Sunteți pe pagina 1din 9

Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea

personală a elevului

JUDEŢUL SĂLAJ
ianuarie – februarie 2015

Modul/Disciplina: MODULUL V: CALITATEA STILULUI DE VIATĂ

Cursant: MOISI DUMITRU


Specialitatea: INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC
˝ IULIU MANIU ˝, SIMLEU SILVANIEI

Tema: "Identificati strategii didactice pentru a-i convinge pe elevii dumneavoastra să-şi dezvolte un stil
de viaţă sănătos."
Proiect didactic

Disciplina Consiliere şi Orientare


Clasa a X-a E
Tema „Cat de Sanatos Mâncăm?”
Modul Calitatea stilului de viaţă
Durata 1 oră

Competenţe generale
 Exersarea abilităţii de management al unui stil de viaţă de calitate.

Competenţe specifice
 Componentele calităţii vieţii. Campanii de promovare a stilului de viaţă în şcoală şi comunitate

Obiective operaţionale
O1. Să se familiarizeze cu regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase
O2. Să identifice efectele nocive ale supraalimentaţiei şi subalimentaţiei
O3. Să definească noţiunea de „junk-food” şi să descrie efectele acesteia asupra organismului
O4. Să analizeze propriile obiceiuri alimentare în scopul identificării distribuţiei şi structurii meselor.
O5. Să identifice modalităţi prin care se poate realiza un echilibru între consum şi aportul caloric.

Forme de organizare a activităţii


 frontală
 individuală
 în grup

Metode didactice
 conversaţia  dezbaterea
 jocul didactic  exerciţiul
 expunerea

Resurse didactice
 „Mâncăm sănătos?” – joc didactic
 „Junk-food. Efecte nocive şi soluţii” – prezentare PowerPoint

2
Desfăşurarea activităţii

Obiectiv Timp Activitate Metode didactice şi


(min) forme de organizare a
activităţii
2 Organizarea clasei Expunerea
Anunţarea temei şi a obiectivelor Activitate frontală
5 Captarea atenţiei
O2 Profesorul supune dezbaterii aspecte legată de Expunerea
O3 alimentaţia sănătoasă. Conversaţia
Clasa va fi împărţită în 3 grupe de elevi, fiecare grupă Dezbaterea
trebuie să completeze pe o coală de hârtie cel puţin 3
efecte nocive ale subalimentaţiei -1, supraalimentaţiei Activitate pe grupe
-2, junk-food - 3). Activitate frontală
Fiecare grupă lipeşte pe tablă coala de hârtie realizată,
iar un reprezentant al grupei va prezenta conţinutul
acesteia.
10 Prezentare
O2 Prezentarea Powerpoint „Junk-food. Efecte nocive şi Expunerea
O3 soluţii” va fi susţinută de elevi ai clasei. Activitate frontală
O1 10 Analiza prezentării:
Împreună cu elevii formulează reguli de bază ale unui Conversaţia
comportament alimentar sănătos. Dezbaterea
Regulile enunţate vor fi scrise pe o coală mare de Activitate frontală
hârtie.
Dezbatere
O1 Profesorul propune spre dezbatere următoarea Dezbaterea
O2 moţiune: „Alimentele de tip fast-food trebuie să fie Activitate frontală
O3 interzise în şcoli” Activitate pe grupe
Elevii sunt împărţiţi în 3 grupe: tabăra pro, tabăra
contra şi evaluatorii. Fiecare tabără are dreptul la 3
intervenţii prin care să susţină, respectiv să infirme
moţiunea. Evaluatorii vor stabili care este tabăra
câştigătoare.
O4 13 Joc didactic „Mănânc sănătos?” Jocul didactic
O5 Simularea regimului alimentar propriu Activitate individuală
10 Evaluare
O1 Elevii vor analiza propriul regim alimentar şi vor Conversaţia
O4 formula metode de corecţie. Profesorul va sintetiza Activitate frontală
O5 metodele propuse.

