Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUARE INITIALA

An scolar 2018-2019
Clasa a II-a B

1. COMUNICARE IN LIMBA ROMANA


2. MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

 Teste de evaluare initiala ( CLR, MEM );


 Competente, obiective, descriptori de performanta;
 Rezultatele obtinute de catre elevi;
 Raport asupra rezultatelor obtinute la evaluarea initiala.
 Centralizator cu rezultatele obtinute;
 Concluzii. Masuri ameliorative.
Numele si prenumele:……………………
Data: ……………………………………..

EVALUARE INITIALA
An scolar: 2018 - 2019

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Dictare:

2. Desparte în silabe cuvintele:

geam trotinetă

pagină gheretă

3. Completează cu grupul de litere potrivit, apoi transcrie cuvintele:

- ne - va în- - raş

pa - - te în - - ţa – te
4. Scrie cuvinte cu înţeles opus:

prieten -

adevăr-

a venit -

întuneric-

5. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:

vesel -

elev-

trist-

victorie-

6. Eu spun multe, tu spui una:


părinţi -

păduri -

copii -

table -

7. Formulează o întrebare pentru răspunsul dat:


Piticii au cules multe ciuperci.

EVALUARE INITIALA
CLASA A II-A B

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


An scolar 2018- 2019

Competențe specifice:

1.1. Scrierea corecta si caligrafica a unui text dupa dictare, respectand semnele de punctuatie impuse;
1.2. Despartirea corecta in silabe a cuvintelor date;
1.3. Recunoasterea grupului de litere eliptic – corespunzator pentru fiecare cuvant;
1.4. Scrierea corecta a cuvintelor cu inteles opus si cu acelasi inteles pentru cuvintele date;
1.5. Identificarea corecta a formei de singular pentru cuvintele date;
1.6. Formularea corecta a unei propozitii interogative pentru propozitia enuntiativa data;

Obiective propuse:

 Sa scrie corect cuvintele din enunturile dictarii;


 Sa respecte / sa redea semnele de punctuatie impuse de textul dictat;
 Sa desparta corect cuvintele in silabe;
 Sa recunoasca / sa redea grupul de litere”che”, „ci”, „ge”, „ghe”, corespunzator fiecarui cuvant
dat;
 Sa scrie cuvintele cu inteles opus si asemanator pentru cuvintele date;
 Sa formuleze propozitia interogativa pentru propozitia enuntiativa data;

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Clasa a II –a B

Textul dicării:
“ Bunica este bătrână. Ea locuieşte în Brăila. Are trei nepoate. Seara, la culcare,
le spune basme. Când adorm, le alintă blând.
- Noapte bună, iubitele mele nepoate ! “

FB B S
Scrie corect şi caligrafic, Scrie corect şi caligrafic, Scrie corect, după dictare,
I1 după dictare, respectând după dictare, respectând 6- respectând 3-4-5 semne
10-11 semne de 7-8-9 semne de punctuaţie de punctuaţie
punctuaţie
Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe
I2 toate cele 4 cuvinte date doar 3 cuvinte date. 2 cuvinte date.

Găseşte corect pentru Găseşte corect pentru 3 Găseşte corect pentru 2


I3 toate cele 4 cuvinte cuvinte grupul de litere care cuvinte grupul de litere
grupul de litere care lipseşte care lipseşte
lipseşte

Scrie corect pentru toate Scrie corect pentru 3 Scrie corect pentru 2
I4 cele 4 cuvinte date cuvinte date cuvinte cu cuvinte date cuvinte cu
cuvinte cu înţeles opus înţeles opus înţeles opus
Scrie corect pentru toate Scrie corect pentru 3 Scrie corect pentru 2
I5 cele 4 cuvinte date cuvinte date cuvinte cu cuvinte date cuvinte cu
cuvinte cu acelaşi înţeles acelaşi înţeles acelaşi înţeles
Identifică corect forma de Identifică corect forma de Identifică corect forma de
I6 singular pentru toate cele singular pentru 3 cuvinte singular pentru 2 cuvinte
4 cuvinte date date date
I7 Formulează, corect şi Formulează o întrebare Formulează o întrebare,
complet, o întrebare pentru răspunsul dat cu dar incompletă
pentru răspunsul dat mici omisiuni;

