Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE 5

O LUME MINUNATĂ
Clasa a II-a
Anul şcolar: 2016-2017
Nr. de săptămâni: 4
Perioada: 13 februarie – 10 martie

Ziua/ data Comp. Spec. Activități integrate/ pe discipline;organizarea Detalii de conținut Resurse Evaluare
colectivului de elevi
SĂPTĂMÂNA 20

Luni- Engleză
13.02.2017
EFS 
MEM Reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Numerele naturale manualul (pag. 5), • observare
1.1., 1.2., 1.3., numărătorii de poziţionare de la 0 la 1000 auxiliar, imagini sistematică
1.4., Citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Formare, scriere , citire • conversaţia, • evaluare
1.5., 1.6. Transcrierea cu cifre a unor numere din demonstraţia, explicaţia, practică
intervalul 0-1000, scrise in cuvinte jocul didactic, exerciţiul • evaluare
Jocuri de asociere a numerelor mai mici decât • AF, AI, AG orală
1000 cu reprezentarea lor prin desen • 1 oră • evaluare
Identificarea ordinelor şi a claselor scrisă
Evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Numărare din 1 in 1, din 2 in 2, din 3 in 3 etc.,
in ordine crescătoare şi descrescătoare, cu
precizarea limitelor intervalului (de la ... pană la
…)
Reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin
simboluri (forme geometrice, liniuţe, bile
colorate etc.)
Generarea de numere mai mici decât 1000, ale
căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.:
precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor)
Aflarea unui număr/a unor numere, respectând
anumite condiţii
CLR Dialog despre iarnă și despre vacanța de iarnă Dialog despre vacanța de manual, p. 4-5, observare
1.1., 1.2., Formularea de enunțuri după ilustrația din iarnă auxiliar, creioane, sistematică
1.3., manual Citirea unui text imagini, computer, • evaluare
1.4., 2.1., Realizarea unei scurte descrieri a iernii Text-suport: videoproiector orală
2.2., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Spectacolul naturii • conversația, • evaluare
2.3., 2.4., perechi, în lanț, demonstrația, scrisă
3.1., în ștafetă, selective explicația, jocul
3.2., 3.3., Formularea de enunțuri folosind cuvintele didactic, exercițiul,
3.4.,4.1., 4.2., explicate la Vocabular • AF, AI, AG
4.3 Formularea unor răspunsuri la întrebări • 1 oră
referitoare la textul citit
Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele
prezente în text
Marți- MM: 1.1;1.2,  Citire povestea în versuri Împărăţia Muzicii Povestea continua… . manual . observarea
14.02.2017 1.4; 2.1; 2.2;  Identificarea cuvintelor cheie care au Cântarea vocală . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2, legatură cu muzica: cântec, dirijor, . videoproiector
3.3 instrumente, vocea, dialog, soliştii, . laptop
compozitor etc. . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Identificarea tipurilor de sunete invatate
 Intonarea cântecelor învăţate în semestrul I
MEM Compararea unor grupuri de obiecte, reale sau Compararea și manualul (pag. 6-7), • observare
1.1., 1.2., ilustrate, prin estimare, punere in ordonarea • conversația, sistematică
1.3., 1.4., corespondență numerelor naturale demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., Scrierea rezultatului comparării cu ajutorul de la 0 la 1000 jocul didactic, exercițiul practică
3.1., semnelor =, >, < • AF, AI, AG • evaluare
5.2. Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor • 1 oră orală
numere • evaluare
Completarea unor șiruri de numere scrisă
Selectarea unor numere după un criteriu dat
(mai mic, mai mare) și evidențierea lor prin
colorare, incercuire, subliniere
Completarea unor grafi ce după model, cu
evidențierea zecilor și a unităților
Compararea a două numere fără suport intuitiv
Identifi carea numerelor pare și impare dintr-un
șir dat, pornind de la o situație reală:
numerotarea clădirilor pe o stradă
Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
CLR Povestirea orală a unui fragment manual, p. 4-5, creioane, observare
1.1., 1.2., Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri Textul literar imagini, computer, sistematică
1.3., Identificarea unor cuvinte cu sens Text-suport: videoproiector • evaluare
1.4., 2.1., asemănător/opus unor cuvinte date Spectacolul naturii • conversația, orală
2.2., Alcătuirea unor enunțuri folosind sensurile demonstrația, • evaluare
2.3., 2.4., diferite ale unui cuvânt explicația, jocul scrisă
3.1., Transcrierea unor enunțuri care prezintă didactic, exercițiul,
3.2., 3.3., anumite date • AF, AI, AG
3.4.,4.1., 4.2., Observarea și discutarea poziției corecte la scris • 1 oră
4.3 Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a
unor enunțuri
Așezarea în pagină a datei, a titlului, a
alineatelor
Scrierea unor enunțuri după imagini date
Ordonarea ideilor corespunzător prezentării
întâmplărilor în text
Formarea unor cuvinte noi, prin înlocuirea
grupurilor de litere
CLR Dialog despre o zi din vacanța de iarnă, cu Așezarea textului în manual, p. 4-5, observare
1.1., 1.2., accent pe utilizarea formulelor pagină • conversația, sistematică
1.3., de adresare politicoasă Repovestirea unor demonstrația, • evaluare
1.4., 2.1., Formularea de întrebări și răspunsuri pornind de întâmplări explicația, jocul orală
2.2., la un text/fragment citite didactic, exercițiul, • evaluare
2.3., 2.4., de text dat Text-suport: • AF, AI, AG scrisă
3.1., Scrierea imaginativă a unui text de 5-7 enunțuri, Spectacolul naturii • 1 oră
3.2., 3.3., după întrebări date
3.4.,4.1., 4.2.,
4.3

Miercuri- AVAB  Identificarea asemănărilor şi deosebirilor Muzica, pasiunea mea . manual, videoproiector, laptop, cd muzica, Observarea
15.02.2017 1.2; dintre desen şi muzică Legătura dintre muzică creioane, coli hartie, PPT – Legatura dintre sistematică
2.1;  Audiţie Zborul cărăbuşului de R. Korsakov şi desen muzica si desen
2.2; şi Lacul lebedelor Ceaikovsky
2.3;  Desen liber sub inspiraţia muzicii
2.4  Exprimarea a ceea ce simt folosind linii,
CLR culori, forme
MM
EFS

