Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

CU ELEVII CARE ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE


CLASA a II- a/ AN ŞCOLAR 2018- 2019

De luni până joi între orele 13- 14

ORARUL PREGĂTIRII SUPLIMENTARE


Clasa a II- a
2018- 2019

Nr. Tema Observaţii


Disciplina
crt. Recuperare
1 Cartea. Propoziţia formată din două sau trei cuvinte
2 Cuvinte formate din două sau trei silabe. Cuvinte monosilabice
3 În lumea sunetelor
4 Literele a, A,
5 Literele m, M, i, I

Semestrul I
6 Comunicare Literele u, U
în limba
7 română Literele s, S, l, L
8 Literele n, N
9 Literele e, E, r, R
10 Literele c, C
11 Literele p, P, ă, Ă
12 Literele o, O, v, V
13 Literele t, T
14 Literele î, Î, â
15 Grupurile de litere ce, Ce/ Grupurile de litere ci, Ci
Nr. Tema Observaţii
crt. Disciplina
17 Recuperare
18 Cuvinte care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă
19 Literele d, D, b, B
20 Literele g, G, h, H
21 Grupurile de litere ge, Ge
22 Grupurile de litere gi, Gi
23 Literele f, F, ş, Ş

Semestrul al II -lea
24 Literele ţ, Ţ, z, Z
Comunicare
25 Grupurile de litere che, Che
în limba
26 română Grupurile de litere chi, Chi
27 Literele j, K, k, K, x, X
28 Literele q, Q, w, W, y, Y
29 Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi
30 Aşezarea textelor în pagină
31 Alfabetul
32 Punctuaţia. Propoziţia.Textul
Nr. Tema Observaţii
Disciplina
crt. Recuperare
1 Gruparea obiectelor după anumite criterii
2 Numerele naturale 0 – 31. Adunarea/scăderea cu 1 – 5 unităţi
3 Orientare spaţială şi localizări în spaţiu
4 Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor. Plante
5 Figuri plane
6 Corpuri. Universul

Semestrul I
Matematică şi
7 explorarea Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor 0 – 31
8 mediului Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0 – 31
9 Numere pare. Numere impare
10 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10. Probleme
11 Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor 0 – 100
12 Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0 – 100
13 Numere pare. Numere impare. Măsurarea timpului. Ora
14 Scheletul şi organele majore la om şi la animale
Nr. Tema Observaţii
Disciplina
crt. Recuperare
15 Numere naturale 0 – 100. Adunarea şi scăderea
16 Adunarea/scăderea în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin
17 Proba adunării şi proba scăderii
18 Aflarea numărului necunoscut
19 Pământul. Transformări ale apei
20 Adunarea/scăderea în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin

Semestrul al II -lea
21 Adunarea/scăderea în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin
Matematică şi
22 explorarea Proba adunării şi proba scăderii. Aflarea numărului necunoscut
23 mediului Surse de energie şi utilizări în practică
24 Probleme care se rezolvă prin una/două operaţii
25 Monede şi bancnote. Forţe şi mişcsre
26 Lungimea
27 Capacitatea
28 Unde şi vibraţii
29 Adunarea şi scăderea. Probleme

S-ar putea să vă placă și