Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume..................................................... Data............................

Test de evaluare initiala - Matematica

Clasa a III-a

An scolar 2018-2019

1. Completează șirul cu încă 3 numere:


a) 156,159, 161,…. ,…., …..
b) 403,405, 407, ….., …,…..
c) 980,975, 970,….., …., …..
2. Se dau numerele: 321, 124, 34, 780, 543, 108, . Așază-le în ordine crescătoare, apoi
descrescătoare.
…………………………………………………….
……………………………………………………
3. Calculează și fă proba prin operația inversă:
a) 243 + 135 =….. proba: ……………………..
b) 577 – 235 =… proba:……………………….
c) 8 x 4 = …. proba:……………………….
d) 54 : 9 = …. proba:……………………….

4. Află:
a) produsul numerelor 6și 3:
…………………………………………………
b) câtul numerelor 42 și 6
………………………………………………..
c) numărul cu 347 mai mare decât cel mai mic număr par de 3 cifre distincte
……………………………….........................
d) diferența dintre suma numerelor 157 și 196 și numărul de 4 ori mai mic decât 36
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
5. Află numerele necunoscute:
a) X -137 =462 b) 600- X = 238 c) X: 8 =72
……………………. …………………….. …………………
……………………. ……………………. ………………….
V: …………………. V:…………………….. V:…………………
6. Încercuiește litera corectă:
 Triunghiul are : a) 3 laturi b) 4 laturi egale c) mai multe laturi
 Cubul are fețele: a) triunghiuri b) pătrate c) dreptunghiuri
 Cercul are: a) un unghi b)mai multe laturi c) o linie închisă
7. Completează corect spațiile punctate pentru a fi adevărate:
 Unitatea principală cu care măsor lungimea clasei este………………………..
 Cu ajutorul cântarului aflu în urma cântăririi câte………………….au merele din
sacoșă.
 Capacitatea sticlei de lapte o măsor cu ……………………………
 Luna septembrie este a…………. lună din cele ………ale anului.
8. Nicoleta are o colecție de 54 de plușuri. Sora ei are de 6 or mai puține, iar verișoara ei
are cu 35 mai multe decât Nicoleta
Câte plușuri au împreună?
Rezolvare:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………….......................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Descriptori de performanță

Calificativ 1 2 3 5 6,7 8
FOARTE a,b,c așază a,b,c,d Rezolvă Alege corect Rezolvă
BINE crescător și cu carect toate problema
descrescător probe și răspunsurile cu
toate complet justificare
numerele și calcul
corect
BINE a,b sau b,c așază a,b Rezolvă Alege doar Rezolvă
sau a,c crescător și sau 2 2 -3 problema
descrescător b,c calcule răspunsuri cu
parțial cu 1-2 sau corect corecte justificare ,
greșeli a,c dar greșește
numerele sau la un calcul
b,d
sau a,
d
SUFICIENT a sau b sau așază a sau Alege doar Rezolvă
c doarcrescător b sau Rezolvă 1-2 partial, dar
sau doar c sau doar un răspunsuri greșește la
descrescător d calcul corect două
numerele cu corect calcule
mici erori
Probă de evaluare initiala

Disciplina : Matematică

Clasa a III-a

An scolar 2018-2019

NR. ELEVI PREZENTI :22

Centralizare pe calificative:

Nr.elevi
Itemi FINAL
Calificativ I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

FB 18 13 10 10 9 18 18 11 12

B 2 4 4 4 6 2 2 5 4

S 2 6 6 6 5 2 2 4 4

I - 2 2 7 2 - - 2 2

Calificative obtinute : FB - 54,5 %

B - 18,2 %

S - 18,2 %

I - 9,1 %
Observații și concluzii:

Elevii au intampinat dificultati in rezolvarea de exercitii si probleme ,ce


presupun operarea cu nr. naturale, motivul fiind necunoasterea terminologiei
matematice., de ordonare a unui sir de numere, de recunoastere si constructie a
figurilor geometrice invatate,de utilizare a unitatilor de masura in rezolvarea de
exercitii.

Măsuri de ameliorare:

Pentru remedierea situatiei se vor efectua exercitii si probleme, ce presupun


operarea cu numere naturale, insusirea terminologiei matematice, insusirea
cunostintelor despre unitati de masura /figure geometrice, precum si realizarea unui
plan de remediere pentru elevii cu dificultati de invatare.

PROF.INV.PRIMAR VLAD VALENTINA