3
PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.02.2015
CLASA: a X-a
PROPUNĂTORI: prof. Moisi Dumitru
Tema: Alimentaţia sănătoasă şi mediul
Durata 1 oră

COMPETENŢE SPECIFICE :
1.1. Colectarea de informaţii utilizând surse variate în scopul documentării
1.2 Descrierea unor obiecte, fapte şi fenomene din lumea reală
3.1. Identificarea problemelor şi situaţiilor problemă din lumea înconjurătoare
3.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme şi situaţii problemă
5.1. Utilizarea TIC în culegerea informaţiilor şi datelor
5.2. Utilizarea TIC în prelucrarea şi prezentarea datelor
6.1. Exprimarea opiniilor critice şi pertinente în raport cu fenomenele şi procesele studiate
6.2. Evidenţierea relaţiilor de cauzalitate dintre fenomene, procese, obiecte ale lumii reale
7.1. Valorificarea experienţelor dobândite în asigurarea calităţii vieţii
7.3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea de probleme teoretice şi/sau practice în contexte diferite

Obiective operaţionale:

O1 să identifice factori care influenţează calitatea vieţii ;


O2 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind
definirea piramidei alimentare ;
O3 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi sănătoase;
O4 să dramatizeze prin joc de rol problemele cu care se confruntă mediul înconjurător;
O5 să identifice deprinderi care contribuie la menţinerea igienei mediului înconjurător.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupe

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev - profesor; elev-elev;

4
TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE : formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup, interevaluarea în cadrul grupului.

RESURSE:
a.) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, observaţia, explicaţia , expunerea ,
brainstorming, munca în grup, Ciorchinele, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, modelarea.
b.) materiale : fişe de lucru, flipchart, marker, materiale video şi power-point, calculatoare cu
conexiune internet, videoproiector, fotografii cu diverse alimente, ambalaje de produse
alimentare, polistiren, expoziţie de desene, fişe de evaluare.

c.) temporale: 50 minute

5
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


De conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei Profesorul îi informează pe elevii cu 2 Conversaţia
privire la încălzirea globală. min Frontal euristică

2.Anunţarea Profesorul anunţă tema şi obiectivele: 5 Tabla


obiectivelor la sfârşitul acestei ore veţi putea identifica cele 5 min Frontal Expunerea Caiete
categorii principale de alimente necesare unei
diete sănătoase, elementele necesare unei vieţi
sănătoase şi desigur propuneri de soluţii pentru
problemele mediului cauzate de poluare.
Se vor scrie la tabla data şi titlul lecţiei.
3. Dirijarea învăţării Pentru a afla ce cunoştinţe au elevii despre o viaţă
O1 sănătoasă. Se realizează un „brainstorming” cu 30 Frontal Conversaţia Aprecierea
elevii pornind de la cuvântul viaţă sănătoasă.
a) Prezentarea min euristică colectiva
conţinutului ce urmează
a fi predat Brainstorming Caiete
Ce este Alimentaţia La ce ne
foloseşte
Individual

Stil de viaţă
Cum
este Viaţă
sănătoasă

Rol pentru organism

6
Elevii sunt puşi în situaţia de a răspunde la Ciorchinele
întrebări pe baza cunoştinţelor asimilate anterior.
Notează răspunsurile în caiet

a. Se prezintă la videoproiector un material în ppt.


privind principiile de bază alimentare şi evoluţia
piramidei alimentare sănătoase, eticheta - cartea
de vizită a alimentelor, respectiv motivaţia
protecţiei mediului înconjurător.
b. Se cere elevilor gruparea în 3 echipe (elevii
primesc buline roşii, galbene şi verzi)
Grupa I
Sarcina de învăţare: Definirea ,,PIRAMIDEI
O2 ALIMENTARE’’
Mod de lucru:
- elevii completează fişa ,,Ce alimente mănânc?’’,
raportându-se la meniul lor zilnic. Anexa 1.
- elevii identifică, selectează şi aşează corect
imagini foto de alimente sănătoase în piramida
alimentelor pe cinci nivele conform unei diete
sănătoase folosind un panou din polistiren;
- elevii selectează ambalaje de produse de
alimente sănătoase şi nesănătoase în două cutii;
- Se ataşează fişele elevilor pe panou lângă
piramida alimentară şi se verifică împreună în ce
b) organizarea măsură se respectă regulile unei alimentaţii
echilibrate folosind Anexa 2 - Ghidul unei
pentru activitatea pe alimentaţii corecte.
grupe Procesare: Care credeţi că sunt motivele
pentru care nu se respectă un regim alimentar
echilibrat?

