Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul

clasei a II-a (EN II 2018)


FIŞĂ DE EVALUARE
2 COMPETENȚE DE MATEMATICĂ
Partea a II-a - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului:
___________________________

Eleva a rezolvat exerciţii de comparare, adunări şi scăderi în concentrul 0-1000 cu trecere peste
Achiziţii relevante pentru ordin, a efectuat înmulţiri şi împărţiri prin adunări / scăderi repetate, a rezolvat exerciţii respectând
ordinea efectuării operaţiilor, a identificat poziţia pe care o ocupă un obiect într-un desen, a
formarea deprinderilor de identificat după descriere o formă geometrică plană, a completat şiruri de modele repetitive, a
bază calculat durata unei activităţi având orele de începere şi finalitate a acesteia, a argumentat răspunsul
unei probleme.

I3: Nu răspunde corect. A adunat numerele în loc să le scadă.


Achiziţii parţial dobândite, I8: Nu a rezolvat problema cu trei operaţii.
necesitând măsuri
remediale
Comentarii: Eleva a asimilat cunoştinţe şi deprinderi ca elemente ale competenţei matematice, pe care le aplică în situaţii problemă. Se
recomandă: să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-1000 cu trecere peste ordin, utilizând noţiunile adecvate (termeni, sumă,
diferenţă), să efectueze înmulţiri şi împărţiri prin adunări / scăderi repetate, să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor să
rezolve probleme care presupun mai multe operaţii din cele învăţate.

Şcoala Clasa: Testul 1

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul


clasei a II-a (EN II 2018)
FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENȚE DE SCRIS – PRODUCEREA MESAJELOR SCRISE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2
Partea a II-a - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului:
____________________________
Şcoala Clasa: Testul 1
I1:
- Respectă tipul de bilet solicitat, exprimarea este coerentă, cu înţeles, concisă;
Achiziţii relevante pentru - Există elemente specifice biletului (formula de început, semnătura);
- Scrie fără omisiuni/adăugiri/inversiuni de litere în cadrul cuvintelor, scrierea cuvintelor cu majusculă;
formarea deprinderilor de - Scrierea virgulei după formula de adresare, folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
bază - Folosirea propoziţiilor dezvoltate;
- Evitarea repetiţiilor.
I2:
- Propoziţiile au legătură cu tema dată, exprimarea este coerentă, cu înţeles;
- Propoziţiile au predicat;
- Respectă semnele de punctuaţie;
- Aşezarea corectă a textului în pagină (titlu, alineat, spaţiu între cuvinte).
I2:
- Scrie cu omisiuni/adăugiri/inversiuni ce litere în cadrul cuvintelor;
Achiziţii parţial dobândite, - Nu scrie cuvintele cu majusculă întotdeauna.
necesitând măsuri
remediale
Comentarii: Eleva a asimilat cunoştinţe şi deprinderi de scriere corectă, conştientă şi independentă. Se recomandă: exerciţii de scriere corectă
- semne de punctuaţie, transcrieri, dictări.

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2015)


FIȘĂ DE EVALUARE
COMPETENȚE DE CITIT – RECEPTAREA MESAJELOR CITITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2
Partea a II-a - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: ____________________
Numele și prenumele elevului:
Şcoala Clasa: Testul 1
Achiziții I1: Completează corect în cele două coloane titlul şi autorul.
relevante pentru I2: Răspunde corect la cerinţa dată, creionul este trist deoarece nu lasǎ urme pe foaie).
formarea I3: Completează corect cele 5 culori ale creioanelor.
deprinderilor de I4: Precizează corect creionul care desenează razele de soare.
bază I5: -
I6: Răspunde corect la cerinţa dată, creionul maro se lǎuda cu ȋnǎlţarea copacilor.
I7: -
I8: Scrie două dintre lucrurile desenate de copil (om de zǎpadǎ/fulg) .
I9: Precizează culoarea creionului trist.
I10: Completează corect cele două spaţii folosind cuvintele potrivite (neagrǎ/minunat).
I11: Precizează rostul creionului în textul dat.

Achiziții partial I5: Nu răspunde corect la întrebarea dată: a indicat greşit ce îi place creionului să deseneze.
dobândite I7: Nu răspunde corect la întrebarea dată: a indicat greşit rostul creionului cel trist.
necesitând măsuri
remediale

Comentarii Eleva a asimilat cunoştinţe şi deprinderi de citire corectă, conştientă şi independentă. Se recomandă: exerciţii de citire
individuale, întocmirea fişelor de lectură aferente textelor citite, precum şi orice alte aplicaţii pe text.

Data: Semnătura: