Sunteți pe pagina 1din 13

Clasa:a III-a

Proiect didactic
Data:
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea tematică: Caracteristici și proprietăți ale corpurilor
Subiectul: Magneți
Tipul lecţiei: însușire de noi conținuturi
Durata: 50 min.

Competențe generale: (1) Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese


Competențe specifice: (1.1)Identificarea unor caracteristici ale unor corpuri vii sau nevii
(1.2)Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese

Obiectiv fundamental: dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii prin observarea şi experimentarea unor fenomene;
Obiective operaţionale:
a. Cognitive :
 OC1: să descrie însușirile fizice ale magneților pe baza observării dirijate;
Nivel minimal -efectuarea unor operații simple pentru observarea însușirilor fizice ale magneților;
Nivel mediu- exprimarea părerii personale asupra observărilor efectuate;
Nivel maximal- formularea concluziilor pe baza observării însușirilor magneților.

 OC2: să identifice proprietățile magneților în interacțiune cu alte corpuri;


Nivel minimal –ordonarea etapelor pentru experințele propuse;
Nivel mediu- efectuarea experiențelor propuse;
Nivel maximal- analiza rezultatelor înregistrate în urma experiențelor.

 OC3: să precizeze întrebuințările diverse ale magneților .


Nivel minimal –lecturarea unor texte care descriu întrebuințările magneților
Nivel mediu- selectarea informațiilor corespunzătoare;
Nivel maximal- aprecierea importanței magneților în activitățile umane.

b.Psiho-motorii:
 OM1: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;
 OM2: să foileteze cu precizie manualul, fișa de experiment și pe cea de evaluare.
c.Afective:
 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
 OA2: vor coopera în cadrul echipei, îndeplinind rolul repartizat.

RESURSE:

I. Metodologice

a) Strategia didactică: mixtă.


b) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, experimentul,metoda cadranelor.
c) Mijloace de învăţământ: magneți artificiali, corpuri metalice, corpuri din lemn și plastic, fişe, planşe didactice, laptop,
videoproiector.
d) Forme de organizare: frontală, pe echipe, individuală.

II. Temporale

Ora are o durată de 50 minute.

III. Umane

Clasa are un număr de ... elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare
vârstei.
IV. Bibliografice:

● ştiinţifice:

- soft educaţional: „Aventura cunoașterii”, Editura „EDU”,


- auxiliar didactic: „Științe ale naturii”, Tg. Mureș, Editura „EDU”, 2015

● oficiale:

- Programa şcolară pentru clasa a III-a, MEN, Bucureşti, 2014.

● metodico – didactice:
-Lecția în evenimente, Dănilă I, Țarălungă E, Ed. Egal, 2003

Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr. Momente Ob.
crt. Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
Durata Op. Activitatea Activitatea procedee învăţământ organizare
învăţătorului elevilor
Magnet Frontală
Voi împrăștia în mod problematizarea Agrafe de aprecieri
voit pe masa mea de Elevii fac birou verbale
lucru un set de agrafe predicții. globale și
Captarea de birou.
individuale
Voi numi un elev
atenției vrăjitor care va aduna
1. cu un corp
solid( magnet) agrafele
risipite.
Provoc elevii să
numească obiectul
vrăjit.
Validez predicția explicația planșă Frontală
2. corectă și informez Aderă la obiective
elevii că vor efectua propunerea
Enunțarea câteva experimente învățătorului.
obiectivelor prin intermediul
cărora vor descoperi
proprietățile
magneților.
Îi antrenez pe elevi în Formulează Obiecte aprecieri
3.
activitate prin răspunsuri. Conversația diverse verbale
următoarele întrebări: explicația fabricate din frontală globale și
Ce obiecte se găsesc ......... bolduri, metale individuale
pe masa mea de agrafe de birou,
lucru? furculițe,
lingurițe, o țeavă,
un termometru,
Actualizarea OC2 bijuterii.
cunoștințelor OM1 Din ce material sunt
OA1 confecționate
obiectele? ...... din metale.
Pentru fiecare obiect Elevii numesc
metalic, explicați metalul și
legătura dintre proprietățile
obiectul fabricat și pentru care a fost
proprietățile ales în fabricarea
metalului. obiectelor
expuse.
4. Prezentarea Prezint elevilor istoria Elevii ascultă povestirea legenda frontală
magnetului. legenda.
conținutului
Magnetul a fost
descoperit cu sute de
ani înainte de Hristos.
Legenda spune că un
păstor pe nume
Magnes își ducea
turma pe muntele Ida,
fiind încălțat cu
sandale cu talpa de
fier.Deodată, a simțit
că nu mai poate să-și
dezlipească tălpile de
pe pământ.A fost mirat
și s- a grăbit să le
arate și celorlalți ce i
s-a întâmplat.Toți s-au
minunat și au botezat
piatra respectivă
,,piatra lui Magnes,,.
Anunț titlul și îl scriu
pe tablă.
5. Dirijarea OC2 Comunic elevilor că 1.Vor numi Magneți Pe echipe observarea
OA2 piatra descoperită de materialele demonstrația Corpuri din sistemică a
învățării
OM1 păstorul Magnes se experimentului. experimentul fier, lemn, elevilor
numește magnetită . 2. Vor citi explicația plastic
Dirijez elevii în sarcinile de lucru Materiale
activitățile ale textile
experimentale în experimentului.
echipă. 3. Vor nota în
Experiment nr.1 fișa
Materiale: magneți, experimentului
corpuri din lemn, concluziile.
plastic, cauciuc,
aluminiu, fier.
Apropiem magnetul de
fiecare corp de pe
bancă.
Observații: corpurile
care conțin fier sau
alte aliaje ale acestora
sunt atrase de magnet.
Experiment nr.2
Materiale: magneți,
corpuri ce conțin fier,
foi de hârtie, folie de
aluminiu, material
textil.
Acoperim corpul care
conține fier cu
celelalte materiale de
OC1 pe masă și apropiem
OC2 magnetul.
OC3 Observații: magnetul
OM1 atrage corpurile care
OA2 conțin fier și prin
unele materiale.
Experimentul nr.3
Se va desfășura la
masa de lucru a
învățătorului.
Materiale: magneți
Apropiem cei doi
magneți unul de
celălalt.
Observații: constatăm
că unele părți ale
magnetului se atrag,
altele se resping. Orice
magnet are doi poli:
polul nord și polul sud.
Polul nord al
magnetului se
orientează spre nordul
geografic. Se notează
cu N și se colorează în
roșu.
Polul sud al
magnetului se
orientează spre sudul
geografic, se notează
cu S și se colorează în
albastru.
Când doi magneți se
apropie cu poli diferiți
se atrag, iar când polii
sunt identici, se
resping.

