Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de activitate integrată

,,În așteptarea rândunelelor,,

Grădinița nr 36,Brașov
Propunător: Voica Monica
Data:07.04.2016
Nivel:I
Grupa Mică ,,A,,
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?,,
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Rândunica a sosit,primăvara a venit!,,
TEMA ZILEI: „În așteptarea rândunelelor!”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrata
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă ( fixare/consolidare, predare)
DURATA: o zi
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ALA1+DOS(Educație moral civică)+
DEC(Modelaj)+ALA2

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: - salutul şi prezenţa


calendarul naturii
ştirea (evenimentul zilei) şi anunţarea temei
zilei

ALA 1 : CENTRE DE INTERES:

Construcţii: ,,Căsută pentru păsărele,,

Arta :,,Prietena copiilor rândunica,,

Joc de masă: puzzle

ADE:DOS( Educație moral civică)-,, Puiul de rândunică,, povestea educatoarei


DEC(Modelaj)-,,Cuiburi pentru rândunici,,

ALA2: „Rândunelele”
SCOP:dezvoltarea capacității de a aprecia în situații imaginare, sau situații concrete
unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
formarea deprinderii de a lucra cu plastelină, folosind tehnici diferite de
lucru;educarea simțului estetic;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ALA1
Construcţii:
 să aşeze piesele pentru a construi căsutele pentru păsărele;
 să îmbine, asambleze piesele pentru a obţine construcţia sugerată de temă;
 să discute pe tema construirii căsuțelor;
Artă:
- să observe materialele de lucru;
- să recunoască pasărea din imagine;
-să coloreze folosind culorile specifice respectând conturul;
Joc de masă:
- Să reconstituiască imaginea din bucăți cu ajutorul modelului suport;
- Să verbalizeze în legătură cu imaginea obținută;
- Să ofere sprijin colegilor din grupa sa;

Domenii experentiale:
Cognitive:
-să analizeze imaginile din punct de vedere al normelor de conduită;
-să comunice consecințele pozitive și negative ale actelor sale de comportament
asupra sa și asupra celorlalți;
-să identifice mesajul educativ al povestirii;
-să evalueze intensitatea sentimentelor trăite de personaje;
-să indentifice și să denumească corect materialele de lucru;
-să pregătească materialul de modelaj prin frământare;
-să modeleze prin mișcarea circulară a palmelor față de planșetă și adâncire;
Psihomotorii:
-să-și coordoneze mișcările oculo-motorii și psihomotrice;
-să execute mișcările de încălzire a diferitelor segmente din corp;
-să mânuiască cu atenție materialele primite;
-să păstreze o ținută corporală corectă în timpul activităților;
Afective:
-să manifeste sentimente și emoții pe parcursul firului epic al povestirii;
-să aprecieze propriile rezultate dar și ale colegilor;
-să mențină ordinea și curățenia la locul de muncă;
-să participe cu interes la activitate;

ALA2: ,,Rândunelele,,

- să ia parte la jocurile desfăşurate în grup


-să perceapă componentele spaţio-temporale (durată, distanţă, localizare)
-să respecte regulile jocului şi partenerii de joc

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstratia, expunerea,
munca independentă şi pe echipe,jocul, turul galeriei
 Material didactic:
 Rutine: calendarul naturii, jetoane ,prezența rândunicii și a cuibului

- Centre: piese de puzzle, imagini cu păsări călătoare,creioane colorate , foi de


colorat, ecusoane
Activitate integrată:planșe cu ilustrații,magneți,plastelină,planșete,model,coșulețe
Formă de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Bibliografie:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” prezentare şi explicaţii- editura
Didactica Publishing House- Bucureşti 2009
 „Planificarea tematică şi proiectarea didactică a activităţilor de învăţare din
grădiniţă” nivel 3-5/7 ani – Editura Diana- Piteşti 2009
 „Revista învăţământului preşcolar”- Editura Arlequin
 Metode interactive de grup”-Ghid metodic-Editura Arves
Scenariul didactic
La venirea în grădiniță, copiii vor vedea imagini cu prietena noastră rândunica, cu
suport muzical, vor fredona cântecele de primăvară învățate, vor socializa.

Se va servi masa după care va începe activitatea propriu zisă.

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață, prin intermediul următoarelor


versuri:

“Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit, / În cerc să ne adunăm, / Cu toţii să ne


salutăm.!,,

educatoarea salută utilizând formula:

,,Pe cerul senin s-a ivit mărețul soare/ Bună dimineața păsări călătoare,,

iar copiii răspund:

,,Bună dimineața doamna educatoare!,,

Copiii vor schimba impresii și vor discuta despre : ,,Cum m-am îmbrăcat astăzi? De
ce?,, (pentru că suntem în anotimpul primăvara), se va completa Calendarul naturii
și se va face prezența la grupă prin așezarea fotografiilor la panou;

Noutatea zilei

Sub pretextul ca dimineață, când am plecat de acasă am găsit o rândunică în fața ușii
care era foarte tristă deoarece prietenele ei nu au ajuns din tările calde pentru că la noi
este cam frig. Tocmai de aceea am luat-o cu mine în clasă să vedem cum o putem
ajuta ca să nu mai fie supărată. Invit copiii la o discuție de grup despre cum am
putea să o ajutăm pe mica noastră vietate.