Grupa II
O3 Sarcina de învăţare: Ce înseamnă o persoană
sănătoasă?
Mod de lucru:
- Elevii primesc cartonaşe colorate sub formă de
petale pe care le vor aşeza în ,,floarea sănătăţii’’.
Pe aceste ,,petale’’ elevii notează sfaturi, sugestii,
identifică comportamente pentru dezvoltarea şi
menţinerea unui organism sănătos.
7
- Se verifică împreună cu elevii ,,floarea sănătăţii’’
cu lista ,, Ce înseamnă o persoană sănătoasă’’-
Anexa 3, în faţa clasei.
Procesare: Cât de mult este afectată sănătatea
noastră de mediul în care trăim?

O4 Grupa III
Sarcina de învăţare: Iubeşte mediul, iubeşte viaţa!
Mod de lucru:
- Joc de rol ,, Iubeşte viaţa’’
- Elevii identifică şi notează deprinderile care
contribuie la menţinerea igienei vieţii şi a
Mediului.
O5 - Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini despre
Mediu’’, Anexa 4
Procesare: A cui este responsabilitatea de a
îmbunătăţi şi proteja mediul?

4) Obţinerea O2 Fiecare lider va prezenta rezultatele muncii 5 Individual Evaluare


performanţei O3 echipei. min sumativă
O4
Profesorul solicită elevilor să se documenteze Individual Problematizare Observarea
suplimentar cu privire la sănătatea mediului şi a Calculator sistematică a
alimentaţiei sănătoase şi să realizeze un eseu care
5)Asigurarea retenţiei să trateze una din aspectele dezbătute.
Investigaţia elevilor
şi transferul de Se indică bibliografie minimală: Colecţia 5 Explicaţia
cunoştinţe ,,Arborele lumii’’ min Evaluarea
Expunerea colectivă

6) Încheierea lecţie În încheierea activităţii se fac aprecieri, se poartă 3 Frontală Caiet Evaluarea
discuţii, iar elevii vor completa fişa de min colectivă
autoevaluare. (vezi anexa 5 )
Anunţarea temei

8
FIŞE DE ÎNVĂŢARE
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 1 - ,,Mănânci sănătos eşti voios’’
Fişa de învăţare – ,,Definirea piramidei alimentare’’

I. Completează fişa individuală ,, Ce alimente mănânc?’’


1. Identificaţi, selectaţi şi aşezaţi în piramida alimentelor, produsele sub formă de
imagini şi ambalaje pe nivele conform unei diete sănătoase
2. Selectează ambalaje de produse în două cutii pe criteriul alimentaţiei
sănătoase.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 2 - ,,Floarea sănătăţii’’
Fişa de învăţare - ,,Ce înseamnă o persoană sănătoasă ?’’

3. Notează sfaturi, sugestii şi comportamente pe cartonaşele în formă de petale şi


aşezaţi-le în ,,floarea sănătăţii’’.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,,Alimentaţia şi mediul’’
Grupa nr. 3 - ,,Parlamentul verde’’
Fişă de învăţare - ,,Iubeşte mediul, iubeşte Viaţa’

1. Realizaţi un proces în ,,Parlamentul verde’’ în care veţi juca rolul:


 unor elemente din ecosistemul nostru;
 de reprezentanţi ai autorităţii locale, ai comunităţii, ai poliţiei;
 de judecător ce mediază procesul.
2. Notaţi pe cartonaşele colorate în formă de flori, deprinderi care contribuie la
menţinerea igienei mediului înconjurător.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::