Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea Naţională

la finalul clasei aIIa-2019


Raport narativ
Inv. Georgita Nastasuia

I. Citit- Limba română

Achiziţii relevante pentru formarea deprinderilor de bază:


- elevii reuşesc să citească textul şi să găsească răspunsurile la intrebări in textul citit
- identifică mesajul textului citit
- majoritatea argumentează cu informaţii din text părerea susţinută
- identifică informaţii selective din textul citit

Concluzii:
-elevii reuşesc să citească şi să inţeleagă textul citit

II. Scris-Limba română

Achiziţii relevante pentru formarea deprinderilor de bază:


- elevii cunosc elementele specifice biletului( data, formula de inceput, mesaj, semnătura)
- se exprimă in propoziţii predominant dezvoltate, dând dovadâ de imaginaţie bogată în
redactarea unui text după intrebări
- respectă regulile de aşezare a textului in pagină( titlu, alineate, scrierea cu majuscule)

Greşeli frecvente:
- greşeli de scriere a cuvintelor cu “ii”
- greşeli în scrierea unor ortograme sau cuvinte care se scriu cu cratimă , care nu se studiază la
nivelul clasei a IIa, dar folosite de elevi in exprimare
- greşeli in formularea conţinutului biletului ( unii elevi au omis să precizeze data exactă sau
locaţia evenimentului prezentat in bilet)
- folosesc gresit semnele de punctuaţie

Concluzii:
- elevii reuşesc să scrie un bilet, respectând elementele specifice acestuia
- redactează un text după intrebări, respectând aşezarea in pagină şi tematica textului cerut

III. Matematică

Achiziţii relevante pentru formarea deprinderilor de bază:


- elevii cunosc algoritmul şi rezolvă exerciţii de adunare, scădere, inmulţire şi impărţire
- compară corect numerele între ele
- cunosc figurile geometrice
- cunosc ora indicată de ceas
- descoperă regula unui şir şi pot să continue şirul

Greşeli frecvente:
- nu toţi elevii cunosc foarte bine limbajul matematic şi , prin urmare, nu înţeleg cerinţa unor
exerciţii mai complicate
- omit să scrie răspunsul la probleme
- deşi găsesc răspunsul la probleme, uneori nu reuşesc să argumenteze răspunsul găsit sau nu
reuşesc să verbalizeze etapele rezolvării exerciţiilor

Concluzii:
-rezolvă calcule matematice specifice nivelului programei
-rezolvă preobleme, folosind plan de rezolvare
-dificultăţi in înţelegerea şi folosirea limbajului matematic

S-ar putea să vă placă și