Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIȚA:

GRUPA:
EDUCATOARE:
DATA:

PROIECT DIDACTIC

TEMA ANUALĂ: Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?


TEMA PROIECT: Au fost si sunt in jurul nostru
SUBTEMA PROIECT:In ograda la bunici
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: Catelusul schiop,de Elena Farago
TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere și însușire de cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare
SCOPURILE ACTIVITĂȚII:
 Dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea și activizarea vocabularului, exersarea
capacității de reproducere a unui text literar
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:
 O1 Să reţină conţinutul de idei al poeziei îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre
animalele domestice;
 O2 Să memoreze logic versurile poeziei;
 O3 Să recite versurile poeziei cu respectarea intonației, ritmului, pauzei, în
concordanță cu mesajul transmis;
 O4 Să exprime în cuvinte proprii sensul unor cuvinte noi din poezie („schiop”,
„schiopat”, „razbun”, ”);
 O5 Să utilizeze cuvintele noi în contexte adecvate, formulând propoziții cu minim 3
cuvinte, urmând exemplul educatoarei
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee didactice: expunerea, explicația, conversația, exercițiul
Material și mijloace didactice:
 Imagini sugestive, textul poeziei
Forme de organizare: frontal, individual
DURATA: 30 minute

Eveniment Strategiile
Conținutul științific Evaluarea
didactic didactice
Asigurarea unui climat favorabil
pentru buna desfăşurare a activităţii:
Moment
 pregătirea materialului didactic;
organizatoric
 organizarea colectivului de
copii.
 Se va realiza prin vizionarea
unui minifilm „În vizită la
Observarea
bunici”. Pe parcursul Expunerea
comportamentului
Captarea atenției vizionării vor fi explicate Observația
copiilor și a interesului
cuvintele noi din text: Conversația
pentru activitate
(„schiop”, „schiopat”,
„razbun”, ”)
Anunțarea temei Se va anunta titlul poeziei si Expunerea Observarea capacității
și a obiectivelor obiectivele de menținere a atenției
Familiarizarea copiilor cu
conținutul poeziei se va face cu
ajutorul unei imagini care ilustrează
conținutul acesteia.
Recitarea model a poeziei:
Voi recita poezia în întregime, clar,
expresiv, după care voi reveni
asupra cuvintelor noi din text.
Explicația
Voi recita din nou poezia în
Prezentarea întregime după care se trece la
conținutului și reproducerea acesteia de către copii.
dirijarea învățării Se învată poezia pe strofe: voi recita Aprecieri verbale
prima strofă după care voi solicita
Exercițiul
2-3 copii să o repete, voi recita
prima cu a doua strofă, se repetă de
2-3 ori. În continuare se procedează
la fel și cu celelalte strofe, pentru
ca, la sfârșit, să se repete toată
poezia.
Se fixează titlul poeziei, se mai
repetă în întregime de 1-2 copii.
Voi propune un joc: “Continuă
tu!”. Copiii vor recita versurile
poeziei în ordinea lor de pe Explicația
Obținerea Aprecieri verbale
scăunele.
performanței
Solicit copiii să aleagă un cuvânt Exercițiul
nou din poezie și să formuleze o
propoziție cu acel cuvânt.
Se fac aprecieri individuale şi
Încheierea generale asupra modului în care au
Conversația Aprecieri verbale
activității memorat copiii poezia şi au
participat la activitate.
...
,

..