MEM Compararea unor grupuri de obiecte, reale sau Compararea și manualul (pag. 6-7), • observare
1.1., 1.2., ilustrate, prin estimare, punere in ordonarea • conversația, sistematică
1.3., 1.4., corespondență numerelor naturale demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., Scrierea rezultatului comparării cu ajutorul de la 0 la 1000 jocul didactic, exercițiul practică
3.1., semnelor =, >, < • AF, AI, AG • evaluare
5.2. Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor • 1 oră orală
numere • evaluare
Completarea unor șiruri de numere scrisă
Selectarea unor numere după un criteriu dat
(mai mic, mai mare) și evidențierea lor prin
colorare, incercuire, subliniere
Completarea unor grafi ce după model, cu
evidențierea zecilor și a unităților
Compararea a două numere fără suport intuitiv
Identifi carea numerelor pare și impare dintr-un
șir dat, pornind de la o situație reală:
numerotarea clădirilor pe o stradă
Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
CLR Dialog despre o zi din vacanța de iarnă, cu Scrierea imaginativă manual, p. 4-5, observare
1.1., 1.2., accent pe utilizarea formulelor după • conversația, sistematică
1.3., de adresare politicoasă întrebări demonstrația, • evaluare
1.4., 2.1., Formularea de întrebări și răspunsuri pornind de Text-suport: explicația, jocul orală
2.2., la un text/fragment Spectacolul naturii didactic, exercițiul, • evaluare
2.3., 2.4., de text dat • AF, AI, AG scrisă
3.1., Scrierea imaginativă a unui text de 5-7 enunțuri,
3.2., 3.3., după întrebări date
3.4.,4.1., 4.2.,
4.3

Joi- AVAB  Conversaţie despre instrumentele muzicale Muzica pasiunea mea  Manual, cd educational, videoproiector, Observarea
16.02.2017 1.2; indragite laptop, PPT instrumente musicale, sistematica
2.1;  Confectionarea unor instrumente muzicale Instrumente muzicale de acuarele, creioane colorate
2.2;  Desenarea unor instrumente muzicale cu jucărie
2.3; ajutorul liniilor
2.4  Auditie sursă de inspiratie in creare
CLR
MM
Dialog despre vizionarea unui spectacol Dialog despre spectacole manual, p. 6-8, observare
CLR Formularea de enunțuri după ilustrația din Povestirea unor , creioane, sistematică
1.1., 1.2., manual întâmplări imagini, computer, • evaluare
1.3., Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în trăite videoproiector orală
1.4., 2.1., perechi, în lanț, Formularea unor păreri • conversația, • evaluare
2.2., în ștafetă, selectiv, pe roluri Text-suport: demonstrația, scrisă
2.3., 2.4., Formularea unor răspunsuri la întrebări Pinocchio la teatru, explicația, jocul
3.1., referitoare la textul citit după Carlo Colodi didactic, exercițiul
3.2., 3.3., Identificarea unor detalii referitoare la locul, • AF, AI, AG
3.4., timpul, personajele
4.1., 4.2., 4.3 prezente în text
CLR Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a Așezarea textului în manual, p. 6-8, observare
1.1., 1.2., unor enunțuri pagină caietul manualului, sistematică
1.3., Așezarea în pagină a textului: dată, titlu, autor, Scrierea imaginativă p. 6-7, creioane, • evaluare
1.4., 2.1., alineate Semne de punctuație imagini, computer, orală
2.2., Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte (. ? –) videoproiector • evaluare
2.3., 2.4., date Despărțirea cuvintelor în • conversația, scrisă
3.1., Despărțirea unor cuvinte în silabe silabe demonstrația,
3.2., 3.3., Identificarea unor cuvinte cu sens Text-suport: explicația, jocul
3.4., asemănător/opus unor cuvinte date Pinocchio la teatru, didactic, exercițiul
4.1., 4.2., 4.3 Ordonarea unor imagini corespunzător după Carlo Colodi • AF, AI, AG
prezentării întâmplărilor în text • 3 ore
Povestirea orală a fiecărui fragment, folosind ca
suport imaginea
corespunzătoare
Formularea de predicții referitoare la
continuarea întâmplării prezentate
în text
MEM Completarea unor șiruri de numere Rotunjirea numerelor manualul (pag. 8-9), • observare
1.1., 1.2., Selectarea unor numere după un criteriu dat naturale • conversația, sistematică
1.3., 1.4., (pare, impare, mai mic, mai mare) și demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., evidențierea lor prin colorare, incercuire, jocul didactic, exercițiul practică
3.1., subliniere • AF, AI, AG • evaluare
5.2 Compararea a două numere fără suport intuitiv • 1 oră orală
Identifi carea numerelor pare și impare dintr-un • evaluare
șir dat, pornind de la o situație reală: scrisă
numerotarea clădirilor pe o stradă
Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
Vineri- DP - dialoguri având ca suport imagini care surprind Starea de bine-Emoții de a. materiale: caiet, fişe de lucru, rechizite Observarea
17.02.2016 2.1 emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se bază - bucuria b. procedurale: conversaţia euristică, sistematica
analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, fericire, exerciţiul, muncă independentă, Evaluare
relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) problematizarea, simularea, joc de rol, joc orala
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să didactic
se exprime diferite stări emoţionale: desene, c. forme de organizare a colectivului:
cântece, modelaje din lut şi plastilină, roluri în activitate frontală, activitate individuală (probă
teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc. orală și scrisă).
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea
unor roluri, pentru exersarea exprimării
emoţiilor în situaţii variate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi
comportamente
MM: 1.1;1.2,  Identificarea poziţiei corecte atunci când Cântarea vocală . manual . observarea
1.4; 2.1; 2.2; cântăm . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciţii de respiraţie . videoproiector
3.3  Exerciţii de încălzire a vocii . laptop
 Prezentarea unor sfaturi pentru a avea o . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
voce frumoasa
 Invatarea cantecului: Semaforul
 Realizarea unui semafor din hartie colorata
RELIGIE

MEM Realizarea de asociaţii intre fenomene şi cauze Magia magnetilor manualul observare
3.2., posibile; imagini, magneti, Cd educațional sistematică
4.1., 4.2 • conversația, • evaluare
Exprimarea unor opinii referitoare la demonstrația, explicația, practică
fenomenele observate, la posibile consecințe ale jocul didactic, exercițiul • evaluare
unor • experimentul orală
acțiuni • AF, AI, AG • evaluare
• 1 oră scrisă
Ziua/ data Comp. Spec. Activități integrate/ pe discipline;organizarea Detalii de conținut Resurse Evaluare
colectivului de elevi
SĂPTĂMÂNA 21

Luni- Engleză
20.02.2017
EFS 
MEM Completarea unor șiruri de numere Rotunjirea numerelor manualul (pag. 8-9), • observare
1.1., 1.2., Selectarea unor numere după un criteriu dat naturale • conversația, sistematică
1.3., 1.4., (pare, impare, mai mic, mai mare) și demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., evidențierea lor prin colorare, incercuire, jocul didactic, exercițiul practică
3.1., subliniere • AF, AI, AG • evaluare
5.2 Compararea a două numere fără suport intuitiv • 1 oră orală
Identifi carea numerelor pare și impare dintr-un • evaluare
șir dat, pornind de la o situație reală: scrisă
numerotarea clădirilor pe o stradă
Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
Dialog despre vizionarea unui spectacol Dialog despre conduita manual, p. 6-8, observare
CLR Formularea de enunțuri după ilustrația din în sala de spectaco , creioane, sistematică
1.1., 1.2., manual Text-suport: imagini, computer, • evaluare
1.3., Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în Pinocchio la teatru, videoproiector orală
1.4., 2.1., perechi, în lanț, după Carlo Colodi • conversația, • evaluare
2.2., în ștafetă, selectiv, pe roluri demonstrația, scrisă
2.3., 2.4., Formularea unor răspunsuri la întrebări explicația, jocul
3.1., referitoare la textul citit didactic, exercițiul
3.2., 3.3., Identificarea unor detalii referitoare la locul, • AF, AI, AG
3.4., timpul, personajele
4.1., 4.2., 4.3 prezente în text
Marți- MM: 1.1;1.2,  Reguli în interperetarea unei cântari vocale Dicţia . manual . observarea
21.02.2017 1.4; 2.1; 2.2;  Exerciții de respirație . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciții de încălyire a vocii . videoproiector
3.3 . laptop
 Exerciţii de dicţie . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul

