Sunteți pe pagina 1din 5

...................................................................... ..........................

Test de evaluare sumativă LB. ROMÂNĂ U.I. 2 Ce ştim despre cărţi?

Citeşte fragmentul:

”Ia te uită! S-a terminat…şi doar alaltăieri l-am cumpărat!” exclamă cu uimire băieţelul. Caietul cu pricina
se isprăvise, cu adevărat! Nu mai rămăsese din el decât o pojghiţă de caiet, la umbra celor două coperte… Toate
celelalte file şi-au luat zborul.
În timp ce căutam să dezleg misterul, auzii chiar lângă mine un clinchet de bicicletă. Am tresărit.
— Mă plimb de alaltăieri, zise bicicleta făcută dintr-o foaie.
,, Aşadar, molima caietului a fost pasiunea pentru desen a stăpânului.", mă gândeam, când deodată, un
zbârnâit cobora dinspre tavan. Era un avion.
— Ciudat! am exclamat. Spune-mi, te rog, aterizezi pe un caiet?!
— Permiteţi-mi să vă explic: de aici am plecat, aici mă întorc. Acesta e aerodromul meu obişnuit.
În acelaşi timp, cineva sună din corn, ca postaşii de altădată.
—Salut! Sunt un bileţel care îşi caută adresa. Catedră îi zice.
,, Iată deci, cum se împarte vina.”, gândeam, continuând să adun în minte filele. Mai aveam şi alte foi lipsă
la apel. Cum şi unde or fi pierit?
— Aici! Aici! Se auziră nişte voci din coţul cu hârtii.
— Ce-i cu voi? Sunteţi tefere, din câte văd.
— Ne-am desprins din cotor.
— Şi ce să fac cu voi? Să vă aşez la loc, în caiet?
— A, nu! Am vrea ...” (după Mircea Sântimbreanu, ,,Mi s-a terminat caietul”)
1. Răspunde la întrebări.
a) Când a cumpărat băieţelul caietul?

..........................................................................................................................................................................
b) De ce s-a terminat caietul atât de repede?

..........................................................................................................................................................................
c) Ce căuta bileţelul?

..........................................................................................................................................................................

d) Ce părere ai despre băiatul din text (scrie un text format din 5-7 propoziții) ?

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Transcrie din text:
a) cuvintele scrise cu litere înclinate: _________________________________________________
b) 2 cuvinte scrise cu litere drepte , care denumesc componente ale unei cărți: _____________________
c) cuvintele scrise cu litere îngroşate: _________________________________________________
3.Scrie cuvinte - cu acelaşi înţeles: -cu înţeles opus:
a restitui -........................................ încredere -.............................................
întruna -.......................................... întrerupt -......................................................
odată -........................................... ordonat -....................................................
numai - .......................................... a terminat -................................................
4. Scrie familia de cuvinte a cuvântului ,,poveste” (minim patru cuvinte).

....................................................................................................................................
5. Completează dialogul cu formulele potrivite:

- Domnule învățător, ....................................... să merg până la bibliotecă? întreabă sfioasă Elena.


- Bineînțeles, răspunse blând învățătorul.
Elena intră în bibliotecă și salută:
- ..................................................................!
- ................................................................... , Elena!
- Puteți, ..........................., să-mi împrumutați cartea ”Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu.
- Este aici. Poftim!
Fetița ia cartea și îi spune doamnei bibliotecare:
- ..............................................! ........................................................!
- .............................................................. , Elena! ....................................................................!

6. Formulează câte un enunţ cu următoarele cuvinte: întruna, într-una, numai, nu mai, odată, o dată .
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
7. Dictare:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD, JUD. ALBA
DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ U.I. 2 Ce ştim despre cărţi?
Prof.
Clasa a III- a B, 27 de elevi evaluați
Data susținerii evaluării: 20. 10. 2017.
1. Competente specifice
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de
texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
2. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul Insuficient
Foarte bine Bine Suficient
tenta
3.1 I1 Identifică informatiile dintr-un
2-3 răspunsuri 1-2 răspunsuri
3.3 text citit la prima vedere 4 răspunsuri corecte
corecte corecte -
3.4 Formulează răspunsurile corecte.
I2 Identificarea unor informatii
variate dintr-un text citit, a 4-6 exemple 2-3 exemple
3.1 cuvintelor scrise cu diferite tipuri
7-8 cuvinte corecte
corecte corecte
un exemplu
de litere
1.2 I3 Scrie cuvinte cu același sens și
7-8 cuvinte 4-6 cuvinte 2-3 cuvinte 1 cuvânt
3.5 sens opus
1.2 I4 Scrie familia de cuvinte a
4 cuvinte 3 cuvinte 1-2 cuvinte
3.5 cuvântului poveste
I5 Completează corect textul cu 4-5 expresii 2-3 expresii
3.4 formulele de adsresare potrivite
6-8 expresii corecte
corecte corecte
-

I6 Alcătuiește enunțuri cu 5-6 propoziții 3-4 propoziții 1-2 propoziții


4.2 cuvintele date. corecte corecte corecte
Nicio propoziție

Scrie majoritatea Scrie doar unele


4.1 Scrie caligrafic și cuvintelor cuvinte Scrie ilizibil, cu
I7 scrie corect după dictare
4.2 corect caligrafic și caligrafic și multe greșeli.
corect corect

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 5-7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 3– 6 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 1 – 2 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

4. CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi Procente
FB
B
S
I

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a III-a B 20. 10. 2017.
EVALUARE SUMATIVĂ. ROMÂNĂ U.I. 2 Ce ştim despre cărţi?
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare


___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ÎNTOCMIT,
. 2017. AIUD PROF. ÎNV. PRIMAR

S-ar putea să vă placă și