Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum adaptat

dup curriculum-ul clasei I Grup int- elevii cu dificulti n nvare: Arcaleanu R.; Chipcea I.; Mihalache N.; Radu E.; Rusu B.; Sandu A.; Sandu T.; Vlad E. Resurse umane: cadru didactic, elevii clasei Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, reviste, cri, fie de lucru de recuperare, fie de evaluare, panoul cu recompense. LIMBA ROMN Clasa a II-a A An colar 2010-2011 coala Puscasi nvtoare : Didina Vrancianu
A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE NVATARE 1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare

1.1 sa nteleaga semnificatia


globala a mesajului oral

- exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; - exercitii de recunoastere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; - jocuri de ordonare logica a cuvintelor n propozitii; - exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei enuntiative si interogative (fara terminologie); - exercitii de delimitare a cuvintelor n enunturi; - exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvnt ntr-o propozitie; - jocuri de ordonare logica a cuvintelor n propozitie; - jocuri de identificare a pozitiei silabelor n cuvnt; - exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa nceapa, sa contina sau sa se termine cu o silaba data; - exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvnt; - exercitii de eliminare a unui cuvnt care nu se potriveste ca nteles cu celelalte dintr-o lista audiata; - simulari ale unor situatii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete; - jocuri de grup cu teme date.

1.2. sa sesizeze intuitiv corectitudinea unei propozitii ascultate 1.3. sa distinga cuvintele dintr-o propozitie data, silabele dintr-un cuvnt si sunetele dintr-o silaba

1.4. sa sesizeze sensul cuvintelor ntr-un enunt dat 1.5. sa manifeste curiozitate fata demesajele emise de diferiti

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
2.1. sa formuleze clar si corect enunturi verbale potrivite unor situatii date 2.2. sa integreze cuvintele noi n enunturi - exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata; - exercitii de formulare de ntrebari si raspunsuri; - jocuri pentru alcatuirea de propozitii continnd cuvinte noi. - exercitii de despartire a cuvintelor n silabe; - exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la o silaba data; - exercitii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut, prezentare etc.) - simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol;

2.3. sa manifeste initiativa si interes pentru a comunica cu ceilalti

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
3.1. sa identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte si enunturi n textul tiparit si n textul scris de mna - exercitii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere sunet); - exercitii pentru largirea cmpului vizual prin identificarea silabelor n structura cuvintelor si a cuvintelor n structura propozitiei - exercitii de punere n corespondenta a cuvintelor cu imaginile corespunzatoare; - exercitii de citire selectiva; - exercitii de citire la prima vedere, n contexte familiare, a unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare, ecusoane, numele unor magazine etc.); - exercitii de formulare de ntrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor care-l nsotesc; - exercitii de realizare a unor desene pornind de la enunturile citite (si invers); - exercitii de formulare de ntrebari si raspunsuri pe marginea textului citit; - exercitii de citire integrala a cuvintelor; - exercitii de citire a unor texte cunoscute; - exercitii de citire selectiva;

3.2. sa sesizeze legatura dintre enunturi si imaginile care le nsotesc

3.3. sa desprinda semnificatia globala a unui text citit 3.4. sa citeasca n ritm propriu, corect un text cunoscut

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
4.1. sa scrie corect litere, silabe, cuvinte - exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si propozitiilor;

4.2. sa scrie corect, lizibil si ngrijit propozitii scurte;

- exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; exercitii de ordonare corecta a cuvintelor ntr-o propozitie; - exercitii de alcatuire de propozitii folosind cuvinte date; - exercitii de folosire a punctului, semnului ntrebarii si a scrierii cu majuscula; - exercitii de copiere/transcriere a unor substantive proprii, a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interogative; - dictari de cuvinte si propozitii;

4.3. sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctul, semnul ntrebarii, scrierea cu majuscula)

4.4. sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa

- expunerea lucrrilor, caietelor n vederea ncurajrii elevului

B. CONTINUTURILE NVATARII 1. Formarea capacitatii de citire/lectura


Literele mici si mari ale alfabetului. Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Citirea cuvintelor. Citirea propozitiilor. Intonarea propozitiei interogative (fara terminologie). Citirea textelor.

2. Formarea capacitatii de comunicare

Comunicarea orala _ Cuvntul element de comunicare. _ Propozitia/enuntul - alcatuirea de propozitii/enunturi despre obiecte, fiine _ Dialogul convorbirea ntre doua sau mai multe persoane. Formulele elementare de initiere si de ncheiere a dialogului. Schimburi verbale: initierea sau ncheierea unui schimb verbal; identificarea unei persoane sau a unui obiect; formularea unor ntrebari si a unor raspunsuri; oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei; oferirea unor informatii despre forma si despre utilitatea unor obiecte; exprimarea propriei pareri n legatura cu un fapt. discutii libere despre jocuri, jucarii, filme de desene animate, filme pentru copii; despre ntmplari si fapte din viata proprie, despre comportarea civilizata, despre mediul scolar, despre regulile de circulatie rutiera, despre regulile de igiena sanitara, despre ocrotirea mediului nconjurator etc. Comunicarea scrisa Procesul scrierii . Scrierea cuvintelor. Despartirea cuvintelor n silabe Scrierea propozitiilor enuntiative si interogative. _ Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la nceputul propozitiei. Scrierea cu litera mare a substantivelor proprii . Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. _ Punctuatia. Folosirea corecta a semnelor de punctuatie: punctul, semnul ntrebarii. _ Copierea literelor, a cuvintelor, a propozitiilor. Scrierea dupa dictare. Pentru dictare se vor utiliza silabe, cuvinte i propoziii.

