Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT

ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

PROIECT EDUCATIV

„CARUSELUL MESERIILOR”

Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

An şcolar 2015/2016

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAGHERU”
Adresa completă: Str. R Calomfirescu, Nr. 7, 235200, Caracal, Olt
Nr. de telefon/fax: 0249511696
Site şi adresă poştă electronică: ghmagherucaracal.blogspot.ro,
ghmagheru@yahoo.com
Nivelul/ nivelurile de învățământ: primar/gimnazial
Numărul elevilor din școală: 470
Numărul cadrelor didactice din școală: 25
Coordonatorul activității: Prună Cornelia, director, corneliapruna@yahoo.com,
0786595570

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: “Caruselul meseriilor”


2. DOMENIUL: Consiliere și orientare
3. SCOPUL: dezvoltarea unui sistem de atitudini şi valori adecvate pentru realizarea
unor planuri de carieră realiste şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii, responsabilitate şi
ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera.
4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII
 Să diferenţieze între ce pot şi ce vor, identificându-şi aptitudinile prin
autoevaluare;
 Să identifice corespondenţa dintre aptitudinile proprii şi cerinţele mai multor
grupe de profesiuni;
 Să cunoască vechile şi noile concepţii despre profesie, carieră, muncă.
 Să dezvolte la elevi competenţe ale secolului XXI: responsabilite socială şi
capacitate de adaptare, competenţe de comunicare, capacităţi de colaborare şi
interpersonale, creativitate şi curiozitate intelectuală, abilităţi TIC şi media;

5. Data/ Perioada de desfăşurare:18-22 Aprilie 2016


6. Locul desfăşurării: sala de clasă, sala de sport, parcul „Constantin Poroineanu”,
Primăria Caracal, Teatrul Național ”Ștefan Iordache”, Biblioteca municipală ”Virgil
Carianopol”, Farmacia ”Bujor”, Cofetaria ”Boema”, Detasamentul de Pompieri Caracal
din cadrul I.S.U. Olt “Matei Basarab” al judetului Olt, Scoala Postliceala Sanitara ”Carol
Davila”, Biserica Sf.Vasile Caracal, traseu excusie.
7. Participanţi( nr. elevi, nr. cadre didactice, părinţi, parteneri): 370 elevi, 25 cadre
didactice, părinţi, asistent medical şcolar, consilier școlar, politiști, pompieri,
stomatologi, lucrători banca, farmacist, specialist IT, director teatru, bibliotecar, ghid
turistic etc.

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

Descrierea pe scurt a activităţii:


În cadrul Programului „Școala Altfel - Caruselul meseriilor” i-am pus faţă în faţă
pe copii cu meseriaşi dornici să împărtăşească ce înseamnă meseria lor, care sunt
avantajele şi beneficiile practicării meseriei dorite de copii şi care sunt sacrificiile
pe care le facem pentru profesarea meseriei dorite.
Întâlnirile cu oameni care practică meseria dorită de copii îi vor ajuta să facă
alegerile potrivite pentru "când vor fi mari", să-şi canalizeze energia spre un
domeniu în care au talent, să nu se risipească în tot felul de activităţi spre care nu au
înclinaţie și să aibă modele de carieră profesională.
În fiecare zi a săptămânii au fost studiate meserii grupate pe o anumită temă:
I. Luni, 18 aprilie - Meserii din grupa EDUCAȚIE/CULTURA - Profesor;
Învăţător; Bibliotecar;Psiholog; Scriitor; Jurnalist; Preot…
II. Marți, 19 aprilie - Meserii din grupa ARTE/TIMP LIBER - Pictor; Sculptor;
Grafician; Fotograf; Designer; Actor; Regizor; Ghid turistic; Curator
muzeu/expoziție…
III. Miercuri, 20 aprilie - Meserii din grupa SĂNĂTATE/SECURITATE –
Farmacist; Medic; Stomatolog ; Biochimist; Polițist; Pompier; Avocat;
Judecător.
IV. Joi, 21 aprilie – Meserii din grupa TEHNIC/ADMINISTRATIV – Inginer;
Arhitect; Constructor; Informatician; Contabil / Economist; Bancher; Agent
economic; Lucrător în administrația publică…
V. Vineri, 22 aprilie – Meserii din grupa NATURĂ – Fermier; Grădinar /
Peisagist; Pădurar; Pescar; Medic veterinar; Horticultor; Apicultor…

