Sunteți pe pagina 1din 4

Educatoare: Scarlat Valentina Georgiana

Gradinita: Teddybr
Grupa: Mare
PROIECT DE ACTIVITATE
Tema: Cu ce i cu! e"pri!a! ceea ce i!ti!#
Tema proiectului: Eu i!t$ eu cree%$ eu e"pri!
Subtema activitatii: Bucurie si miscare
Do!eniul e"periential: Do!eiul Pi&o Motric
Tipul acti'itatii: Conolidare
(or!a de reali%are: E"ercitiul )i%ic$ *oc de !icare
TEMA : 1. Traseu aplicativ
2+ ,OC DI-AMIC . /Tra'erea%a paraul0
Scop: Conolidarea deprinderilor !otrice de ba%a i utilitar aplicati'e 1!er$ !er in ec&ilibru pe o upra)ata ridicata$ aritura in
inalti!e23
Culti'area piritului co!petiti' prin practicarea *ocurilor de !icare3
De%'oltarea )i%ica ar!onioaa prin practicarea e"ercitiului )i%ic3
OBIECTIVE OPERAIONAE:
Sa practice e"ercitiul )i%ic antrenandu4i principalele grupe !uculare 1gat$ trunc&i$ !e!bre uperioare$ !e!bre in)erioare23
obiecti'ul e conidera reali%at daca )iecare copil e"ecuta e"ercitiul con)or! co!en%ii3
Sa e"ere%e !erul in coloana3 obiecti'ul e conidera reali%at daca )iecare copil e deplaea%a ordonat in coloana3
Sa e"ere%e !erul in ec&ilibru3 obiecti'ul e conidera reali%at daca )iecare copil tra'erea%a /podul0 !entinandu4i
ec&ilibrul pe intreaga ditanta3
Sa e"ere%e aritura in inalti!e3 obiecti'ul e conidera reali%at daca )iecare copil reuete a /prinda0 prin aritura un )luture3
Sa . i inueaca *ocul dina!ic aplicati' / Tra'erea%a paraul0 i regulile acetuia
!TRATE"II #I#ACTICE :
METO#E $I PROCE#EE: de!ontratia$ e"plicatia$ e"ercitiul$ *ocul$ procedeul 5oglinda03
MI%OACE #E INVATAMANT : poienita$ podul$ parau$ )luturi$ CD
#&RATA : 2' ( )* MIN&TE
OC& #E!+A!&RARII : ala de grupa
Nr.crt. Veri,a activitatii

Co-ti-ut ( mi.loace /e actio-are #o0are +orma1ii /e lucru Meto/e 2mi.loace
6+ Organi%area
colecti'ului de
copii
Alinierea3 alutul4raportul3 'eri)icarea tinutei
i a anatatii3+
Anuntarea te!ei acti'itatii+
7 !in+
Se ur!arete
po%itia corecta a
corpului in po%itia
de drepti+
7+ Pregatirea
organi!ului
pentru e)ort
Mer: nor!al$ pe 'ar)uri$ pe calcaie$ pe
e"teriorul i interiorul piciorului$ g&e!uit$
)andat+
Alergare: uoara$ cu genunc&ii la piept$ cu *oc
de gle%na$ cu pendularea ga!bei$ cu pa
altat$ cu oprire la e!nal+
E"ercitii de rela"are a !e!brelor i de
repiratie+
8 !in+
Se inita aupra
e"erarii corecte a
deprinderilor
!otrice de ba%a$ a
po%itiei corecte a
corpului in po%itii
tatice i in
!icare+ Alergarea
e de)aoara cu
corpul uor aplecat
inainte+++
9+ In)luentarea
electi'a a
aparatului
loco!otor
Se )or!ea%a coloana de gi!natica din !er+
E"+6+Rotirea capului pre tanga$ apoi pre
dreapta 1tand$ e rotete capul pre tanga i
pre dreapta2
E"+7+ /-u tiu$ :a tiu01tand departat$ e
ridica u!erii i e laa2
E"+ 9+ /Po!iorul01tand departat cu !ainile
; "
8"8
Se )ac corectari ale
!icarilor la
ne'oie+
E"ercitiile e
e"ecuta in rit!ul
ugerat de !elodie
ridicate$ e apleaca trunc&iul pre tanga i
pre dreapta
8";
E"+ 8+ / Piticul01tand departat cu picioarele$
e apleaca cu !ana pe picior pre tanga$ apoi
pre dreapta2
E"+ <+ 5Piica0 1 tand g&e!uit e reali%ea%a
genu)le"iuni2
Se e)ectuea%a e"ercitii de repiratii i
inpiratii+
;"8
8"8
8+ E"erarea
deprinderilor
!otrice
E)ecti'ul grupei e alinia%a$ in )ata lor )iind
o alee i!aginara$ un parau$ un pod pete
parau$ o poenita cu )luturi+ Copiii ii
i!aginea%a ca unt in poiana+
Se e"plica i e de!ontrea%a traeul aplicati'
cu accent pe deprinderile !otrice : !erul in
ec&ilibru pe o upra)ata ridicata de la ol i
aritura in inalti!e$ i e"ecutarea corecta a
acetora+
(iecare copil pleaca in !er pe carare$
tra'erea%a podul$ are a prinda un )luture i
e aa%a in locul indicat in poenita+
O data
)iecare
copil
Se inita aupra
e"ecutarii !erului
in ec&ilibru cu
!ainile departate+
Saritura e e"ecuta
cu picioarele
apropiate+
< Parcur aplicati' .
e"erarea
deprinderilor
,ocul dina!ic aplicati' e repeta ub )or!a
unui concur pentru care e tabilec reguli
cu! ar )i: e"ecutia !erului in ec&ilibru a e Se 'a ur!ari
!otrice prin *oc )aca con)or! indicatiilor3 a e !areaca
'ite%a de reactie+
Copiii 'or !erge in poiana a culeaga )lori +
Pe dru! tra'erea%a paraul paind doar pe
pietre pentru a nu4i uda aripile$ i e intorc
pe pod a ii ocupe loc pe )lorile din poenita+
O dat=
)iecare
copil
corectitudinea
e"ecutarii
deprinderilor$
precu! i
repectarea regulii
*ocului+
>+
Re'enirea
organi!ului dupa
e)ort
Se e"ecuta *ocul linititor /Ara! . %a! .
%a!0+

O data
?+
Inc&eierea
acti'itatii
Se )ac aprecieri aupra !odului de e"ecutie a
e"ercitiilor pe parcurul acti'itatii+