3. Elemente de constructie a comunicarii


Propozitia. Cuvntul. Silaba.

Sunetele limbii romne. Articularea vocalelor si consoanelor.

MATEMATIC

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE NVATARE 1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
1.1. sa nteleaga sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci si unitati), utiliznd obiecte pentru justificari 1.2. sa scrie, sa citeasca, sa compare si sa ordoneze numerele naturale de la 0 la 100 exercitii de descompunere a numerelor n zecile si unitatile din care sunt formate;

exercitii de scriere si citire a numerelor de la 0 la 100; exercitii de numarare cu pas dat, nainte si napoi, cu si fara sprijin n obiecte sau desene; exercitii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentari ale acestora; exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 30 fara trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; *exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100 fara trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exercitii de observare a legaturii dintre adunare si scadere, fara efectuarea probei operatiei; exercitii de adunare si de scadere cu numere naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin; exercitii de observare a legaturii dintre adunare si scadere.

1.3. sa efectueze operatii de adunare si de scadere: - n concentrul 0-30, fara trecere peste ordin - *n concentrul 0-100 fara trecere peste ordin ( clasa I )

1.3. sa efectueze operatii de adunare si de scadere: - cu numere naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin ( clasa a II-a )

2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/ivestigare si rezolvare de probleme La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
2.1. sa stabileasca pozitii relative ale obiectelor n spatiu 2.2. sa recunoasca forme plane, sa sorteze si sa clasifice obiecte date exercitii-joc de pozitionare a obiectelor n spatiu (stnga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); exercitii de recunoastere si numire a pozitiei pe care o ocupa diverse obiecte n spatiu (stnga, dreapta, sus, jos exercitii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute;

sau desene, dupa criterii diverse 2.4. sa continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere mai mici dect 10 2.6. sa rezolve probleme care presupun o singura operatie dintre cele nvatate - exercitii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere ;

- exercitii de analiza a partilor componente ale unei probleme; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene si verificarea rezultatului prin numarare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, n care a, b sunt numere date; compararea lungimilor a doua obiecte; ordonarea unor obiecte date, n functie de lungimea, grosimea, ntinderea sau forma lor, folosind expresii ca: mai lung, mult mai lung, cel mai lung, mai scurt etc.; alegerea unitatii de masura potrivite pentru a efectua anumite masuratori. exercitii de citire a orelor fixe pe ceas; exercitii de plasare n timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activitati; exercitii de nregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, saptamni, luni.

2.11. sa masoare si sa compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unitati de masura nestandard adecvate, precum si urmatoarele unitati de masura standard: metrul, litrul, cm

( clasa a II-a )
2.9 sa recunoasca orele fixe pe ceas

3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utiliznd limbajul matematic La sfritul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizeaz urmtoarele elevul va fi capabil s: activiti de nvare
3.1. sa verbalizeze modalitatile de calcul folosite n rezolvarea unor probleme practice si de calcul

s citeasc numerele ce apar n problem s citeasc enunul s localizeze ntrebarea s exprime rezolvarea problemei ntr-o opraie

B. CONTINUTURlLE NVATARII1
Elemente pregatitoare pentru ntelegerea unor concepte matematice: _ orientare spatiala si localizari n spatiu; Numere naturale: de la 0 la 10; de la 10 la 30; de la 30 la 100: citire, scriere, comparare, ordonare. Adunarea si scaderea numerelor naturale n concentrul 0-10. Adunarea si scaderea numerelor naturale n concentrul 0-30, fara trecere peste ordin i cu trecere peste ordin . Probleme care se rezolva cu operatiile cunoscute (o operatie ) Adunarea si scaderea numerelor naturale n concentrul 0-100 fara trecere peste ordin.i cu trecere peste ordin Figuri geometrice: triunghi, patrat, dreptunghi, cerc. Masurari cu unitati nestandard (palma, creion, bile, cuburi etc.) i cu uniti standard pentru lungime, capacitate, masa. Masurarea timpului; recunoasterea orelor fixe pe ceas. Unitati de masura: ora, ziua, saptamna, luna.

nvtor, Didina VRNCIANU

Director, Profesor- Mirela CIOLACU

Director al C. J. R. A. E. , Profesor LAIC DANIELA

S-ar putea să vă placă și