Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, ............................., cu ocazia desfășurării ședinței cu părinții la clasa ............................,


învățătoare.................................................

ORDINEA DE ZI:

1. Scurtă prezentare personală


2. Prezentarea chestionarului - completare
3. Prezentarea regulamentului de ordine interioară și semnarea lui
1. Prezentarea contractului educațional - semnarea lui
2. Prezentarea Asociației Părinților din școală – înscrierea, organizarea colectivului clasei
3. Prezentarea orarului - ora de religie - cerere tip
4. Prezentarea generală a specificului clasei pregătitoare: obiective, metode de lucru
5. Prezentarea și alegerea auxiliarelor
6. Uniforma școlară
7. Prezentarea cerințelor de desfășurare a programului - prezența, plecarea acasă
8. Materialele de lucru
9. De completat pe hârtie datele pentru centralizator
10. Semnarea procesului verbal - stabilirea modalităților de comunicare eficientă, următoarea
ședință, consultații
11. DISCUTII
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal,

Numele și prenumele semnătură Numele și prenumele semnătură

S-ar putea să vă placă și