Voi lua un magnet și-l problematizarea Ciocan frontal Observarea


voi lovi cu ciocanul. magnet sistemică a
Adresez elevilor elevilor
întrebări tip-
problemă:
Ce am obținut? ....doi magneți
Ce se întâmplă dacă îi mai mici.
Obținerea OC1 apropii? ....se atrag .
6. OM1 Copiii transmit ..... se resping.
performanței
OA1 constatatea. Dacă un magnet
se rupe, se obțin
doi magneți mai
mici . Fiecare
magnet obținut
are un pol nord
și un pol sud.

Ofer fișa de evaluare. Rezolvă sarcinile Metoda cadranelor fișă individual Fișă de
7. (anexa1) de lucru. evaluare
Evaluarea OC1 formativă
cunoștințelr OC2
OM2

Îi antrenez în Completează Schema lecției Frontal aprecieri


alcătuirea schemei. schema lecției. individual verbale
OC1 (anexa 2) globale și
OC2 individuale
8. Retenția OC3
OA1
OM2
Le recomand surse Își notează caietul individual
(manualul, google)care sursele.
sa îi ajute să
completeze acasă
9. Transferul OC3 schema lecției cu un
ciorchine care să
ilustreze utilizările în
viața de zi cu zi a
magneților.

FIȘĂ DE EVALUARE

Completați cele patru cadrane.

1. Scrie patru obiecte ce pot fi atrase de magneți. 2. Numește patru obiecte ce nu pot fi atrase de magneți.

……………………………… ………………………………………
………………………………… …………………………………………

……………………………….. …………………………………………..

…………………………………….. …………………………………………….
4. Alege varianta corectă:
a)

3. Ilustrază polaritatea unui magnet bară. N S N S


atracție/ respingere;

b)

N S S N
atracție/ respingere;
Justifică!

Descriptori de performanță
Itemi FB B S
1 Scrie patru răspunsuri corecte; Scrie trei răspunsuri Scrie două răspunsuri
corecte; corecte;
2 4 răspunsuri corecte; 3răspunsuri corecte; 2 răspunsuri corecte;
3 Ilustrează polaritatea magnetului, Ilustrează polaritatea Ilustrează polaritatea
notând cei doi poli , colorând magnetului, notând cei magnetului, notând cei
conventional. doi poli , colorând doi poli sau colorând
conventional, cu sprijin. conventional.
4. Alegere corectă, explicație Alegere corectă, Alegere corectă,
argumentată. explicație puțin explicație partial
argumentată. corectă.

Magneți
Schema lecției

Magneții sunt corpuri care atrag…………………. și alte corpuri care conțin…………………… .

Tipuri de magneți: …………………. (magnetită);

…………………………..

Orice magnet are doi poli: ……………………………… N S

…………………………………

!!! Când doi magneți se apropie cu polii diferiți , magneții se ………………… .

Când doi magneți se apropie cu polii identici, ei se…………………….

Utilizări:

Rebus
1. Unitatea de masura pentru masa
2. Culoarea vulpii
3. Mediu de viata terestru amenajat de om
4. Animale care se hranesc numai cu carne
5. Gradina, campia, padurea, parcul, livada sunt medii de viata…
6. Calcar moale cu care se poate scrie pe tabla
7. Culoarea argintului
8. Balta, delta, marea , oceanul sunt medii de viata…

k i l o g r a m u l
r o s c a t a
g r a d i n a
c a r n i v o r e
t e r e s t r e
c r e t a
a r g i n t i e
a c v a t i c e

Rebus
1. Unitatea de masura pentru masa
2. Culoarea vulpii
3. Mediu de viata terestru amenajat de om
4. Animale care se hranesc numai cu carne
5. Gradina, campia, padurea, parcul, livada sunt medii de viata…
6. Calcar moale cu care se poate scrie pe tabla
7. Culoarea argintului
8. Balta, delta, marea , oceanul sunt medii de viata…

S-ar putea să vă placă și