Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Eu şi familia mea”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Om şi societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate
TEMA ACTIVITĂŢII: „Iedul cu trei capre”
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: povestire

OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea capacităţii de a aprecia în situaţii concrete unele


comportamente şi atitudini în raport cu normele cunoscute;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
OC1: - să asculte cu atenţie povestea prezentată;
OC2: - să demonstreze înţelegerea textului prin formularea de întrebări şi răspunsuri;
OC3: - să precizeze caracteristicile personajului principal;
OC4: - să-şi exprime acordul sau dezacordul referitor la comportamentele personajelor;
OC5: - să conştientizeze consecinţele pozitive sau negative ale actelor sale de
comportament asupra sa şi asupra celorlalţi;
b) psihomotorii:
OP1: - să aleagă câte o steluţă, în funcţie de culoarea preferată;
OP2: - să formeze cinci grupuri, câte un grup pentru fiecare steluţă;
c) afectiv- motivaţionale:
OA1: - să coopereze pentru rezolvarea sarcinilor de lucru în grup;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, „Explozia stelară”, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul, problematizarea.
b) Mijloace didactice: jetoane, planşe, 1 steluţă mare, 5 steluţe mici din carton colorat.
c) Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici
EVENIMENTE OB. STRATEGIA DIDACTICĂ
DIDACTICE OP. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE MIJLOACE

1. Moment Se asigură condiţiile unei bune


organizatoric desfăşurări a activităţii: aranjarea
scăunelelor în formă de semicerc;
pregătirea materialelor necesare.

2. Captarea Se vor prezenta câteva imagini cu


atenţiei personaje din poveşti cunoscute şi se Conversaţia jetoane
va solicita copiilor să recunoască
poveştile din care acestea fac parte:
Motanul încălţat, Albă ca Zăpada,
Capra cu trei iezi. Se va preciza
faptul că mai există o poveste în care
iedul este personajul principal,
poveste pe care o vom afla astăzi.

3. Anunţarea Se anunţă tema activităţii: povestea


temei şi „Iedul cu trei capre”.
enunţarea Se va cere copiilor să urmărească cu
obiectivelor atenţie povestea, pentru ca după
aceea să poată să răspundă la orice
întrebare referitoare la întâmplările
petrecute în povestire şi să formuleze
chiar ei întrebări, la care vor
răspunde alţi colegi şi să-şi spună
părerea despre comportamentele
personajelor.

4. Dirijarea Se va expune conţinutul poveştii


învăţării OC1 simultan cu expunerea planşelor. Expunerea Planşe
Se vor explica expresiile şi cuvintele
necunoscute, prin utilizarea unor
sinonime, fără a întrerupe firul
povestirii.

5. Obţinerea Se va explica metoda de lucru în


performanţei grupuri mici. Se va afişa pe panou
steluţa mare cu titlul poveştii şi o „Explozia steluţă mare,
imagine sugestivă, apoi li se va cere stelară” 5 steluţe mici
OP1 unor copii să aleagă câte o steluţă – din carton
din cele cinci steluţe de culori colorat
diferite. Fiecare copil care a ales o
OP2 steluţă, îşi va forma un grup, Explicaţia
chemând lângă el încă trei-patru
copii; astfel se vor forma cinci
grupuri, a câte patru-cinci copii.
Se vor citi întrebările scrise pe
steluţe: CINE? CE? UNDE? CÂND?
DE CE?
Se vor explica sarcinile de lucru
pentru fiecare grup şi se vor aranja
scăunelele în mod adecvat cooperării
în grup – în cercuri.
Se va da câte un exemplu de
întrebare pentru fiecare grup:
OC2 CINE îl îmbrăca pe ied? Demonstraţia
(Cine îl hrănea? Cine îl adormea?
Cine i-a luat hainele? Cine i-a
mâncat mâncarea?) Exerciţiul
CE făcea iedul când se trezea?
(Ce a făcut vulpea? Ce a facut ursul?
Ce a făcut lupul?)
UNDE s-au dus cele trei capre?
(Unde a dus vulpea hainele iedului?
Unde a fugit iedul?)
CÂND o striga iedul pe capra-
mamă?
(Când o striga iedul pe mătuşa-
capră? Când o striga iedul pe capra-
bunică?)
DE CE au plecat cele trei capre la
capra cu trei iezi? (De ce a intrat
vulpea/ursul/lupul în casa iedului?)
Se va acorda timp de lucru în
OA1 grupuri, pentru formularea
întrebărilor 2 minute, apoi fiecare
grup va adresa colegilor întrebările
formulate de ei, iar celelalte grupuri
vor răspunde.
Se va urmări participarea tuturor
copiilor, atât la formularea
întrebărilor, cât şi a răspunsurilor.
De asemenea, se va urmări
corectitudinea întrebărilor şi
răspunsurilor, atât din punct de
vedere gramatical, cât şi al
conţinutului.

6.Asigurarea Se va solicita copiilor să aprecieze


retenţiei şi a OC3 comportamentele şi atitudinile
Conversaţia
transferului personajelor, în raport cu normele
cunoscute de comportament, dar şi
OC4 să formuleze opinii personale şi să le
argumenteze.
De asemena, li se va cere să
OC5 propună soluţii alternative pentru Problematizarea
situaţiile prezentate în povestire.

7.Încheierea Se vor face aprecieri colective şi


activităţii individuale asupra participării
copiilor la activitate şi se vor
distribui recompense: ecusoane cu
iedul.

S-ar putea să vă placă și