Sunteți pe pagina 1din 8

Titlul textului: ____________________

Autorul: _______________________

Numărul de alienate: _____________


Numărul de fragmente: _______________
Alege explicațiile potrivite:
Soarele-i mare înseamnă:
- soarele se vede dintre nori
- afară este mult soare
- soarele a rasarit
Albinele deretică stupul exprimă:
- agitația albinelor în stup
- curațenia de primavară facută de albine
- pregătirea lor pentru a pleca să culeagă nectarul
Ce mică și neînsemnată sunt! sugerează:
- regretul buburuzei că nu este apreciată de ceilalți
- tristețea că este mică și puțin băgată în seamă
- uimirea să-și descopere adevăratele dimensiuni
Învățătura povestirii este că:
- orice viețuitoare are un rost în lume
- nu trebuie să-i disprețuim pe cei mici
- fiecare creație a lui Dumnezeu are frumusețea ei
Completați diamantul - Buburuza,
de E Jianu

1 - cuvântul; 2 - cuvinte – însușiri ; 3 -cuvinte –acțiuni; 4 - o


propoziție din 4 cuvinte; 5 - un cuvânt generalizator
1. Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti cuvintele: buburuza,
buburuzei, buburuzele.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………….......................
2. Pe frunzele unui copac erau 7 buburuze. A doua zi au venit
de 7 ori mai multe. Câte buburuze au venit în cele două zile?
…………………… ………………………
Răspunde la întrebări:

Care sunt personajele care participă la întâmplare?

____________________________________________________
________________________________________________

Când şi unde se petrece acţiunea?

____________________________________________________

________________________________________________

Unde erau bunicul şi nepotul?

____________________________________________________

________________________________________________

Ce a înţeles buburuza?
____________________________________________________

________________________________________________
1. Găsește, în primul fragment, cuvinte formate din
una, două sau trei silabe.

2. Citește propoziția:

Albinele deretică stupul.

• Precizează numărul de cuvinte.


• Desparte în silabe fiecare cuvânt.
• Notează cu V vocalele și cu C consoanele.
• Transformă propoziția, astfel încât să exprime o
întrebare,
apoi o mirare.

3. Selectează, din text, câte un cuvânt care să conțină


sunetele
oa, ea, ia, ie, rostite în aceeași silabă.

4. Formulează enunțuri folosind expresiile:


primăvara veselă, frunza cea crudă,
buburuza mică și drăguță.
• Formulează întrebări în legătură cu textul
citit, care să înceapă cu termenii dați.

Ce?

Când? Cine?

Unde? De ce?

• Formulează răspunsurile.
Prezentaţi în trei – patru propoziţii aspecte ale naturii în
anotimpul primăvara.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………
Realizaţi un dialog imaginar între buburuză şi copil.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………