Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA II D, anul scolar 2016/2017 inv.

Cretu Marioara Doina


Prob de evaluare
Numerele naturale de la 100-1000
1. Scrie din cte sute, zeci si uniti sunt formate numerele reprezentate pe numrtori:

............... .............. ............... ..............

2. Scrie cu litere numerele:


230........................................................................................................
184.......................................................................................................
600......................................................................................................
909......................................................................................................
3. Descompune numerele urmtoare n sute, zeci i uniti:
134 = 202 =.
880 = Numrul Sute Zeci Uniti
238 777
172
=..
902
4. Ce reprezint 725 cifra 2 n urmtoarele
numere? Coloreaz caseta corespunztoare
cifrei 2.

5. Coloreaz numrul.
A)Cel mai mic:
245 182 802 200

B)Cel mai mare: 701 770 707 107

C)Care are cifra 6 pe locul sutelor:

906 506 606 966


6. Ordoneaz cresctor numerele: 303, 401, 144, 333, 33, 933, 133, 330, 833 600.
..............................................................................................................................................................................
7. Scrie vecinii numerelor
........... 455 ................. ................. 990 ..................
........... 800 ................. ................. 404 ..................

8. Scrie cte un ir de 4 numere consecutive n care:


Primul s fie 303: .............. ................ .............. .................
Al doilea numr s fie 458: .............. ................ ............... .................
Ultimul s fie 550: .............. ................ .............. .................

9. Privete imaginea i apoi completeaz spaiile punctate cu cuvintele corespunztoare:


Forma de relief din imagine este.....................
Aceast form de relief este mai .............................dect dealurile.
Pe muni avem scrise urmtoarele numere pare.......................................................................

678 134 567 809

577 201 900 454

10. Scrie patru numere de forma SZU n care se ndeplinelte condiia S+Z+U = 9
......................... ......................... ............................ ...........................

11. Numr de la:


a. 340 la 351..........................................................................................................................................
b. 778 la 785..........................................................................................................................................
c. de la 595 la 603 .................................................................................................................................
d. de la 823 la 814 ................................................................................................................................

DESCRIPTORI DE PERFORMAN
CLASA II D, anul scolar 2016/2017 inv. Cretu Marioara Doina
NR. CALIFICATIVUL FB CALIFICATIVUL B CALIFICATIVUL S
CRT.
1. Scrie corect n patru cazuri din Scrie corect din cte sute, zeci si Scrie corect din cte sute, zeci si
cte sute, zeci si uniti sunt uniti sunt formate numerele uniti sunt formate numerele
formate numerele reprezentate reprezentate pe numrtori n trei reprezentate pe numrtori n
pe numrtori cazuri dou cazuri
2. Scriu corect cu litere patru Scrie corect cu litere trei numere Scrie corect cu litere dou
numere dintre cele patru date dintre cele patru date numere dintre cele patru date
3. Descompune corect n patru Descompune corect n trei cazuri Descompune corect n dou
cazuri numerele n sute, zeci i numerele n sute, zeci i uniti cazuri numerele n sute, zeci i
uniti uniti

4. Recunosc ce reprezint cifra 2 Recunosc ce reprezint cifra 2 n Recunosc ce reprezint cifra 2 n


n cele patru numere date. cele trei din patru numere date. cele dou din patru numere date.
Coloreaz corect caseta Coloreaz corect caseta Coloreaz corect caseta
corespunztoare cifrei 2. corespunztoare cifrei 2 corespunztoare cifrei 2
5. Coloreaz corect n cele trei Coloreaz corect n dou cazuri Coloreaz corect ntr-un caz
cazuri numrul cerut: cel mai numrul cerut: cel mai mare/cel numrul cerut: cel mai mare/cel
mare/cel mai mic/cel cu sutele mai mic/cel cu sutele 6 mai mic/cel cu sutele 6
6
6. Scriu corect vecinii numerelor Scriu corect vecinii numerelor Scriu corect vecinii numerelor
date n toate cazurile date date n doar trei cazuri din patru date n dou cazuri din patru date
date
7. Ordoneaz corect cresctor Ordoneaz corect cresctor doar 8 Ordoneaz cresctor doar 6 dintre
toate cele 10 numere date numere dintre cele date cele 10 numere date
8. Scriu corect cele trei iruri cu Scriu corect doar dou iruri de Scriu corect doar un ir de
patru numere consecutive numere consecutive dintre cele numere consecutive dintre cele
cerute trei cerute trei date
9. Completeaz corect cele trei Completeaz corect cele dou Completeaz corect una dintre
sarcini ale exerciiului scriind dintre cele trei sarcini ale cele trei sarcini ale exerciiului
pe spatiile libere cuvintele: exerciiului scriind pe spatiile scriind pe spatiile libere
munte, nalt, nr. pare date libere cuvintele: munte,/ sau cuvintele: munte,/ sau nalt/ sau
nalt/ sau nr. pare date nr. pare date
10. Scriu patru numere de forma Scrie trei numere de forma SZU Scrie dou numere de forma SZU
SZU n care se ndeplinelte n care se ndeplinelte condiia n care se ndeplinelte condiia
condiia S+Z+U = 9 S+Z+U = 9 S+Z+U = 9
11. Numr corect n toate cele Numr corect doar n trei cazuri Numara corect doar n dou
patru cazuri date dintre cele patru date dintre cele patru date
Evaluare final

ITEMI CALIFICATIVULFINAL
Rezolvintegralsicorect1011itemi(2/1item
FOARTEBINE
parial+9/10corect)
Rezolvintegralsicorect8itemiincorect/parialcorect
BINE
restulitemilor
Rezolvintegralsicorect6/7itemi;incorect/parial
SUFICIENT
corectrestulitemilor

REZULTATE:
FB............... B................... S...................... I.....................
GREELI FRECVENTE:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

MSURI AMELIORATIVE:
*
*
*
*