MEM Completarea unor șiruri de numere Numere pare și numere manualul (pag. 8-9), • observare
1.1., 1.2., Selectarea unor numere după un criteriu dat impare • conversația, sistematică
1.3., 1.4., (pare, impare, mai mic, mai mare) și 0-1000 demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., evidențierea lor prin colorare, incercuire, jocul didactic, exercițiul practică
3.1., subliniere • AF, AI, AG • evaluare
5.2 Compararea a două numere fără suport intuitiv • 1 oră orală
Identifi carea numerelor pare și impare dintr-un • evaluare
șir dat, pornind de la o situație reală: scrisă
numerotarea clădirilor pe o stradă
Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
Dialog despre vreme și despre sporturi de iarnă Descrierea unui fenomen manual, p. 9, caietul observare
Identificarea unor fenomene ale naturii manualului, p. 8, sistematică
CLR Completarea unor expresii frumoase despre imagini, computer, • evaluare
iarnă, pe baza unor ilustrații videoproiector orală
1.1., 1.2., Scrierea imaginativă despre fenomene ale naturii • conversația, • evaluare
1.3., specifice iernii explicația, exercițiul scrisă
1.4., 2.1., (texte de 3-5 enunțuri) • AF, AI, AG
2.2., Formularea unor păreri despre textele realizate și • 1 oră
2.3., 2.4., prezentate de colegi
3.1.,
3.2., 3.3.,3.4.,
4.1., 4.2., 4.3
Dialog despre vreme și despre sporturi de iarnă Descrierea unui fenomen manual, p. 9, caietul observare
Identificarea unor fenomene ale naturii manualului, p. 8, sistematică
CLR Completarea unor expresii frumoase despre imagini, computer, • evaluare
iarnă, pe baza unor ilustrații videoproiector orală
1.1., 1.2., Scrierea imaginativă despre fenomene ale naturii • conversația, • evaluare
1.3., specifice iernii explicația, exercițiul scrisă
1.4., 2.1., (texte de 3-5 enunțuri) • AF, AI, AG
2.2., Formularea unor păreri despre textele realizate și • 1 oră
2.3., 2.4., prezentate de colegi
3.1.,
3.2., 3.3.,3.4.,
4.1., 4.2., 4.3
Miercuri- DP  Jocuri de înțelegere, exprimare a emoțiilor Emoții de bază: Manualul, CD educațional, videoproiector, zarul Observarea
22.02.2017 2.1, 2.2, 2.3 pozitive si negative, precum bucuria și Tristețea Vesel/Trist, fişe de lucru sistematica
MEM tristețea Bucuria alungă tristețea Evaluarea
1.1, 1.5, 2.2  Vizionare povestire Dora și Nora, discuții orală şi scrisă
CLR pe baza textului despre emoția de bază Aprecieri
1.1, 1.2, 1.4, tristețea verbale
2.2, 3.2, 4.3  Identificarea soluțiilor pentru depășirea
AVAB sentimentelor de tristețe
2.3, 2.6  Dezbatere : Tu ce ai face dacă….?
MM  Studii de caz: Găsește soluții!
2.1  Modelaj și culoare: Ce culoare are bucuria,
dar tristețea?
EFS

MEM - Completarea unor șiruri de numere Recapitulare: manualul (pag. 8-9), fişe de lucru, cuburi cu • observare
1.1., 1.2., - Selectarea unor numere după un criteriu dat Numerele naturale 0- sarcini de lucru, videoproiector sistematică
1.3., 1.4.,1.6., (pare, impare, mai mic, mai mare) și 1000. Magia magneţilor • conversația, metoda cubului, Stiu, Vreau să • evaluare
3.1.,4.2 evidențierea lor prin colorare, incercuire, ştiu, Am învăţat, explicația, practică
CLR subliniere jocul didactic, exercițiul • evaluare
- Compararea a două numere fără suport intuitiv • AF, AI, AG orală
AVAB - Identifi carea numerelor pare și impare dintr- • 1 oră • evaluare
un șir dat, pornind de la o situație reală: scrisă
- Identifi carea unor numere folosind indicii date
și poziționarea pe axa numerelor
- Identifi carea unor numere situate intr-un
interval dat (mai aproape de __ decat de __)
- identificarea proprietăţilor magneţilor

CLR Dialog despre semnele sosirii primăverii, cu Descrierea unui obiect manual, observare
1.1., 1.2., suport ilustrativ Text-suport: p. 10-11, imagini, computer, sistematică
2.1., 2.2., Formularea unei păreri referitoare la personajul Legenda ghiocelului videoproiector, fise de lucru • evaluare
2.3, 3.1., ilustrat • conversația,explicația,exercițiul orală
4.1., Citirea textului în forme variate: în șoaptăîn lanț, • AF, AI, AG • evaluare
MEM selectiv • 1 oră scrisă
1.3, 1.5, 4.2 Formularea de enunțuri folosind cuvintele
AVAB explicate la Vocabular
1.5 Formularea unor răspunsuri la întrebări
MM referitoare la textul citit
2.1 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele prezente în text
Descrierea personajelor din textul citit
Descrierea obiectelor din jur

Joi- AVAB  Conversaţie despre instrumentele muzicale Muzica pasiunea mea  Manual, cd educational, videoproiector, Observarea
23.02.2017 1.2; indragite laptop, PPT instrumente musicale, sistematica
2.1;  Confectionarea unor instrumente muzicale Instrumente muzicale de acuarele, creioane colorate
2.2;  Desenarea unor instrumente muzicale cu jucărie
2.3; ajutorul liniilor
2.4  Auditie sursă de inspiratie in creare
CLR
MM
CLR Dialog despre semnele sosirii primăverii, cu Descrierea unui obiect manual, observare
1.1., 1.2., suport ilustrativ Text-suport: p. 10-11, imagini, computer, sistematică
2.1., 2.2., Formularea unei păreri referitoare la personajul Legenda ghiocelului videoproiector, fise de lucru • evaluare
2.3, 3.1., ilustrat • conversația,explicația,exercițiul orală
4.1., Citirea textului în forme variate: în șoaptăîn lanț, • AF, AI, AG • evaluare
MEM selectiv • 1 oră scrisă
1.3, 1.5, 4.2 Formularea de enunțuri folosind cuvintele
AVAB explicate la Vocabular
1.5 Formularea unor răspunsuri la întrebări
MM referitoare la textul citit
2.1 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele prezente în text
Descrierea personajelor din textul citit
Descrierea obiectelor din jur

