Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE SCRIS – PRODUCEREA MESAJELOR SCRISE

Partea I1 - Numele şi prenumele elevului: PILA DENIS ALEXANDRU


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMUL CODUL

I1

continut 11

scrierea corecta a cuvintelor 11

semne de punctuatie 70

complexitate 70

I2

alcatuire corecta a propozitiilor 70

scrierea corecta a cuvintelor 70

semne de punctuatie 79

complexitate/originalitate/titlu 70

Data: 8.05.2018 Semnatura:

1
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform
clasificării din Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE SCRIS – PRODUCEREA MESAJELOR SCRISE

Partea a II-a2 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: PILA DENIS ALEXANDRU

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

Exista partial elemente specifice biletului.


Achiziţii relevante pentru
formarea deprinderilor de
bază

Nu respecta tipul de bilet solicitat (informare).


Exprimarea nu este coerenta, concisa.
Scrie cu omisiuni/adaugiri/inversiuni de litere in cadrul cuvintelor.
Achiziţii parţial dobândite,
Foloseste gresit semnele de punctuatie.
necesitând măsuri remediale
Propozitiile nu au inteles(logica).

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in scris in limba romana la nivelul
ciclului achizitiilor fundamentale.
Data: 8.05.2018 Semnătura:

2
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a
prezenta echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.