Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 12.11.2019
Educatoare: Flori Camelia
Unitatea de învăţămant: Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio”
Craiova
Nivel de vâstă/Grupa: 3- ani. Nivel I, Grupa mijlocie
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se intâmplă?”
Tema proiectului: „Toamna și frumusețile ei”
Tema săptămânii: “Bogățiile toamnei”
Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și comunicare
Disciplina – Activitate de educarea limbajului
Tema activității - „Toamna” de Lucia Muntean
Mijloc de realizare - memorizare
Tipul activității : predare/învăţare
Scopul:
 Îmbogățirea cunoştinţelor copiilor referitoare la caracteristicile
anotimpului toamna, la recunoaşterea, denumirea şi descrierea unor
fructe, legume şi flori specifice acestui anotimp;
 Formarea deprinderii de a memora şi reproduce voluntar şi logic
poezia, a deprinderii de a o reda nuanţat şi expresiv;
Obiective
Cognitive
 să memoreze logic şi constient poezia, pe baza modelului educatoarei
şi a ilustraţiilor;
 să recite corect, expresiv, respectând intonatia, ritmul şi pauzele;
 să folosească cuvinte şi expresii noi în contexte diferite;
Psihomotorii
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să păstreze poziţia corectă pe scăunele;
Afectiv-atitudinale
- să manifeste interes pentru activitate;

Strategii didactice
1. Metode: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia,
brainstormingul
2. Mijloace didactice: o planşă reprezentând aspecte de toamnă, fructe,
legume şi flori de toamnă, televizor pentru vizionare PPT - „Toamna”
Forme de organizare : frontal, individual, pe grupuri
Forme de evaluare: continuă
Durata: 20 de minute
Bibliografie
 „Curriculum pentru educație timpurie”, MEN, 2019,
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente
cu care operează Curriculumul pentru educație timpurie, 2019
 “Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar” , Mitu Florica, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evaluarea
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategiile
(instrumente şi
didactic didactice
indicatori)

Se creează condiţii optime desfăşurării Conversaatia


Moment
în bune condiţii a activităţii.  frontal
organizatoric

Trezirea interesului pentru activitate Conversaţia


se realizează printr-un material PPT
Aprecierea
„Toamna”. Pe fond muzical (cântecul  frontal;
Captarea atenţiei răspunsurilor
„Toamna”) sunt prezentate aspecte  material corecte.
specifice acestui anotimp. PPT

Se poartă o discuţie cu copiii Conversatia


Reactualizarea referitoare la bogăţiile toamnei (fructe, Explicaţia
Aprecierea
cunoştinţelor legume, flori), precum şi la  frontal răspunsurilor
caracteristicile acestui anotimp
(fenomene)

Anunţ tema activităţii, prezentând in


termeni accesibili obiectivele urmărite Explicaţia
Observarea
pe parcursul activităţii.  frontal
Anunţarea temei comportamentu
Astăzi, vom învăţa poezia “Toamna”
lui
de Lucia Muntean.
Se repetă titlul de 2-3 ori împreună cu
copiii în vederea reţinerii lui.

Se realizează recitarea model a poeziei


de către educatoare. Explicaţia
Demonstraţia
 Învăţarea poeziei pe fragmente Exerciţiul
Dirijarea logice. Verificarea
învăţării Se va învăţa prima strofă, se repetă modului de
împreună cu copiii de 2 ori, apoi se înţelegere a
Recitarea model trece la învăţarea celei de-a doua textului
strofe reluându-se şi prima strofă. Se
repetă împreună cu copiii. -Individual;
Familiarizarea cu Se verifică corectitudinea versurilor - Pe grupuri
-
conţinutul poeziei recitate de copii.

Se recită poezia individual şi pe


grupuri. Recitarea
Învăţarea poeziei corectă, coerentă
şi expresivă a
poeziei
În cazul în care copiii nu cunosc
sensul unor cuvinte sau espresii, se
explică cuvintele şi expresiile noi şi se
introduc în noi contexte.
Se propune jocul “Continuă tu!”in Individual Recitarea
care copiii numiţi recită poezia de Pe grupuri corectă, coerentă
Consolidarea unde a rămas copilul solicitat anterior. şi expresivă
cunoştinţelor Educatoarea propune şi recitarea sub
forma de concurs:
“Cine recita mai frumos? Fetele sau
baietii? “

Joc energizant:„Gândesc şi găsesc” Brainstorming


- Se aşează pe flipchart o imagine de
toamna.  frontal
Asigurarea - “Gândiţi-vă la cuvintele care vă vin Analiza
retenţiei şi în minte când rostiţi cuvântul răspunsurilor
transferului „toamnă”!
- Cuvintele găsite de copii sunt scrise
pe flipchart (sau se asociază cuvintele
cu imagini
Conversaţia Aprecieri
 frontal verbale,
Încheierea Se vor face aprecieri generale şi recompense
activităţii individuale asupra modului de (ecusoane).
desfăşurare a activităţii.