După multe discuții ne-am hotărât să aflăm mai multe informații despre rândunică
prin intermediul povestirii educatoarei ,,Puiul de rândunică,, iar apoi pentru a le
convinge pe prietenele rândunicii să vină la noi le vom modela cuiburi. Distribui
copiilor ecusoane cu păsări, după care ne îndreptăm spre măsuțe pe versurile
cântecului ,,Câte unul pe cărare,,-tranziție.

În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe trei arii
de stimulare. Se va prezenta oferta de lucru la centrele de interes deschise, intuindu-se
totodată și materialele: centrul Artă va întampina copiii cu creioane colorate si fișe,
având ca sarcină colorarea în contur a rândunicii; la centrul Costructii vor asambla
piesele pentru a construiască căsuțe pentru păsărele; la centrul Joc de masa vor
realiza puzzle cu micuța vietate și prietenii ei.

După ce vor finaliza lucrările pe centre, copiii sunt apreciați și atenționați să


lase totul în ordine pe mesele de lucru.

Prin tranziția :,, Unul după altul/Un trenuleț formăm/Haideți toți în semicerc/Pe
scăunele să ne așezăm,, ne îndreptam spre activitatea de educație moral civică.
Vă reamintesc de prietena noastră oaspetele nostru de astăzi pe care am hotărât să îl
ajutăm, însă pentru a putea să o ajutăm vă propun să ascultăm o poveste foarte
frumoasă despre pățania unui pui de rândunică, după care vom modela cuiburi
pentru prietenele rândunicii pentru a le convinge să vină mai repede la noi.
Lucrările vor fi evaluate prin metoda ,,turul galeriei,, urmând ca cel mai frumos cuib
să i-l oferim rândunicii.
Urmează tranziția ,,Unul după altul/ Rândul uite îl formăm/Și spre baie ne-
ndreptăm,,. Revenind în clasă imitând zborul rândunelelor ne pregătim să ne jucăm un
joculeț distractive care sunt sigură că le va plăcea.

La activităţile ALA 2 vom desfășura jocul distractiv: ,,Rândunelele,,

Noi, copii vom fi rândunelele, în afară de un copil care va fi pisicuța care doarme.Le
voi arăta cuibul în care vor sta toate rândunelele și căsuța în care va sta pisica.
Se alege pisicuța și se dă startul la joc: ,,Haideți, haideți rândunele, mergeți și căutați
mâncare!,,. Pisicuța se va trezi când rândunelele venind spre căsuța ei ciripesc și o
deranjează. Rândunelele atinse de pisicuță, înainte de a intra în cuib se vor transforma
în pisici.
Strategii didactice
Metode și Material Forme de
Eveniment Conținut informațional Forme de
procedee didactic organizare
didactic Evaluare
Moment Asigurarea condițiilor igienico-sanitare, pregătirea frontal Continuă
organizatoric sălii de grupă și a materialului didactic necesar
desfășurării activității,organizarea colectivului de
copii.
Captarea atenției Se realizează în cadrul Întâlnirii de dimineață prin Conversația Rândunica și frontal Observarea
prezența rândunicii și a conversației purtată pe latura Surpriza cuibul comportamentului
acesteia. Explicația ecusoane inițial
Anunțarea temei Propun copiilor să o ajutăm pe rândunică, dar pentru a
și a obiectivelor știi cum am putea-o ajuta mai întâi le voi povesti o frontal Continuă
poveste numită ,,Puiul de rândunică,, după care vom Conversația
modela cuiburi pentru prietenele sale,pentru a le Surpriza
convinge să vină mai repede la noi.
La sfârșitul activităților rândunica mi-a promis că ne
va învăța un joc care se numește ,,Rândunelele,,
Prin intermediul cântecului ,,Câte unul pe cărare,, ne
ducem la măsuțe.
Reactualizarea Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru,îsi aleg
centrul de lucru în funcție de ecusonul primit.
cunoștințelor Conversația Piese de
Construcții vor construi căsuțe pentru păsărele cu
ajutorul pieselor. Explicația construit Pe grupuri Continuă
Artă vor colora frumos fise cu prietena noastră Exercițiul
Creioane
rândunica.
Joc de masă vom realiza cu ajutorul pieselor de puzzle colorate
imagini cu rândunica și prietenii ei.
Coli
Tranzitie Imagini
Unul după altul/Un trenuleț formăm/Haideți toți în
support
semicerc/Pe scăunele să ne așezăm.
Piese de
puzzle
Dirijarea învățării Astăzi o să vă spun o poveste frumoasă numită ,,Puiul
de rândunică,,. Planșe cu frontal Se urmărește
păstrarea firului
Încep să spun povestea cu intonația adecvată, cu Expunerea ilustrații
acțiunii și modul
tonalitatea potrivită, cu modularea vocii, pentru a Explicația de exprimare
imita personajele, cu marcarea pauzelor determinate
de punctuație, mimică și gesture adecvate situațiilor.
Prezint copiilor imagini din poveste, în ordine
cronologică, iar ei vor repovesti pe baza întrebărilor
puse de educatoare.
Voi scoate în evidență consecințele neascultării de
sfaturile părinților.
Voi explica cuvintele necunoscute( streașină, burlan)
Obținerea Se vor pune următoarele întrebări:
performanței Despre cine este vorba în poveste? Conversația Planșe cu frontală Aprecieri verbale
individuale
Ce a pățit puiul de rândunică? Ce a greșit puiul? ilustrații
Unde a ajuns puiul?
Ce se putea întâmpla cu acesta?
A procedat bine căluțul?
Ce credeți că i-a spus mama puiului după ce s-a
reintors în cuib? Explicația
Ce învățătură putem trage din poveste?
Tranziție
,,Unul după altul/ Un trenuleț formăm/Haideți toți în
semicerc/Pe scăunele să ne așezăm,,

