Sunteți pe pagina 1din 9

Cum a învatat

, girafa

)
tabla înmultirii
,

poveste matematică
pentru clasa a II-a
Într-o zi călduroasă de vară, la umbra bătrânului
baobab din inima savanei, s-a născut o girafă așa cum
nu se mai văzuse niciodată. Avea piciorușele subţiri și
lungi, corpul galben cu pete maronii și, la fel ca toate
girafele, două corniţe pe cap. Dar, spre deosebire de
toate celelalte surate ale ei, puiul de girafă avea gâtul
scurt. Foarte scurt! Așa ceva nu se mai văzuse și nici
măcar nu se mai auzise în toată savana africană. Se
știe de când lumea că girafele au gâtul cel mai lung
dintre toate animalele Pământului, dar Mimi de-abia
dacă avea gâtul cât al unui rinocer.
Deși mama ei o iubea la fel de mult ca pe ceilalţi
fraţi ai săi, Mimi simţea că este cu totul diferită.
Celelalte girafe de vârsta ei deja mergeau la școală și
învăţau despre plantele și animalele africane, despre
operaţiile matematice și formele geometrice. Numai
Mimi rămânea mereu lângă mama ei, la umbra
baobabului bătrân. De cele mai multe ori, nici la joacă
nu voia să meargă, pentru că apariţia ei stârnea mereu
râsul.
Într-o bună zi, Mimi a aflat că dincolo de cei mai
înalţi baobabi, la marginea unui petic de apă, trăiește
un elefant foarte isteţ. Gândindu-se că acesta o poate
ajuta să-și rezolve problema, micuţa girafă porni la
drum.

2
3
După o lungă călătorie, Mimi ajunse acolo unde
dorea.
— Bună ziua, domnule Elefant! salută respectuos
Mimi.
Elefantul își ridică capul și, când o văzu, îi zâmbi:
— Te aștept de ceva vreme, dragă Mimi!
— Știi cum mă cheamă? se bucură mica girafă.
Voiai să vezi cu ochii tăi cât sunt de ciudată? continuă
Mimi, cu inimă strânsă.
— Nu ești deloc ciudată! Știam că într-o zi vei veni
la mine ca să găsești un leac pentru gâtul tău scurt.
— Și există așa ceva? Există un tratament? întrebă
Mimi emoţionată.
— Sigur că există! Dar, pentru a prepara acest leac,
trebuie să-mi aduci tot atâtea frunze cât este
rezultatul operaţiei 3 × 4.
— Dar eu nu știu matematică, nu am fost la școală
și nu am învăţat tabla înmulţirii! spuse Mimi cu capul
în pământ.
— Sunt sigur că vei găsi o soluţie! Acum du-te și
vino la mine când ai numărul corect de frunze.

4
???

3×4=?

5
Mimi plecă grăbită, plină de speranţă că în sfârșit
va putea să fie la fel ca toate celelalte girafe. Ajunse la
un copac și se uită în sus la coroana plină de frunze.
Fără ca măcar să-și dea seama, Mimi își lungi gâtul în
sus și prinse cu botul o frunză verde. Se îndreptă apoi
către al doilea copac și culese de pe ramurile cele mai
înalte o altă frunză. Procedă la fel și cu cel de-al treilea
pom. Acum mica girafă avea trei frunze, câte una din
fiecare arbore.
— 1 + 1 + 1 = 3, deci 3 × 1 = 3! spuse Mimi așezând
frunzele una lângă cealaltă pe pământ. Ar fi bine să
mă duc să mai culeg câte una din fiecare copac, se
gândi girafa.
În scurt timp, se întoarse cu încă trei frunze,
culese din cei trei copaci, pe care le așeză lângă
celelalte.
— 2 + 2 + 2 = 6, deci 3 × 2 = 6! numără atentă Mimi.
Deodată, girafa fu cuprinsă de bucurie. Alergă
iute la cei trei copaci și mai aduse încă trei frunze.
— 3 +3 + 3 = 9, deci 3 × 3 = 9! Cred că ar mai trebui
să culeg încă una din fiecare copac! își zise girafa și
plecă grăbită.
— 4 + 4 + 4 = 12, deci 3 × 4 = 12! Uraaa! Am aflat
singură rezultatul înmulţirii! Acum am toate frunzele!

6
3×1=3
3×2=6
3×3=9
3 × 4 = 12

7
— Felicitări, draga mea Mimi! răspunse înţeleptul
elefant. Ai reușit singură să găsești leacul! Nici nu ţi-ai
dat seama când ai întins gâtul și ai cules frunzele din
arbuștii cel înalţi. În felul acesta simplu, ţi-ai lungit
gâtul și acum ești la fel ca celelalte girafe. Privește-te
în oglinda apei!
Mimi se aplecă neîncrezătoare deasupra lacului.
În luciul apei zări o girafă la fel ca orice altă girafă, o
girafă cu gâtul lung. Se răsuci și se uită în spate să vadă
dacă mai este vreo surată de-a ei prin preajmă. Pe
malul lacului însă nu era nimeni altcineva decât ea și
elefantul.
— Uraaaa! Sunt o girafă adevărată! Am gâtul lung!
Vă mulţumesc, domnule Elefant, că m-aţi ajutat!
strigă Mimi. Vă mulţumesc și pentru lecţia de
matematică! Acum sunt o girafă cu gâtul lung care
știe tabla înmulţirii!
Mimi se întoarse acasă, la mama ei. Din acea zi
însă, nu a mai rămas singură la umbra bătrânului
baobab, ci a început să meargă la școală, împreună cu
celelalte girafe.

8
9