Sunteți pe pagina 1din 5

Profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a

Profilul de formare al absolventului diferitelor niveluri de studiu reprezintă o


componentă reglatoare a Curriculumului naţional. Acesta descrie aşteptările
exprimate faţă de elevi la sfârşitul învăţământului primar, al învăţământului
obligatoriu şi al învăţământului preuniversitar, prin raportare la: cerinţele
exprimate în Legea educaţiei naţionale, în alte documente de politică educaţională
şi în studii de specialitate; finalităţile învăţământului; caracteristicile de dezvoltare
ale elevilor.

Profilul absolventului descrie setul de competențe pe care cel care învață trebuie
să le aibă, în diferite etape ale formării sale educaționale, pentru a-și cunoște și
maximiza potențialul, pentru a face față diferitelor contexte din afara spațiului
școlar/universitar.

Competențele se referă la achizițiile absolventului din perspectiva următoarele


întrebări:

 Ce știe (cunoaștere – ex: lista formelor de relief)


 Ce poate (abilități și aptitudini – ex: capacitatea de a le diferenția atunci
când le vede)
 Ce vrea (valori și atitudini – ex: protejează mediul - nu lasă gunoaie la
finalizarea activităților în natură)

Formularea profilului ar trebui să fie sintetică, proiectivă și clară pentru a fi


înțeleasă atât de specialiști cât și de practicieni, părinți, elevi etc.

Cercetările recente în domeniul dezvoltării timpurii a copilului demonstrează că


această perioadă este caracterizată prin achiziţii cognitive, socio-emoţionale şi
fizice extrem de importante pentru devenirea ulterioară a copiilor. Dacă această
perioadă nu este valorificată din punct de vedere educațional, eforturile și costurile
de recuperare a unor achiziții fundamentale vor fi cu mult mai însemnate ulterior.
De aceea, stimularea educaţională de calitate din familie sau din instituţiile de
îngrijire şi educaţie a copilului este foarte crucială pentru parcurgerea cu succes a
tuturor etapelor educaționale ulterioară.
Echilibrul între cunoştinţele teoretice - abilităţile practice - stare de bine ale
absolventului:

 Competenţele teoretice trebuie să dețină o pondere de 30-40% și să vizeze


identitatea personală, mediul înconjurător (spaţiu, relaţii, timp), dezvoltarea
vocabularului activ, dezvoltarea unor cunoştinţe minime de aritmetică;
 Abilităţile practice trebuie să dețină o pondere de 60-70% și să vizeze
dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi sociale, dezvoltarea abilităţilor motrice
fine şi grosiere (mişcare, sport), limbi străine (prin joc și imagini), capacităţi
de comunicare asertivă, activităţi gospodăreşti;
 50% din activități trebuie să se desfăşoare în aer liber/natură;
 Este important ca învăţarea să se realizeze prin descoperire.

Rolul tehnologiei în definirea profilului absolventului de educaţie timpurie

 Copii trebuie să aibă acces la informaţie/tehnologie, dar limitat şi dirijat.


Accesul la tehnologii ale informației și comunicării ajută la reducerea
decalajelor, în special cele generate de mediul de proveniență;
 Este necesară o gestionare corectă a timpului de utilizare a tehnologiei şi a
conținutului accesat;
 Copiii vor fi familiarizaţi cu utilizarea platformelor educaţionale dedicate
vârstei lor;
 Colaborarea eficientă între grădiniţă şi familie (triada copil-părinte-educator)
în vederea identificării aspectelor pozitive în utilizarea tehnologiei (pentru că
la vârsta aceasta nu separă bine comportamentele pozitive de cele negative,
nu evaluează impactul acţiunilor lor pe termen lung).

In mod concret pana la sfarsitul clasei a IV-a, se urmareste atingerea unui


nivel de performanta elementar in formarea urmatoarelor competente:

Comunicare în limba maternă:

- Identificarea de fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte


familiare de comunicare

- Exprimarea unor gânduri, păreri, emoţii în cadrul unor mesaje simple în


contexte familiare de comunicare

- Participarea la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor


probleme de şcoală sau de viaţă
Dezvoltare cognitivă și socio-emoțională:

- identificarea de fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de
comunicare, în limba maternă
- identificarea unor informaţii simple în mesaje orale sau scrise în limba străină, în
contexte familiare de comunicare
- exprimarea de mesaje simple în comunicarea în contexte şcolare
- explorarea şi explicarea intuitivă unor procese naturale şi fapte sociale cunoscute,
utilizând procedee simple
- rezolvarea unor probleme simple, în contexte şcolare şi din viaţa cotidiană, utilizând
raţionamente simple
- operarea intuitivă cu premise pentru susţinerea unei idei, opinii, demers investigativ
simplu
- utilizarea adecvată a unor aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale, cu sprijin din partea
adulţilor

