Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplu de tratare diferențiată prin tema pentru acasă

Temă pentru acasă-Comunicare în limba română –Clasa a II-a

Subiectul : Propozitia exclamativa.

A.Tema obligatorie:

Alcătuiți 5 propoziții la sfârșitul cărora să folosiți semnul exclamării.

B.Tema elevilor inteligenți:

Scrieți un scurt dialog , în care să folosiți toate semnele de punctuație învățate.