Numele si prenumele:…………………………..
Data: ……………………………………………
EVALUARE INITIALA
An scolar: 2018 – 2019

MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

I.
1. Citeşte şi completează:
a) Suma numerelor 45 şi 28 este……………………………………………………
b) Diferenţa numerelor 82 şi 67 este………………………………………………
c) Numărul cu 4 mai mare ca 56 este………………………………………………
d) Cu cât trebuie să micşorez nr. 48 pentru a obţine nr. 26………………………..
e) Dublul numărului 16 este………………………………………………………..
f) Cel mai mare număr par de două cifre este……………………………………...
g) Cel mai mic număr de două cifre identice este………………………………….

2. Scrie numerele:
a) impare mai mari decât 34 şi mai mici decât 44 …………………………………….
b) din 3 în 3 de la 17 la 26……………………………………………………………..
c) din 5 în 5 de la 35 la 55………………………………………………………………

3. Calculează:

21 + 8 = 32+ 68 = 10+ 36 + 15 =
100 – 4 = 53 - 16 = ( 15+10) – 12 =
76 + 23 = 65 – 35= 100- ( 75+25) =

4. Află numărul necunoscut:

48 – a = 35 a + 14 = 62 a – 12 = 18

II.
Încercuieşte răspunsul corect:

1. Numărul din care se scade se numește:


a) rest; b) scăzător; c) descăzut; d) diferenţă

2. Dacă adunăm doi termeni obţinem :


a) o diferenţă b) un rest c) sumă d) nimic

3.Păsările călătoare pornesc spre țările calde:


a)primăvara b) toamna c) vara d) iarna

4.Dacă azi este joi poimâine va fi :


a)vineri b) miercuri c) sâmbătă d) marţi

5. O zi are:
a) 7 ore b) 24 ore c) 12 ore d) 48 ore

6. Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de :


a) soare, frig, întuneric şi apă ;
b) gheaţă, căldură şi lumină;
c) apă, lumină, căldură.

7. Ordinea corectă a figurilor geometrice este:

a) pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc;


b) dreptunghi , cerc, pătrat, triunghi;
c) dreptunghi, triunghi, cerc, pătrat;
d) cerc, dreptunghi, triunghi, pătrat.

III.

Marius are 34 de lei iar fratele său are cu 15 lei mai puțini. Câţi lei au împreună ?

EVALUARE INITIALA
CLASA A II-A B

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


An scolar 2018 - 2019

Competențe specifice:

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000;


1.2. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximari;
1.3. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la nu-
mărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă,
rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple

Obiective propuse:

 să completeze la fiecare sarcină cu numărul potrivit


 să utilizeze corect terminologia matematică învăţată
 să scrie corect numerele în funcţie de criteriul dat
 să efectueze operaţii de adunare şi scădere
 să afle numărul necunoscut
 să încercuiască varianta corectă pentru fiecare cerinţă
 să rezolve corect problemele

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Clasa a II –a B

FB B S
Scrie corect toate cele 7 Scrie corect 5 numere din Scrie corect 3 numere
I1 nr cerute; cele 7; din cele 7;
Scrie corect cele 3 serii Scrie parţial seriile de Scrie corect doar un şir de
I2 de nr cerute; numere (3-4 greşeli); nr;
Calculează corect toate Calculează având 3-4 Calculează corect doar 4
I3 operaţiile; greşeli; operaţii;
Calculează corect Scrie corect relaţiile şi Rezolvă corect o situaţie;
I4 termenul necunoscut din greşeste parţial la calcule;
toate situatiilt;
Alege răspunsul corect in Alege răspunsul corect in4- Alege răspunsul corect in
I5 cele 7 situaţii 5 situaţii 3 situaţii
Scrie întrebările şi Scrie parţial întrebările si Rezolvă corect doar
I6 rezolvă corect operaţiile; calculează corect; jumătate din problemă(o
operatie);