Valori, norme și participare sociala:

- operarea intuitivă cu valori şi norme elementare de conduită, importante de


urmat în viaţă şi relevante pentru experienţa personală
- participarea la acţiuni bazate pe colaborare, în grupurile de apartenenţă, în
contexte de viaţă din mediul cunoscut, prin îndeplinirea unor roluri şi
responsabilităţi
- manifestarea interesului pentru sănătatea şi starea de bine a propriei
persoane, pentru un mediu curat
- punerea în practică a unor norme de siguranţă personală care privesc
aspecte de rutină zilnică,
- circulaţie rutieră, utilizarea unor dispozitive, aplicaţii şi conţinuturi digitale
- participarea la acţiuni favorabile integrării în colectivitate, prin
manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Autocunoaștere și reflecție:

- explorarea imaginii de sine în contexte familiare


- recunoașterea aptitudinilor, a resurselor și a intereselor personale
- implicarea constantă în activităţi care dezvoltă propriile calităţi și
stimulează încrederea în sine
- recunoașterea propriilor emoţii și pe ale celor cu care intră în contact, în
vederea gestionării eficiente a emoţiilor
- conștientizarea elementelor primare pe care se bazează aspectele identitare
(de ex., care diferenţiază generaţiile, culturile, etnia, apartenenţa religioasă
și genurile)
- conştientizarea importanţei nevoii de afiliere (apartenenta la un grup social
sau la o comunitate)

Autonomie și creativitate în învățare:

- formularea de întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru, cu


încredere în reușită și fără teama de a greși, căutând îndrumare/sprijin în
învăţare din partea adulţilor sau a covârstnicilor
- utilizarea de tehnici și instrumente simple de învăţare, inclusiv în forma
digital, solicitând, după caz, sprijin din partea adulţilor
- manifestarea curiozităţii, creativităţii și entuziasmului în abordarea de
sarcini noi și neobișnuite de învăţare , fără teama de a greși

- concentrarea atenţiei, disponibilitatea la efort, perseverarea în lucru la o


sarcină până la finalizarea corespunzătoare și verificarea propriei activităţii,
sub îndrumarea cadrului didactic
- explorarea unor soluţii originale la probleme simple, în contexte familiare
de relaţionare și explorare a mediului fizic
- recunoaşterea unor elemente de limbaj expresiv simplu (vizuale, auditive,
kinestezice) pentru a exprima într-un mod personal diferite idei, emoţii,
trăiri sau situaţii concrete de viaţă.
- identificarea intuitivă a diferenţelor de percepere a acelorași realităţi, în
familie, în grupul de convârstnici, în alte grupuri de referinţă

Profilul absolventului de educație timpurie, poate fi


sintetizat în felul următor:

”Maria are 6 ani, este absolventă de educație timpurie iar valorile ei sunt:
adevăr, respect pentru diversitate, curaj, integritate, compasiune/ toleranţă”.
Despre Maria se știe că:
 Este deşteaptă şi fericită, fiind caracterizată printr-o stare naturală de bine
(echilibru cognitiv – socio-emoţional);
 Este un copil alfabetizat, vesel şi frumos, are noţiuni de bază despre
sănătatea corpului și înţelege diferenţele de gen;
 Are deprinderi elementare de viaţă în raport cu tot ce e în jur (igienă,
comunicare, socializare);
 Îşi cunoaşte părinții, familia, rădăcinile, comunitatea;
 Ştie să se joace cu copiii, să se împrietenească cu alţi copii, să dezvolte
relaţii;
 Ştie să mănânce și să se îmbrace singură, să îşi aranjeze lucrurile și să facă
ordine în camera ei;
 Are cunoștințe de bază despre natură , poate face adunări şi scăderi simple,
ştie cuvinte de bază în engleză şi franceză, vorbeşte corect gramatical limba
română;
 Urmează adesea exemplul părinţilor, care o învaţă să se comporte frumos;
 Are acces la opţiuni/variante de învăţare, joacă, interacţiune, poate alege și
se adaptează la cerinţele societăţii, foloseşte tehnologia;
 E un partener de discuţie, alături de părinţi şi gradiniţă, în chestiunile ce o
privesc;
 Ştie că are îndatoriri în familie şi la grădiniță;
 Este tolerantă, îi pasă de colegii ei, de animale și de natură;
 Înţelege destul de bine valoarea banilor;
 Face diferența între adevăr și falsitate, între fantasme și curaj.

S-ar putea să vă placă și