Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA : Mare
DURATA: 35 min.
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: OM ŞI SOCIETATE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate
TEMA ACTIVITATII :” CĂŢELUŞUL ŞCHIOP “ de Elena Farago
FORMA DE REALIZARE : lectura educatoarei
MOTIVAŢIA: Activitatea are valoare instructiv- educativă, deoarece prin intermediul ei
copiii vor cunoaşte aspecte legate de comportamentul neadecvat al unui copil faţă de o
vieţuitoare şi prin analizarea textului se dezvoltă sentimente pozitive de bunătate,
toleranţă, simţ al răspunderii.
SCOPUL ACTIVITATII :
- cultivarea sentimentelor de grijă şi respect faţă de vieţuitoare ; manifestarea unor
comportamente tolerante faţă de acestea;
- dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin cultivarea capacitatii de a identifica si a
recunoaste propriile emotii şi pe cele transmise de cei din jur ;
OBIECTIVE OPERATIONALE :
a). Cognitiv-formative:
O1 - să asculte cu atenţie conţinutul textului liric ;
O2 - să recepteze mesajul transmis de autor în textul liric;
O3 - să semnaleze prin mijloace verbale sau nonverbale înţelegerea mesajului transmis;
O4 - să selecteze şi să denumească imaginile care prezintă stări emoţionale ale
personajelor ;
O5 - să identifice şi să recunoască comportamentele neadecvate ale copilului faţă de
câine;
O6 - să recunoscă emotiile transmise de cei din jur prin mijloace verbale sau nonverbale;
b). Psiho-motorii:
O7 - să realizeze un poster lucrând în grupuri mici, găsind elementele caracteristice temei
date.
c). Afectiv-atitudinale:
O8 – să manifeste interes şi plăcere pentru activitatea în grup.
O9- să rezolve creativ sarcinile de învăţare şi să evalueze propriul comportament şi al
altor persoane ;

RESURSE: a) de timp: 40 minute

1
b) mijloace materiale: planşe, jetoane, fotografii, ilustraţii.
c) procedurale: lectura, conversatia, explicatia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea, metode interactive de grup: ,,Brainstorming”, “Acvariul”, “
Posterul”.
EVALUAREA: a) identificarea emoţiilor personale şi ale celorlalti colegi
b) formarea unor judecăţi de valoare
c) realizarea unor postere
BIBLIOGRAFIE :
 Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. , “ Metode interactive de grup-ghid
metodic- Ed. Arves
 Catalano, Horaţiu şi colaboratorii, “Caietul profesional al educatoarei”, 2006,
Editura Omfal Esenţial , Bucureşti
 M.E.C., 2000, « Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”,
Bucureşti
 Vernon, Ann, “Consilierea în şcoală.Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin
educaţie raţional- emotivă şi comportamentală”, 2002, Ed.ASCL, Cluj-Napoca
 *** “Culegere de texte literare pentru copii” - 1994, EDP, Bucureşti
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactice didactice
I. Moment Aşezarea mobilierului în formă de semicerc;
organizatoric pregătirea planşelor cu imagini din poezie;
pregătirea materialului pentru postere;
intrarea copiilor
II . Captarea Voi desena pe tablă un căţel. “Cine este Brainstorming
atenţiei aceasta? Ce puteţi spune despre el?”Aceste
discuţii vor constitui motivul declanşator al
activităţii.
III. Reactuali- Se va realiza printr-o scurtă conversaţie Observaţia Aprecieri
zarea despre animalele de companie pe care le verbale
cunoştinţelor cunosc ei. Conversaţia individuale
IV.Anunţarea - ,,Astazi , la activitatea de educaţie pentru Explicaţia
temei şi a societate vă voi citi poezia “Căţeluşul şchiop”
obiectivelor de Elena Farago. “
Copiii vor repeta titlul poeziei şi apoi
numele autorului.
“ Este important să o cunoaşteţi pentru că este
una din cele mai frumoase poezii despre
animale, în care poeta doreşte să ne prezinte o
întâmplare, tristă, dar plină de învăţăminte.”
Lecturarea poeziei Lectura Observarea
V.Dirijarea Poezia va fi lecturată cu expresivitatea şi comporta-
învăţării intonaţia necesare. Se respectă pauzele mentului
gramaticale, logice şi psihologice, urmărindu-
se ca prin intonaţie şi inflexiunile vocii să se