REZULTATELE
OBTINUTE DE ELEVI
Clasa a II-a B

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA /


MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

Nr. Initialele elevului / Disciplina


crt. FB B S I
1 A. A. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
2 A. M. 1.Comunicare si limba romana X
2. Matematica si expl. med. X
3 A. G. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
4 B. F. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
5 B. T. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
6 B.C. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
7 B.S. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
8 D.A. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
9 G. C. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
10 I.D. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
11 M. G. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
12 P. R, 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
13 R. R. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
14 S. D. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x
15 S. S. 1.Comunicare si limba romana x
2. Matematica si expl. med. x

EVALUARE FINALĂ

1. COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

Itemi Calificativul final

Rezolvă integral şi corect 7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 5-6 itemi; BINE

Rezolvă integral şi corect 3-4 itemi; parţial 5-6 itemi/ incorect 1-2 SUFICIENT
itemi.
Rezolvă integral şi correct 1 itemi; incorect 6-7 itemi. INSUFICIENT
2. MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

Itemi Calificativul final

Rezolvă integral şi corect 6 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi; partial 2-3 itemi/ incorect 1 item. BINE

Rezolvă integral şi corect 2-3 itemi; parţial 3-4 itemi/ incorect 2- 4 SUFICIENT
itemi.
Rezolvă integral şi corect 1 itemi; incorect 4-5 itemi. INSUFICIENT

RAPORT ASUPRA REZULTATELOR


OBTINUTE LA EVALUAREA INITIALA

REZULTATELE OBTINUTE LA
COMUNICARE INLIMBA ROMANA

Nr. Initialele I I I I I I I Calificativ


Crt. elevului 1 2 3 4 5 6 7 final

1. A.A    X X   FB
2. A.M X X X X X X X S
3. A.G X X X X X X X I
4. B.F X X X  X  X B
5. B.ST  X X X X X X I
6. B.T X X X X   X B
7. B.C X X X X X X X I
8. D.A X X X X  X X S
9. G.C  X  X X   B
10. I.D X X X X  X X S
11. M.G X X X X X X X I
12. P.R X X X X X  X I
13. R.R X  X   X X B
14. S.D        FB
15. S.S    X X X X B

REZULTATELE OBTINUTE LA
MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

Nr. Initialele I I I I I I Calificativ


Crt. elevului 1 2 3 4 5 6 final

1. A.A X X X X X X B
2. A.M  X X X  X S

3. A.G - - - - - - I
4. B.F X X X X X X S
5. B.ST   X   X B

6. B.T X X X X X X S
7. B.C X     X B
8. D.A X    X X I

9. G.C X X  X  X B

10. I.D      X B

11. M.G X      I

12. P.R X X X X X X S
13. R.R  X X - - - I

14. S.D       FB

15. S.S X X  X X X I
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE
OBTINUTE LA EVALUAREA INITIALA

1.COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

CALIFICATIV F.B. B

Nr. Elevi 5 6

CONCLUZII

In cadrul probei scrise a evaluarii initiale la disciplina Comunicare in limba romana, elevii
clasei a II-a B au obtinut urmatoarele rezultate:
 Din totalul de 16 elevi inscrisi, 15 au obtinut urmatoarele calificative:
-5 elevi FB ( 35% )
-6 elevi B ( 45% )
-2 elevi S ( 10 % )
-2 elevi I ( 10 % ).
 In urma evaluarii, am constatat faptul ca: elevii intampina dificultati in redarea in scris, dupa
dictare a unui text care presupune existenta mai multor semene de punctuatie (“ –“ pozitionarea
corecta la inceputul randului, “,” dupa un salut sau “!”la finalul unei propozitii exclamative. 7
elevi nu au utilizat pentru substantivul propriu “ Braila” litera mare initiala, iar 8 elevi nu au
recunoscut si utilizat cele 4 virgule si semnul exclamarii de la finalul textului.
 45% dintre elevi au intampinat dificultati in aranjarea textului in pagina, precum si in redarea
corecta fara omisiuni de litere a cuvintelor din text.
 25 % dintre elevi adopta un mod de scriere neingrijit, cu omisiuni de litere si cuvinte.
 Majoritatea elevilor au despartit corect in silabe cuvintele date;
 Cea mai mare parte a elevilor au reusit sa redea cuvintele cu sens opus si cu acelasi sens,
intampinand dificultati in completarea cu grupurile de litere corespunzatoare: “ci” , “ge”,
“che”, “ghe”pentru cuvintele date.
 80% dintre elevi au numit pluralul substantivelor, iar 50% nu au reusit sa formulize o intrebare
pentru un enunt dat.