Scrierea imaginativă după benzi desenate Scrierea imaginativă Manual, fise de lucru observare
CLR Exerciții de înțelegere a unui text citit după imagini, computer,videoproiector sistematică
1.1., 1.2., Formulare de răspunsuri pe baza unui text citit benzi desenate • conversația,explicația, exercițiul • evaluare
1.3., Redactarea unor texte scurte (3-7 enunţuri) după • AF, AI, AG orală
1.4., 2.1., un şir de imagini • 1 oră • evaluare
2.2., Activităţi care implică folosirea calculatorului scrisă
2.3., 2.4., pentru redactarea unor texte
3.1., Respectarea normelor de scriere corectă
3.2., 3.3.,3.4., Sesizarea şi autocorectarea unor eventuale
4.1., 4.2., 4.3 greşeli de scriere
Prezentarea în faţa unui grup de elevi/clasei a
textelor redactate

MEM Rezolvarea de adunări de la 0 la 1 000 fără Adunarea numerelor manualul , fişe de lucru observare
trecere peste ordin, mental şi în scris, respectând naturale de la 0 la 1000 • conversația,demonstrația, explicația, sistematică
algoritmul de aşezare corectă a unităţilor, zecilor fără trecere peste ordin jocul didactic, exercițiul • evaluare
şi sutelor • AF, AI, AG practică
Efectuarea de adunări cu numere mai mici decât • 1 oră • evaluare
1 000, fără trecere peste ordin şi verificarea prin orală
operaţie inversă • evaluare
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda scrisă
balanţei, proba adunării
Evidenţierea proprietăţilor adunării
(comutativitatea, asociativitatea, elementul
neutru), fără precizarea terminologiei
Compararea unor sume
Probleme cu adunări cu numere mai mici decât
1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”
Vineri- AVAB  Identificarea asemănărilor şi deosebirilor Muzica, pasiunea mea . manual, videoproiector, laptop, cd muzica, Observarea
24.02.2016 1.2; dintre desen şi muzică Intrumente muzicale din creioane, materiale plastice,lemn, hartie sistematică
2.1;  Audiţie Zborul cărăbuşului de R. Korsakov jucarie PPT – Jucării muzicale
2.2; şi Lacul lebedelor Ceaikovsky
2.3;  Confecționarea de instrumente musicale din
2.4 diverse materiale: hartie, plastic, lemn.
CLR
MM
MM: 1.1;1.2,  Identificarea poziţiei corecte atunci când Cântarea vocală . manual . observarea
1.4; 2.1; 2.2; cântăm Dicţia . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciţii de respiraţie . videoproiector
3.3  Exerciţii de încălzire a vocii . laptop
 Exerciţii de dicţie . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Învăţarea cântecului Azi Grivei e mânios
 Desenază-l pe Grivei
 Interpretarea cântecului şi executarea
miscarilor libere sau sugereate de text
RELIGIE

MEM Rezolvarea de adunări de la 0 la 1 000 fără Adunarea numerelor manualul , fişe de lucru observare
trecere peste ordin, mental şi în scris, respectând naturale de la 0 la 1000 • conversația,demonstrația, explicația, sistematică
algoritmul de aşezare corectă a unităţilor, zecilor fără trecere peste ordin jocul didactic, exercițiul • evaluare
şi sutelor Unde şi vibraţii. • AF, AI, AG practică
Efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Intensitatea şi tăria • 1 oră • evaluare
1 000, fără trecere peste ordin şi verificarea prin sunetelor orală
operaţie inversă • evaluare
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda scrisă
balanţei, proba adunării
Evidenţierea proprietăţilor adunării
(comutativitatea, asociativitatea, elementul
neutru), fără precizarea terminologiei
Compararea unor sume
Probleme cu adunări cu numere mai mici decât
1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”
SĂPTĂMÂNA 22

Luni- Engleză
27.02.2017
EFS 
MEM Rezolvarea de scăderi de la 0 la 1 000 fără Scăderea numerelor manualul • observare
1.1., 1.2., trecere peste ordin, mental şi în scris, respectând naturale fără trecere • conversația, sistematică
1.3., 1.4., algoritmul de aşezare corectă a unităţilor, zecilor peste ordin demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., şi sutelor jocul didactic, exercițiul practică
3.1., Efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât • AF, AI, AG • evaluare
5.2 1 000, fără trecere peste ordin şi verificarea prin • 1 oră orală
operaţie inversă • evaluare
Jocuri de rol care solicită efectuarea unor scăderi scrisă
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda
balanţei, proba scăderii
Compararea unor diferenţe
Probleme cu scăderi cu numere mai mici decât
1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferenţa”
Transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia,
prin adăugarea unei întrebări
Scrierea imaginativă după benzi desenate Scrierea imaginativă Manual, fise de lucru observare
CLR Exerciții de înțelegere a unui text citit după imagini, computer,videoproiector sistematică
1.1., 1.2., Formulare de răspunsuri pe baza unui text citit benzi desenate • conversația,explicația, exercițiul • evaluare
1.3., Redactarea unor texte scurte (3-7 enunţuri) după • AF, AI, AG orală
1.4., 2.1., un şir de imagini • 1 oră • evaluare
2.2., Activităţi care implică folosirea calculatorului scrisă
2.3., 2.4., pentru redactarea unor texte
3.1., Respectarea normelor de scriere corectă
3.2., 3.3.,3.4., Sesizarea şi autocorectarea unor eventuale
4.1., 4.2., 4.3 greşeli de scriere
Prezentarea în faţa unui grup de elevi/clasei a
textelor redactate