2
reliefeze sentimentele autoarei .
Voi explica cuvintele şi expresiile noi .
Voi prezenta pe rând planşele care ilustrează
momentele principale din poezie şi le voi cere Explicaţia
copiilor să le privească cu atenţie.
Voi iniţia o conversaţie sumară cu rol de Aprecieri
orientare în text (personajele şi locul individuale
acţiunii): Observaţia
- Care sunt personajele din poezie? (băiatul şi
câinele).
- Unde trăiesc băiatul şi câinele? ( În
oraş/sat/cartier ). Conversaţia

Activitate pe grupuri: Aprecieri


Voi organiza copiii în două grupuri : ( ” verbale
Număraţi 1-2 , cei cu numărul 1 formează o individuale
grupă, iar cei cu numărul 2 formează altă
grupă”), care se vor aşeza pe scăunele în două
cercuri concentrice.
Cerinţe pentru copiii din cercul exterior:
“ Fiecare copil din cercul exterior este un Aprecieri
observator, care trebuie să fie atent la tot ceea verbale
ce spune şi ce face colegul din faţa sa, din Tehnica individuale
cercul interior, şi să reţină. “Acvariul”
Cerinţe pentru copiii din cercul interior:
“Privind planşele în continuare, reflectaţi la
întrebările: Formularea
- Unde se află câinele? Observaţia rapidă a
- Ce a păţit el? Cum se simte? răspunsurilor
- Cum ar putea să se răzbune?
- Cum este câinele faţă de băieţel?
- Ce credeţi despre comportamentul
copilului ? Problematiza-rea
Copiii au la dispoziţie 5 minute să
investigheze individual imaginile şi apoi le
voi cere să răspundă la întrebări. Ei
formulează, pe rând, idei,
judecăţi de valoare, explicaţii. În timp ce un
copil vorbeşte, ceilalţi ascultă, apoi alt copil
VI.Obţinerea intervine preluând ideea şi continuînd-o cu
performanţei propriile argumente, până ce toţi copiii
intervin. Exerciţiul
Observatorii urmăresc şi sunt atenţi , Relaţionare în
fiecare la partenerul său . Îi solicit pe fiecare Expunerea timpul formării
să repete ce a spus partenerul lui, să spună ce grupurilor
mişcări a făcut , ce exprima faţa lui. Constituie

3
La un semnal sonor se schimbă locurile. grupurile după
Acum observatorii, la rândul lor, au la cerinţele
dispoziţie 5 minute să reflecteze la întrebările: Exerciţiul educatoarei
- Ce aţi simţit când am citit poezia?
- Ce aţi simţit cînd aţi aflat că băiatul l-a
lovit pe câine cu o piatră în picior?
- Ce exprimă faţa băiatului? Colaborarea în
- Cum trebuie să se comporte copiii cu Problematiza-rea grup
animalele? De ce ? Exerciţiul
Copiii din cercul interior vor vorbi pe rând,
iar cei din exterior, vor repeta ce a spus
colegul pe care l-a avut de observat.
Emiterea unor
- Ce cuvânt s-ar potrivi pentru a exprima ceea judecăţi de
ce aţi simţit voi faţă de căţeluş? .... valoare
- Dar ce cuvânt s-ar potrivi pentru ceea ce aţi Colaborarea în
simţit faţă de copil?... grup

Emiterea unor
judecăţi de
Brainstorming valoare

VII. Evaluarea Copiii se împart în două echipe şi fiecare Tehnica Aprecieri


performanţei echipă va primi ilustraţii, imagini, desene “Posterului” Verbale
pe care vor trebui să le aranjeze/ lipească individuale
pe o coală A3 si să realizeze un poster cu
tema : “Copiii iubesc animalele”. Exerciţiul
Timp de lucru 5 minute.
Posterele se afişează la expoziţie şi fiecare
grup , printr-un reprezentant, prezintă pe
rând posterul, explicând de ce a aranjat Colaborarea
astfel imaginile. Explicaţia în grup
VIII. Incheierea Se vor face aprecieri verbale asupra implicării Conversaţia Aprecieri
activităţii copiilor în activitate. Copiii vor primi un verbale .
ecuson-stimulent.

S-ar putea să vă placă și