MĂSURI AMELIORATIVE – masuri de recuperare si dezvoltare

a) Elevii care intampina dificultati in redarea unui text in scris – dupa dictare, vor lucra suplimentar,
lecturand diferite texte, pe baza carora vor face transcrieri, copieri si dictari;
b) De asemenea vor fi incurajati si supravegheati permanent in redarea caligrafica a textelor si
asezarea corecta in pagina;
c) Vor rezolva o serie de exercitii de descoperire a cuvintelor cu sens asemanator/ opus, de despartire a
cuvintelor in silabe., de redare a pluralului unor substantive, de formulare de enunturi si propozitii
interogative, exclamative.
d) Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu continut specilic varstei si
particularitatilor individuale ale fiecarui scolar si implicarea profesorului itinerant in cazurile
elevilor cu CES..
e) Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre scoala si familie , in vederea implicarii
cat mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ avand ca scop atingerea obiectivelor
educationale conform cerintelor socio-culturale.

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE
OBTINUTE LA EVALUAREA INITIALA

1.MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. Elevi 3 6 3 3
CONCLUZII:

In cadrul probei scrise a evaluarii initiale la disciplina Matematica si explorarea mediului, elevii
clasei a II-a B au obtinut urmatoarele rezultate:
 Din totalul de 17 elevi inscrisi, toti 17 prezenti, au obtinut urmatoarele calificative:
-3 elevi FB ( 13% )
-6 elevi B ( 35% )
-6 elev S ( 35 % )
-3 elev I ( 17 % ).
 In urma evaluarii, am constatat faptul ca: elevii intampina mari dificultati in solutionarea unei
probleme care impune rezolvarea prin doua operatii. In acest sens 4 elevi au reusit sad ea Solutia
corecta a problemei.
 De asemenea, elevii au demonstrat ca intampina dificultati in aflarea termenului necunoscut, 17%
dintre acestia rezolvand integral intreaga sarcina.
 Dificultati au intampinat si in redarea terminologiei matematice: suma, diferenta, dublul numarului, nr.
par, nr. impar.
 Unii scolari nu au recunosct figurile geometrice si ordinea expunerii lor ( 30% )
 In general, elevii cunosc anotimpurile, zilele saptamanii si notiuni / aspecte ale mediului inconjurator;
MĂSURI AMELIORATIVE – masuri de recuperare si dezvoltare

a) Elevii care intampina dificultati in intelegerea si solutionarea unror probleme matematice, de aflare
a termenului necunoscut sau de calculatie, vor fi incurajati si sprijiniti in derularea unor programe
de recuperare atat in scoala cat si in cadrul familiei;
b) Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre scoala si familie , in vederea implicarii
cat mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ avand ca scop atingerea obiectivelor
educationale conform cerintelor socio-culturale.

CONCLUZII:
In urma evaluarii initiale scrise, de la clasa a II-a B,din anul scolar 2015-2016, la cele
doua discipline Comunicare in limba romana si Matematica si explorarea mediului, nivelul de
asimilare a cunostintelor este unul mediu, lucru care implica adoptarea unui program de recuperare la
ambele discipline. In acest sens, vor fisolicitate si implicate cadrele didactice competente: consilier
scolar si profesor itinerant pentru copiii care necesita atentie si ajutor special, elevii cu CES , precum
si implicarea efectiva, constienta si responsabila a parintilor sub stricta indrumare a invatatorului.

S-ar putea să vă placă și