Marți- MM: 1.1;1.2,  Reguli în interperetare a unei cântari vocale Să cântăm în cor . manual . observarea
28.02.2017 1.4; 2.1; 2.2; în cor Cântarea vocală în . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciții de respirație colectiv . videoproiector
3.3  Exerciții de încălyire a vocii . laptop
 Exerciţii de dicţie . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Scară muzicală
 Joc muzical: Stafeta
MEM Rezolvarea de scăderi de la 0 la 1 000 fără Scăderea numerelor manualul • observare
1.1., 1.2., trecere peste ordin, mental şi în scris, respectând naturale fără trecere • conversația, sistematică
1.3., 1.4., algoritmul de aşezare corectă a unităţilor, zecilor peste ordin demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., şi sutelor jocul didactic, exercițiul practică
3.1., Efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât • AF, AI, AG • evaluare
5.2 1 000, fără trecere peste ordin şi verificarea prin • 1 oră orală
operaţie inversă • evaluare
Jocuri de rol care solicită efectuarea unor scăderi scrisă
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda
balanţei, proba scăderii
Compararea unor diferenţe
Probleme cu scăderi cu numere mai mici decât
1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferenţa”
Transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia,
prin adăugarea unei întrebări
Dialog despre floarea preferată manual, p. 12‑13, observare
Formularea unei păreri referitoare la personajul Textul literar , imagini, sistematică
CLR ilustrat Text-suport: computer, • evaluare
1.1., 1.2., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Degețica, videoproiector orală
1.3., perechi, în lanț, după Hans Christian • conversația, • evaluare
1.4., 2.1., în ștafetă, selectiv explicația, scrisă
2.2., Formularea de enunțuri folosind cuvintele exercițiul
2.3., 2.4., explicate la Vocabular • AF, AI, AG
3.1., Formularea unor răspunsuri la întrebări • 1 oră
3.2., 3.3.,3.4., referitoare la textul citit
4.1., 4.2., 4.3 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele
prezente în text
Povestirea orală a unui fragment
Identificarea unor cuvinte alintate
Completarea unor expresii frumoase despre
Degețica:
înfățișare, obiecte folosite
Scrierea imaginativă despre camera proprie (text
de 3-5 enunțuri)
Formularea de întrebări și răspunsuri referitoare
la întâmplări trăite de
Degețica, pornind de la imagini date
Scrierea imaginativă a unui text după o ilustrație
dată
Formularea unor păreri despre textele realizate și
prezentate de colegi
Dialog despre floarea preferată manual, p. 12‑13, observare
Formularea unei păreri referitoare la personajul Textul literar , imagini, sistematică
CLR ilustrat Text-suport: computer, • evaluare
1.1., 1.2., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în Degețica, videoproiector orală
1.3., perechi, în lanț, după Hans Christian • conversația, • evaluare
1.4., 2.1., în ștafetă, selectiv explicația, scrisă
2.2., Formularea de enunțuri folosind cuvintele exercițiul
2.3., 2.4., explicate la Vocabular • AF, AI, AG
3.1., Formularea unor răspunsuri la întrebări • 1 oră
3.2., 3.3.,3.4., referitoare la textul citit
4.1., 4.2., 4.3 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele
prezente în text
Povestirea orală a unui fragment
Identificarea unor cuvinte alintate
Completarea unor expresii frumoase despre
Degețica:
înfățișare, obiecte folosite
Scrierea imaginativă despre camera proprie (text
de 3-5 enunțuri)
Formularea de întrebări și răspunsuri referitoare
la întâmplări trăite de
Degețica, pornind de la imagini date
Scrierea imaginativă a unui text după o ilustrație
dată
Formularea unor păreri despre textele realizate și
prezentate de colegi
Miercuri- DP  Jocuri de înțelegere, exprimare a emoțiilor Emoții de bază: Frica Manualul, CD educațional, videoproiector, , fişe Observarea
01.03.2017 2.1, 2.2, 2.3  Vizionare povestire Piticel, discuții pe baza Nu te împrieteni cu de lucru sistematica
MEM textului despre emoția numită frica frica! Evaluarea
1.1, 1.5, 2.2  Identificarea soluțiilor pentru depășirea orală şi scrisă
CLR momentelor când simtim frica Aprecieri
1.1, 1.2, 1.4,  Dezbatere : Tu ce ai face dacă….? verbale
2.2, 3.2, 4.3  Studii de caz: Găsește soluții!
AVAB  Imi este frica de…
2.3, 2.6
 Dramatizare Piticel
MM
 Nu mi+e frică de animale!
2.1
 Desenează o imagine ăn care tu esti un
personaj curajos
 Cântare vocală: Nu mi+e frica de Bau-Bau!
EFS

MEM Rezolvarea de adunări şi scaderi de la 0 la 1 000 Recapitulare manualul , fişe de lucru observare
fără trecere peste ordin, mental şi în scris, Adunarea şi scaderea • conversația,demonstrația, explicația, sistematică
respectând algoritmul de aşezare corectă a numerelor naturale de la jocul didactic, exercițiul • evaluare
unităţilor, zecilor şi sutelor 0 la 1000 fără trecere • AF, AI, AG practică
Efectuarea de adunări şi scaderi cu numere mai peste ordin. • 1 oră • evaluare
mici decât 1 000, fără trecere peste ordin şi Electricitatea şi orală
verificarea prin operaţie inversă corpurile care o conduc • evaluare
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda scrisă
balanţei, proba adunării
Evidenţierea proprietăţilor adunării şi a scaderii
(comutativitatea, asociativitatea, elementul
neutru), fără precizarea terminologiei
Compararea unor sume şi a unor diferente
Probleme cu adunări şi scaderi cu numere mai
mici decât 1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”,
Afla diferenta
CLR: Descrierea unei persoane Descrierea unei persone manual,, imagini, computer, observare
1.1; 1.2; Descrierea unui personaj din povești cunoscute Text suport: Degetica videoproiector, fise de lucru sistematică
1.3; 1.4; Alcătuirea unui text de maxim opt rânduri • conversația,explicația,exercițiul • evaluare
1.5; 2.1; 2.2; despre mama • AF, AI, AG orală
2.3; Alcătuirea unui text despre un prieten, folosind • 1 oră • evaluare
3.1; 3.2 cât mai multe însușiri. scrisă
3.3; 4.1; Respectarea convenţiilor unui text scris
4.2; 4.3 Identificarea şi corectarea unor eventuale greşeli
de scriere

Joi- AVAB  Conversaţie despre instrumentele muzicale Muzica pasiunea mea  Manual, cd educational, videoproiector, Observarea
2.03.2017 1.2; indragite laptop, PPT fisa de lucru sistematica
2.1;  Confectionarea unor instrumente muzicale Evaluare
2.2;  Desenarea unor instrumente muzicale cu
2.3; ajutorul liniilor
2.4  Auditie sursă de inspiratie in creare
CLR
MM
CLR: Descrierea unei persoane Descrierea unei persoane manual,, imagini, computer, observare
1.1; 1.2; Descrierea unui personaj din povești cunoscute Text suport: Degetica videoproiector, fise de lucru sistematică
1.3; 1.4; Alcătuirea unui text de maxim opt rânduri • conversația,explicația,exercițiul • evaluare
1.5; 2.1; 2.2; despre mama • AF, AI, AG orală
2.3; Alcătuirea unui text despre un prieten, folosind • 1 oră • evaluare
3.1; 3.2 cât mai multe însușiri. scrisă
3.3; 4.1; Respectarea convenţiilor unui text scris
4.2; 4.3 Identificarea şi corectarea unor eventuale greşeli
de scriere