Asigurarea Copiii se vor așeza la măsuțe, unde sunt pregătite


retenției și a materialele pentru cea de a doua activitate: cuiburi
transferului pentru rândunele-modelaj
Le reamintesc tema si trecem la: Conversația
1. Intuirea materialului: copii răspund:plastelină Planșete
maro și albă,planșete,coșulețe. Plastelină de
2. Prezentarea si analiza modelului: vom analiza culoare maro
modelul expus. și albă
Continuă
Coșulețe
Ce v-am expus pe masă? Frontal
Ce credeți ca vom face?
Ce culori am folosit? Demonstrația
3. Explicarea si demonstrarea modului de
lucru:începem prin a încălzi plastelina prin
frământare.După ce am încălzit bine plastelina
cu mișcări circulare rotim palma în care avem
plastelina pe planșetă până obținem o bilă.Cu
ajutorul degetului mare apăsăm în adâncime
până formăm o gaură pe care apoi o aplatizăm
pentru a avea loc să depozităm ouăle pentru
rândunică.

După ce am format cuibul urmează să


modelăm cele trei ouă.Luăm prima bucățică de
plastelină de culoare albă o încălzim prin
frământare și o rotim cu palma pe planșetă cu
mișcări circulare.La fel se procedează și cu
celelalte două.

4. Exerciții de încălzire a mușchilor mâinii:

,,Roată,roată un inel,

Învârt cu un degețel,
Exercițiul
Cu mânuța uite-așa,

Învârtesc morișca mea.

Pim-pam,pim-pam,

Cânt pe clape la pian

Închid pumnul și-l deschid

Frec pălmuța când mi-e frig,,

Să nu uitați că trebuie să rândunica este foarte atentă


la noi și că va alege cel mai frumos cuib, vă rog să
lucrați îngrijit, să folosiți culoarea potrivită fiecărui
element, și să păstrați curățenia și ordinea la măsuțele
de lucru.
individual
5. Executarea temei de către copiii: voi oferi Explicația
ajutor și explicații suplimentare copiiilor aflați
în dificultate, voi avea în vedere poziția
corectă a corpului și folosirea corectă a tehnicii
de lucru. Îi anunt pe copii când trebuie să Aprecieri verbale
individuale
finalizeze lucrările.
Conversația
6. Analiza lucrărilor: vom dezbate împreună
lucrările realizate, a culorilor folosite, a acurateții
lucrării.

Tranziție:
,,Unul după altul/ Rândul uite îl formăm/Și spre
baie ne-ndreptăm,,.
Aprecierea lucrărilor și a modului în care au participat
Evaluarea la activități.
Conversația Frontal
activității

Încheierea La activităţile ALA 2 vom desfășura jocul


activității distractiv: ,,Rândunelele,,
Noi, copii vom fi rândunelele, în afară de un copil
care va fi pisicuța care doarme.Le voi arăta cuibul în
Recompense Frontal Aprecieri
care vor sta toate rândunelele și căsuța în care va sta
Explicația colective
pisica. Demonstrația
Jocul
Se alege pisicuța și se dă startul la joc: ,,Haideți,
haideți rândunele, mergeți și căutați mâncare!,,.
Pisicuța se va trezi când rândunelele venind spre
căsuța ei ciripesc și o deranjează. Rândunelele atinse
de pisicuță, înainte de a intra în cuib se vor transforma
în pisici.
Copiii sunt recompensați pentru munca depusă.

S-ar putea să vă placă și