Sunteți pe pagina 1din 4

PROFESOR :

CLASA a IV-a B
ANUL SCOLAR

Nr Activitatea Mod de realizare Loc Perioada de Evaluare


crt desfăşurare desfăşura-re
2. ,,Coboară toamna” ~observarea aspectelor din natura Împrejurimile septembrie Valorificare în orele de
înconjurătoare în anotimpul de şcolii limba română, educaţie
toamnă; Sala de clasă plastică, educaţie muzicală
~investigarea activităţii şi abilităţi practice;
vieţuitoarelor şi a oamenilor; Expoziţie
~ culorile toamnei

3. Ziua Mondială a ~concurs de realizat afişe privind Sala de clasă Octombrie Valorificare în orele de
Animalelor protejarea animalelor; 4 limba română şi ştiinţe ale
~prezentarea animalelor de naturii;
companie personale Premierea concursului
4. 1 Decembrie – zi de ~intonarea Imnului de stat al Sala de clasă Decembrie Conversaţia;
importanţă naţională României; Valorificare în orele de
~vizionarea unei prezentări ppt limba română
despre Ziua Naţională
-Prezentarea unui moment artistic

5. ,,Uite, vin sărbătorile ~documentarea asupra obiceiurilor Sala de clasă Decembrie Moment artistic - Colinde” ;
de iarnă” de Crăciun şi Anul Nou; Expoziţie (Valorificare în
~pregătirea unui program artistic orele de educaţie plastică
(confecţionarea decorurilor şi şi abilităţi practice)
ornarea sălii de clasă)

6. ,,Porni Luceafărul” ~legenda naşterii marelui poet; Sala de clasă Ianuarie Valorificare în orele de
~recitare de poezii (concurs); Biblioteca limba română;
~vizionare ppt despre poet şcolii Premierea concursului;

7. ,,Poveşti la gura ~povestirea unor istorioare legate Sala de clasă Februarie Dramatizarea;
sobei” – şezătoare de anotimpul de iarnă; Biblioteca Realizarea unui colaj
literară ~desprinderea unor învăţături şcolii
morale din ghicitori, proverbe,
zicători despre anotimpul alb;
~adunarea unor imagini, desene
pentru organizarea unui colaj

8. ,,O mamă, scumpă ~ pregătirea unui program artistic; Sala de clasă Martie Program artistic dedicat
mamă!” – program (cântece şi poezii); mamelor;
artistic ~confecţionarea de felicitări, Expoziţie ,,De ziua ta!”;
mărţişoare Valorificare în orele de
limba română, educaţie
plastică, educaţie muzicală
şi abilităţi practice;
9. Programul ~ ,,Să ştii ~program special numai cu Sala de clasă Martie - Evaluare specifică
mai multe, să fii mai activităţi extracurriculare Împrejurimile Aprilie activităţilor propuse
bun!” şcolii, ale
localităţii

10. ,,Iepuraşul de Paşte” ~ pregătirea unui program artistic; Sala de clasă Aprilie Amenajarea unei expoziţii;
(cântece şi poezii); Prezentarea serbării;
~documentarea asupra obiceiurilor Valorificare în orele de
de Paşte; limba română, educaţie
~concurs – Încondeiere de ouă plastică, educaţie muzicală
şi abilităţi practice;

11. 1 Iunie – ziua copilului ~organizarea unui program Curtea şcolii Iunie Realizarea programului
distractiv – artistic (cântece, poezii, artistic
jocuri şi concursuri distractive)

12. ,,În drumeţie”-excursie ~respectarea regulilor de Excursie în Iunie Fişă de observaţie (păreri
comportare în autocar, în natură; natură şi impresii)
~interpretarea unor cântece de
drumeţie, iniţializarea unor jocuri
şi concursuri specifice vârstei;
~observarea plantelor şi
animalelor.

13. Spectacole de teatru ~vizionarea unor spectacole ale Teatrul Permanent Conversaţia;
Teatrului de Nord Satu Mare Valorificare în orele de
limba română
14. „La revedere, clasa a - Serbare de sfarsit de an Sala de clasă Iunie Realizarea programului
IV-a B! La revedere, scolar. artistic
doamna invatatoare!

DIRECTOR, PROFESOR INV. PRIMAR

S-ar putea să vă placă și