Dialog despre floarea preferată Descrierea unui obiect manual, p. 12‑13, observare
Formularea unei păreri referitoare la personajul Scrierea imaginativă caietul manualului, sistematică
CLR ilustrat după o p. 9-10, imagini, • evaluare
1.1., 1.2., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în ilustrație computer, orală
1.3., perechi, în lanț, Semnele de punctuație videoproiector • evaluare
1.4., 2.1., în ștafetă, selectiv (. ? –) • conversația, scrisă
2.2., Formularea de enunțuri folosind cuvintele Text-suport: explicația,
2.3., 2.4., explicate la Vocabular Degețica, exercițiul
3.1., Formularea unor răspunsuri la întrebări după Hans Christian • AF, AI, AG
3.2., 3.3.,3.4., referitoare la textul citit • 1 oră
4.1., 4.2., 4.3 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele
prezente în text
Povestirea orală a unui fragment
Identificarea unor cuvinte alintate
Completarea unor expresii frumoase despre
Degețica:
înfățișare, obiecte folosite
Scrierea imaginativă despre camera proprie (text
de 3-5 enunțuri)
Formularea de întrebări și răspunsuri referitoare
la întâmplări trăite de
Degețica, pornind de la imagini date
Scrierea imaginativă a unui text după o ilustrație
dată
Formularea unor păreri despre textele realizate și
prezentate de colegi
MEM Rezolvarea de adunări şi scaderi de la 0 la 1 000 Evaluare manualul , fişe de lucru observare
fără trecere peste ordin, mental şi în scris, Adunarea şi scaderea • conversația,demonstrația, explicația, sistematică
respectând algoritmul de aşezare corectă a numerelor naturale de la jocul didactic, exercițiul • evaluare
unităţilor, zecilor şi sutelor 0 la 1000 fără trecere • AF, AI, AG practică
Efectuarea de adunări şi scaderi cu numere mai peste ordin. • 1 oră • evaluare
mici decât 1 000, fără trecere peste ordin şi Electricitatea şi orală
verificarea prin operaţie inversă corpurile care o conduc • evaluare
Aflarea termenului necunoscut folosind metoda scrisă
balanţei, proba adunării
Evidenţierea proprietăţilor adunării şi a scaderii
(comutativitatea, asociativitatea, elementul
neutru), fără precizarea terminologiei
Compararea unor sume şi a unor diferente
Probleme cu adunări şi scaderi cu numere mai
mici decât 1 000 fără trecere peste ordin
Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”,
Afla diferenta
Vineri- AVAB  Observarea cu atenţie a formelor naturii Jurnalul unei plante . manual, videoproiector, laptop, cd muzica, Observarea
03.03.2016 1.2;  Exprimarea a cee ace simti folosind linii, Frunze creioane, acuarele sistematică
2.1; cuulori şi forme Linii, puncte, pete de
2.2;  Audiere Frunza de Emil Garleanu culoare
2.3;  Desenarea sau pictarea a unui din cele patru
2.4 tablouri ale povestiriii, folosind linii,
CLR puncte şi pete de culoare
MM
MM: 1.1;1.2,  Reguli în interperetare a unei cântari vocale Să cântăm în cor . manual . observarea
1.4; 2.1; 2.2; în cor Cântarea vocală în . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciții de respirație colectiv . videoproiector
3.3  Exerciții de încălyire a vocii . laptop
 Exerciţii de dicţie . pahar plastic, balon, elastice
 Scară muzicală . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Joc muzical: Stafeta
 Invatarea cantecului Carticica mea
 Cantarea in colectiv, pe grupe, individual
 Confectionarea unei tobite de jucarie
RELIGIE

MEM Efectuarea de adunări şi scăderi in concentrul 0- Adunarea numerelor manualul pag. 14,imagini observare
1.1., 1.2., 1000 naturale cu trecere peste • conversația, sistematică
1.3., 1.4., Efectuarea de adunări şi scăderi şi verifi carea ordinul unităţilor demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., prin operaţia inversă • Scăderea numerelor jocul didactic, exercițiul practică
3.1., Evidenţierea terminologiei matematice (termen, naturale cu trecere peste • AF, AI, AG • evaluare
5.2 sumă, diferenţă) ordinul unităţilor • 1 oră orală
Evidenţierea proprietăţilor adunării • evaluare
(comutativitate), fără precizarea terminologiei scrisă
Afl area sumei şi a diferenţei a două numere
Rezolvarea unor situaţii practice de afl are a unei
sume de termeni egali
Rezolvarea unor situaţii practice de scădere
repetată a unui termen
Asocierea unei operaţii de adunare cu rezultatul
ei
Rezolvarea unor probleme de afl area unui
număr cu ___ mai mare decat ___sau a unor
probleme de afl area unui număr cu ____ mai
mic decat ___
Crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date
Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/ de la numere
sau imagini date
Rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice
SĂPTĂMÂNA 23

