne

Altele

Anexa 2.

Ghidul unei alimentaţii corecte

1. Mâncaţi alimente variate


2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale
3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume, şi
produse cerealiere
4. Alegeţi un regim sărac în grăsimi, saturate şi colesterol
5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate
6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate

Pentru a avea un regim alimentar echilibrat zilnic aveţi nevoie


de următoarele porţii:

Fructe şi legume: 5
Pâine şi cereale: 5 sau mai multe porţii
Lapte: 3
Carne: 2
Anexa 3.

Ce înseamnă o persoană sănătoasă?

Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante


calităţi necesare unei persoane pentru a fi sănătoase.

O persoană sănătoasă este:

Face regulat exerciţii fizice


Trăieşte într-un mediu curat
Evită fumatul, alcoolul şi drogurile
Are un ten frumos
Evită mâncarea cu prea mulţi aditivi alimentari
Mănâncă regulat şi NU SNACK-uri
Are o siluetă frumoasă
Nu ia medicamente
Poate fugi după autobuz fără să i se taie respiraţia
Merge în excursii în aer liber
Are o casă confortabilă
Are o imagine bună despre sine
Respectă şi are deprinderi igienice
Evită consumul de dulciuri
Are o credinţă care o ajută în viaţă
Combate excesele alimentare
Se prezintă regulat la medic
Nu pare deprimată niciodată
Iese bine din orice situaţie
Îşi face uşor prieteni
Anexa 4.
,,Atitudini despre Dunăre’’

1.Existenţa staţiei de epurare a apei – curăţă apele industriale,


menajere de poluanţi cu microorganisme, cu dezinfectanţi (NH3,
Cl);
2. Depozitarea gunoiului menajer interzis pe diguri deoarece are efecte
distrugătoare asupra ecosistemelor dunărene şi a calităţii apei;
3.Interzicerea deversării apelor industriale şi menajere în
Dunăre
4. Conservarea biodiversităţii privind echilibrul ecologic dunărean
5. Reglementarea pescuitului numai în anumite perioade ale
anului
6. Interzicerea braconajului în perioadele interzise
7. Interzisă folosirea bărcilor cu motor şi a echipamentelor de
recreaţie care ar putea duce la declinul populaţiei de peşti
8. Plantări şi reînverziri în lunca Dunării
9. Ecologizarea malului dunărean de elevi şi de comunitate
Evitarea aruncării gunoaielor în Dunăre după o zi de plajă cu familia
10. Interzicerea aruncării peturilor în apă ,,Pentru o Dunăre
curată nu arunca peturi în apă’’
11. Promovarea unui turism ecologic
12. Control atent al transportului maritim pentru a evita
accidente ce produc deversări de petrol ce duc la intoxicarea şi
moartea peştilor
13. Interzicerea oamenilor de pe nave să arunce în apă deşeuri
14. Susţinerea unor programe de management finanţate de
Comisia Europeană
15. Cooperarea pe plan local, naţional şi între ţările riverane privind
protecţia ecosistemului dunărean de acţiunile antropice.