Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ……………………………..

Data ………………………

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră

1.Calculează:
231x 214x 333x 123x 244x 321x 278x 608x
3 2 8 6 5 7 4 7

2.Calculează şi completează tabelul:


Factor 129 217 203 325 178 226 138 182 479 765
Factor 3 2 4 10 4 9 4 5 100 0
Produs

3.Calculează :
264 x 3+ 120 =

45 + 2 x 374 - 174=

200 - 182 x 4 x 0 =

4.Din produsul numerelor 275 şi 3, scade produsul numerelor 176 şi 4.


______________________________________________________

POT MAI MULT


5.Află produsul dintre suma numerelor 101 şi 97 şi diferenţa lor.
_______________________________________________________

6.Printr-un robinet se scurg 156 l de apă într-o oră , iar prin altul 269 l într-o
oră.Câţi litri de apă vor fi în bazin după 5 ore?
DATELE PROBLEMEI REZOLVARE

Rezolvă și în al doilea mod.

S-ar putea să vă placă și