Luni- Engleză
06.03.2017
EFS 
MEM Efectuarea de adunări şi scăderi in concentrul 0- Adunarea numerelor manualul pag. 14,imagini observare
1.1., 1.2., 1000 naturale cu trecere peste • conversația, sistematică
1.3., 1.4., Efectuarea de adunări şi scăderi şi verifi carea ordinul unităţilor demonstrația, explicația, • evaluare
1.5., 1.6., prin operaţia inversă • Scăderea numerelor jocul didactic, exercițiul practică
3.1., Evidenţierea terminologiei matematice (termen, naturale cu trecere peste • AF, AI, AG • evaluare
5.2 sumă, diferenţă) ordinul unităţilor • 1 oră orală
Evidenţierea proprietăţilor adunării • evaluare
(comutativitate), fără precizarea terminologiei scrisă
Afl area sumei şi a diferenţei a două numere
Rezolvarea unor situaţii practice de afl are a unei
sume de termeni egali
Rezolvarea unor situaţii practice de scădere
repetată a unui termen
Asocierea unei operaţii de adunare cu rezultatul
ei
Rezolvarea unor probleme de afl area unui
număr cu ___ mai mare decat ___sau a unor
probleme de afl area unui număr cu ____ mai
mic decat ___
Crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date
Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/ de la numere
sau imagini date
Rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice
Dialog despre floarea preferată Descrierea unui obiect manual, p. 12‑13, observare
Formularea unei păreri referitoare la personajul Scrierea imaginativă caietul manualului, sistematică
CLR ilustrat după o p. 9-10, imagini, • evaluare
1.1., 1.2., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în ilustrație computer, orală
1.3., perechi, în lanț, Semnele de punctuație videoproiector • evaluare
1.4., 2.1., în ștafetă, selectiv (. ? –) • conversația, scrisă
2.2., Formularea de enunțuri folosind cuvintele Text-suport: explicația,
2.3., 2.4., explicate la Vocabular Degețica, exercițiul
3.1., Formularea unor răspunsuri la întrebări după Hans Christian • AF, AI, AG
3.2., 3.3.,3.4., referitoare la textul citit • 1 oră
4.1., 4.2., 4.3 Identificarea unor detalii referitoare la locul,
timpul, personajele
prezente în text
Povestirea orală a unui fragment
Identificarea unor cuvinte alintate
Completarea unor expresii frumoase despre
Degețica:
înfățișare, obiecte folosite
Scrierea imaginativă despre camera proprie (text
de 3-5 enunțuri)
Formularea de întrebări și răspunsuri referitoare
la întâmplări trăite de
Degețica, pornind de la imagini date
Scrierea imaginativă a unui text după o ilustrație
dată
Formularea unor păreri despre textele realizate și
prezentate de colegi
Marți- MM: 1.1;1.2,  Reguli de interpretare a unei cântari cu Cântarea cu . manual . observarea
7.03.2017 1.4; 2.1; 2.2; acompaniament acompaniament . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Ce sunt instrumentele, un . videoproiector
3.3 compositor,dirijorul . laptop
 Tipuri de instrumente . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Audiere fragment muzical şi recunoaşterea
sunetelor instrumentelor muzicale
 Invatarea cantecului: Concertul
 Cantarea cantecului invatat insotit de
acompaniament de macarase, instrumente
de jucarie confectionate
MEM Efectuarea de adunări şi scăderi in concentrul 0- • Scăderea numerelor manualul pag. 14, observare
1.1., 1.2., 1000 naturale cu trecere peste imagini sistematică
1.3., 1.4., Efectuarea de adunări şi scăderi şi verifi carea ordinul unităţilor • conversația, • evaluare
1.5., 1.6., prin operaţia inversă demonstrația, explicația, practică
3.1., Evidenţierea terminologiei matematice (termen, jocul didactic, exercițiul • evaluare
5.2 sumă, diferenţă) • AF, AI, AG orală
Evidenţierea proprietăţilor adunării • 1 oră • evaluare
(comutativitate), fără precizarea terminologiei scrisă
Afl area sumei şi a diferenţei a două numere
Rezolvarea unor situaţii practice de afl are a unei
sume de termeni egali
Rezolvarea unor situaţii practice de scădere
repetată a unui termen
Asocierea unei operaţii de adunare cu rezultatul
ei
Rezolvarea unor probleme de afl area unui
număr cu ___ mai mare decat ___sau a unor
probleme de afl area unui număr cu ____ mai
mic decat ___
Crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date
Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/ de la numere
sau imagini date
Rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice
CLR Observarea unei imagini și formularea de Recapitulare manual, p. 16, observare
1.1., 1.2., răspunsuri la întrebări date Citirea unui text caietul manualului, sistematică
1.3., ¾3 Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, Copiere. Transcriere. p. 13, computer, • evaluare
1.4., 2.1., în perechi, în lanț, în ștafetă, Dictare videoproiector, orală
2.2., selectiv, pe roluri Scrierea corectă a imagini • evaluare
2.3., 2.4., ¾3 Formularea unor răspunsuri la întrebări cuvintelor • conversația scrisă
3.1., referitoare la textul citit Despărțirea cuvintelor în euristică, • evaluare
3.2., 3.3.,3.4., ¾3 Identificarea unor detalii referitoare la locul, silabe demonstrația, reciprocă
4.1., 4.2., 4.3. timpul, personajele Cuvinte cu sens opus/ explicația, jocul • listă de
prezente în text asemănător didactic, exercițiul control
¾3 Copierea, transcrierea și scrierea după Scrierea imaginativă după • AF, AI, AG • autoevaluare
dictare a unor enunțuri benzi desenate • 1 oră
¾3 Așezarea în pagină a datei, a titlului, a Text-suport:
alineatelor Lupul la stână,
¾3 Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte după Ion Creangă
date
¾3 Despărțirea unor cuvinte în silabe
¾3 Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător / opus
¾3 Scrierea unor cuvinte care conțin grupuri de
litere, mb, mp, î/â
¾3 Selectarea însușirilor unui personaj
¾3 Povestirea orală a textului citit
¾3 Imaginarea sfârșitului poveștii și prezentarea
predicției în fața colegilor
¾3 Descrierea înserării, folosind expresii
întâlnite în text și imaginea care
însoțește textul
¾3 Scrierea imaginativă a unui text de 3-5
enunțuri după benzi desenate
CLR Observarea unei imagini și formularea de Recapitulare manual, p. 16, observare
1.1., 1.2., răspunsuri la întrebări date Citirea unui text caietul manualului, sistematică
1.3., ¾3 Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, Copiere. Transcriere. p. 13, computer, • evaluare
1.4., 2.1., în perechi, în lanț, în ștafetă, Dictare videoproiector, orală
2.2., selectiv, pe roluri Scrierea corectă a imagini • evaluare
2.3., 2.4., ¾3 Formularea unor răspunsuri la întrebări cuvintelor • conversația scrisă
3.1., referitoare la textul citit Despărțirea cuvintelor în euristică, • evaluare
3.2., 3.3.,3.4., ¾3 Identificarea unor detalii referitoare la locul, silabe demonstrația, reciprocă
4.1., 4.2., 4.3. timpul, personajele Cuvinte cu sens opus/ explicația, jocul • listă de
prezente în text asemănător didactic, exercițiul control
¾3 Copierea, transcrierea și scrierea după Scrierea imaginativă după • AF, AI, AG • autoevaluare
dictare a unor enunțuri benzi desenate • 1 oră
¾3 Așezarea în pagină a datei, a titlului, a Text-suport:
alineatelor Lupul la stână,
¾3 Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte după Ion Creangă
date
¾3 Despărțirea unor cuvinte în silabe
¾3 Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător / opus
¾3 Scrierea unor cuvinte care conțin grupuri de
litere, mb, mp, î/â
¾3 Selectarea însușirilor unui personaj
¾3 Povestirea orală a textului citit
¾3 Imaginarea sfârșitului poveștii și prezentarea
predicției în fața colegilor
¾3 Descrierea înserării, folosind expresii
întâlnite în text și imaginea care
însoțește textul
¾3 Scrierea imaginativă a unui text de 3-5
enunțuri după benzi desenate
Miercuri- AVAB  Identificarea tipurilor de flori, identificarea Jurnalul unei plante: Manual Observarea
08.03.2017 formelor şi a culorilor Flori Cd educational sistematica
 Creerea de flori din material reciclabile Confectionarea de flori Imagini cu flori, acuarele, resturi de coli, carton,
resectand pasii descrisi in manual foarfeca, lipici, carton colorat, cofraje din oua,
tempera, pensula, crengute uscate, paie sau altfel
de bete
Conversatia, explicatia, demonstratia
EFS

MEM Efectuarea de adunări şi scăderi in concentrul 0- Recapitulare manualul pag. 14, observare
1.1., 1.2., 1000 Adunarea si scaderea cu imagini sistematică
1.3., 1.4., Efectuarea de adunări şi scăderi şi verifi carea si fara trecere peste • conversația, • evaluare
1.5., 1.6., prin operaţia inversă ordin n concentrul 0- demonstrația, explicația, practică
3.1., Evidenţierea terminologiei matematice (termen, 1000 jocul didactic, exercițiul • evaluare
5.2 sumă, diferenţă) • AF, AI, AG orală
Evidenţierea proprietăţilor adunării • 1 oră • evaluare
(comutativitate), fără precizarea terminologiei scrisă
Afl area sumei şi a diferenţei a două numere
Rezolvarea unor situaţii practice de afl are a unei
sume de termeni egali
Rezolvarea unor situaţii practice de scădere
repetată a unui termen
Asocierea unei operaţii de adunare cu rezultatul
ei
Rezolvarea unor probleme de afl area unui
număr cu ___ mai mare decat ___sau a unor
probleme de afl area unui număr cu ____ mai
mic decat ___
Crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date
Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/ de la numere
sau imagini date
Rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice
CLR: Descrierea unei persoane Descrierea unei persone manual,, imagini, computer, observare
1.1; 1.2; Descrierea unui personaj din povești cunoscute Text suort: Degetica videoproiector, fise de lucru sistematică
1.3; 1.4; Alcătuirea unui text de maxim opt rânduri • conversația,explicația,exercițiul • evaluare
1.5; 2.1; 2.2; despre mama • AF, AI, AG orală
2.3; Alcătuirea unui text despre un prieten, folosind • 1 oră • evaluare
3.1; 3.2 cât mai multe însușiri. scrisă
3.3; 4.1; Respectarea convenţiilor unui text scris
4.2; 4.3 Identificarea şi corectarea unor eventuale greşeli
de scriere

