Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA:15.11.2010
CLASA: a VI a
PROFESOR: Onofrei Anca-Georgiana
ARIA CURRICULARA: Limba si Comunicare
DISCIPLINA: Limba Franceza
MANUAL : Mon livre de francais ! L2, Ed. Sigma, 2007
UNITATEA DE INVATARE : Unitatea 2 – Vivement la rentree !
TEMA : Les verbes du II ème groupe au present(Verbele de grupa a II a la timpul prezent)
TIPUL LECTIEI : fixare- consolidare
TIMP : 50 minute

OBIECTIVE :

O1 : sa recunoasca verbele de grupa a II a


O2 : sa identifice terminatiile specifice
O3 : sa utilizeze verbele de grupa a II a la forma negativa
O4 : sa alcatuiasca enunturi corecte cu verbele de grupa a II a
O5 : sa sublinieze in text verbele de grupa a II a
O6 : sa conjuge cel putin trei verbe de grupa a II a la prezent

STRATEGII DE PREDARE – INVATARE

METODE : conversaţie, explicaţie, exerciţiul, demonstraţia, învăţarea prin descoperire


MIJLOACE : tabla, manualul, fise de lucru

BIBLIOGRAFIE :
Manuale de limba franceza : M. Slavescu ; A. Soare, Limba franceza , Ed. Cavallioti, 2007
Z. Apostoiu, M. Popa, A. Soare, Limba franceza ,Ed. Hatier-Didier, 1995

1
MOMENTELE Obiec ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR METODE
LECTIEI tiv CADRULUI DIDACTIC
1. Moment Profesorul saluta elevii si Elevii raspund salutului si in timp Conversatia
organizatoric ; face prezenta, apoi se ce se face prezenta un elev spune
pregatirea creeaza conditiile optime ce tema au avut pentru acasa.
clasei. necesare desfasurarii orei
de limba franceza
2 min
2. Verificarea Profesorul verifica temele Un elev merge la tabla pentru a Conversatia
temei pentru elevilor si cere unui elev sa rezolva exercitiul. Exercitiul
acasa rezolve exercitiul la tabla.

5 min
3. Anuntarea Scrierea pe tabla a datei si a Isi noteaza in caiete titlul si sunt Expunerea
temei si a titlului : «Les verbes du II atenti la enuntarea obiectivelor.
obiectivelor ème groupe « 
Se enunta cateva dintre
3 min obiective.

4. Predarea noii O1 Profesorul citeste propozitiiElevii subliniaza verbele din text. Expunerea
lectii ; dirijarea O5 din manual si cere elevilor Isi noteaza in caiete ceea ce Conversatia
invatarii sa sublinieze verbele. profesorul scrie pe tabla.
Alcatuiesc un tabel cu terminatiile
25 min O2 Profesorul scrie pe tabla verbelor .
verbele care apar de grupa a Isi noteaza exemplele subliniind
II a, acestea fiind aproape verbele.
toate verbele limbii
franceze terminate in -IS.

Acesta explica modul de


conjugare al verbelor si
O2 scrie pe tabla terminatiile
O6 pentru fiecare persoana la
timpul prezent alcatuind un
tabel.

O3 Explica modul de utilizare


O4 al acestor verbe la negativ
si interogativ dand
exemple.

5. Fixarea O1 Profesorul propune elevilor Elevii colaboreaza intre ei si Jocul


noului continut un mic joc, organizandu-i incearca sa dea cat mai multe Exercitiul
pe grupe. Fiecare grupa va exemple de verbe.
5 min trebui sa dea cat mai multe
exemple de verbe de grupa
2
a II a(terminate in - IS).
6. Evaluarea Profesorul da fiecarui elev Elevii rezolva exercitiile din fisa Exercitiul
cate o fisa de lucru, in care de lucru
8 min se gasesc exercitii pentru a
fixa noile continuturi.
Se verifica raspunsurile
elevilor.
7. Tema pentru Profesorul enunta tema Elevii isi noteaza in caiete tema si Expunerea
acasa pentru acasa, dand sunt atenti la explicatiile
indicatiile necesare profesorului.
2 min rezolvarii acesteia.

S-ar putea să vă placă și