Joi- AVAB  Identificarea tipurilor de flori, identificarea Jurnalul unei plante: Manual Observarea
9.03.2017 formelor şi a culorilor Flori Cd educational sistematica
 Creerea de flori din material reciclabile Confectionarea de flori Imagini cu flori, acuarele, resturi de coli, carton,
resectand pasii descrisi in manual foarfeca, lipici, carton colorat, cofraje din oua,
tempera, pensula, crengute uscate, paie sau altfel
de bete
Conversatia, explicatia, demonstratia
CLR Observarea unei imagini și formularea de Recapitulare manual, p. 16, observare
1.1., 1.2., răspunsuri la întrebări date Citirea unui text caietul manualului, sistematică
1.3., ¾3 Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, Copiere. Transcriere. p. 13, computer, • evaluare
1.4., 2.1., în perechi, în lanț, în ștafetă, Dictare videoproiector, orală
2.2., selectiv, pe roluri Scrierea corectă a imagini • evaluare
2.3., 2.4., ¾3 Formularea unor răspunsuri la întrebări cuvintelor • conversația scrisă
3.1., referitoare la textul citit Despărțirea cuvintelor în euristică, • evaluare
3.2., 3.3.,3.4., ¾3 Identificarea unor detalii referitoare la locul, silabe demonstrația, reciprocă
4.1., 4.2., 4.3. timpul, personajele Cuvinte cu sens opus/ explicația, jocul • listă de
prezente în text asemănător didactic, exercițiul control
¾3 Copierea, transcrierea și scrierea după Scrierea imaginativă după • AF, AI, AG • autoevaluare
dictare a unor enunțuri benzi desenate • 1 oră
¾3 Așezarea în pagină a datei, a titlului, a Text-suport:
alineatelor Lupul la stână,
¾3 Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte după Ion Creangă
date
¾3 Despărțirea unor cuvinte în silabe
¾3 Identificarea unor cuvinte cu sens
asemănător / opus
¾3 Scrierea unor cuvinte care conțin grupuri de
litere, mb, mp, î/â
¾3 Selectarea însușirilor unui personaj
¾3 Povestirea orală a textului citit
¾3 Imaginarea sfârșitului poveștii și prezentarea
predicției în fața colegilor
¾3 Descrierea înserării, folosind expresii
întâlnite în text și imaginea care
însoțește textul
¾3 Scrierea imaginativă a unui text de 3-5
enunțuri după benzi desenate
CLR Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa Evaluare manual, p. 17: evaluare
1.1., 1.2., de evaluare fișă de evaluare, scrisă
1.3., Formularea orală de întrebări și răspunsuri după fișă de lucru • evaluare
2.1., 2.2., cerințe date • exercițiul orală
2.3., Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, • AI
2.4., 3.1., recompense • 1 oră
3.2.,
3.3.,3.4., 4.1.
4.2., 4.3.

MEM Calcularea unor sume și a unor diferenţe Recapitulare manualul (pag. 18), observare
1.1., 1.2., Identifi carea „vecinilor” unui număr • Adunarea şi scăderea caietul manualului sistematică
1.3., 1.4., Compunerea şi descompunerea numerelor in numerelor naturale de la (pag. 14), riglete, • evaluare
1.5., 1.6., concentrul 0 la 1000 bețișoare, creioane, orală
2.1., 0-100, folosind obiecte, desene, poziţionarea • Magneţi imagini • evaluare
3.1., numerelor pe axă • Electricitate • conversația, scrisă
4.1., 4.2., Evidențierea cifrei unităților și a cifrei zecilor • Sunete demonstrația, explicația, • evaluare
5.1., 5.2. Scrierea numerelor după dictare jocul didactic, exercițiul reciprocă
Recunoaşterea numerelor pare şi a celor • AF, AI, AG • listă de
impare • 1 oră control
Scrierea unor numere care indeplinesc condiţii • autoevaluare
date
Formularea de intrebări, răspunsuri, păreri
despre fenomene ilustrate și/sau cunoscute
Jocuri didactice de efectuare a unor adunări
sau scăderi şi descoperirea unui cuvant
conform unui cod dat
Compararea și ordonarea unor numere date
Crearea de probleme pornind de la imagini și
scheme date
Vineri- DP  Jocuri de înțelegere, exprimare a emoțiilor Emoții de bază: Furia Manualul, CD educațional, videoproiector, , fişe Observarea
10.03.2016 2.1, 2.2, 2.3  Vizionare povestire Rita şi Vivi, discuții pe Păstrează-ţi calmul! de lucru sistematica
MEM baza textului despre emoția numită furie Evaluarea
1.1, 1.5, 2.2  Identificarea soluțiilor pentru depășirea orală şi scrisă
CLR momentelor când suntem furiosi Aprecieri
1.1, 1.2, 1.4,  Dezbatere : Tu ce ai face dacă….? verbale
2.2, 3.2, 4.3  Studii de caz: Găsește soluții!
AVAB  Sunt furios cand…
2.3, 2.6
 Dramatizare povestire Rita şi Vivi
MM
 Desenează chipuri în diferite stări
2.1
emoţionale
MM: 1.1;1.2,  Reguli în interperetare a unei cântari vocale Să cântăm cu solist . manual . observarea
1.4; 2.1; 2.2; de catre un solist Cântarea vocală . cd educational sistematică
2.3; 3.1, 3.2,  Exerciții de respirație individuală . videoproiector
3.3  Exerciții de încălyire a vocii . laptop
 Exerciţii de dicţie . pahar plastic, balon, elastice
 Invatarea cantecului : Mamei . convesatia, audiţia, explicatia, exercitiul
 Cantarea in colectiv, pe grupe, individual
 Desenarea buchetului de flori pe care l+ar
darui mamei de ziua ei
 Audiere melodia Mama de Temistocle Popa
RELIGIE

MEM Rezolvarea de exerciții și probleme variate, Evaluare manualul (pag. 19) evaluare
1.1., 1.2., cuprinse in fi șa de evaluare • fi șă de evaluare scrisă
1.3., 1.4., Formularea orală de intrebări și răspunsuri după • exerciţiul • evaluare
1.5., 1.6., cerințe date • AI orală
2.1., Exerciții-joc in completarea evaluării, ca • 1 oră
3.1., premii, recompense
4.1.,4.2.,
5.1., 5.2.