Activitățile s-au desfășurat în mod diferit, în funcție de vârsta elevilor și de resursele


umane și materiale, astfel:
- Sesiuni cu participare de invitați din domeniile respective, care le-au prezentat
elevilor avantajele, dezavantajele, cerințele și studiile necesare unei anumite
meserii;
- Vizite, drumeții și excursii de informare și documentare, cu teme legate de
meseriile întâlnite;
- Prezentări de filme documentare, animații și ppt legate de meserii, urmate de
discuții și/ sau concursuri pe tema prezentată.
- Aplicarea cunoștințelor dobândite în realizarea și tehnoredactarea revistei școlii,
îngrijirea spațiului verde din fața școlii, confecționarea de obiecte din materiale
reciclabile, realizarea unor ateliere croitorie, gastronomie, pictură, fotografie, etc..

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

8. REZULTATE OBŢINUTE
Impactul proiectului, atât asupra beneficiarilor direcţi ( cei 470 de elevi) cât şi a celor
indirecţi (respectiv cadrele didactice din școlile pilot, Comitetul Reprezentativ ale
Părinților) se referă la stimularea implicării reflexive în procesul de selecție a traseului
educațional al elevilor, în cunoștință de cauză, în identificarea domeniilor de interes
pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihologic și
intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot
asuma. Proiectul a facilitat contactul personal, direct, al elevilor din școala noastră cu
piața reală a muncii și a permis ca aceștia să fie informați, să poată învăța și dobândi
abilitățile necesare pentru viață, îmbunătățirea consilierii și orientării profesionale a
elevilor, pentru alegerea traseului de pregătire profesională și/sau academică..
9. SUSTENABILITATE
Proiectul ”Caruselul meseriilor” se va derula şi în anul următor datorită impactului pe
care l-a avut asupra elevilor şi dorinţei acestora pentru activităţi asemănătoare. Atât
elevii cât şi părinţii acestora au fost încântaţi de activitate şi îşi doresc să mai fie
implicaţi în activităţi educative care să îi ajute în educaţia pentru carieră, dar să le
dezvolte şi spiritul antreprenorial. Baza formării profesionale se pune încă din şcoală,
începând cu alegerea profilului liceal pe care elevii, absolvenţi de clasa a VIII-a, o au de
făcut. Consilierea şi orientarea pentru carieră te ajută să te descoperi şi să te valorizezi
pe tine însuţi, alegând profesia care ţi se potriveşte. Activităţile care urmăresc acest scop
au fost un lait-motiv al Săptămânii “Să știi mai multe, să fii mai bun”, 18-22 Aprilie
2016 în Şcoala Gheorghe Magheru.

10. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI


Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor reprezintă un proces complex
de pregătire şi îndrumare a acestora spre anumite forme de activitate şcolară şi
academică, studii, care să le permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii
distincte care să concorde cu aptitudinile si interesele lor. Dezvoltarea identităţii
vocaţionale şi pregătirea tinerilor pentru carieră este unul dintre obiectivele principale
ale întregului proces de învăţământ. Multe lucruri s-au schimbat pe piața muncii, în
domeniul carierei, și consilierea trebuie să țină pasul cu aceste schimbări, înarmându-I
pe elevii cu noțiuni despre noua viziune asupra muncii/carierei:

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

CONCEPTUL VECHIUL MOD DE A NOUL MOD DE A GÂNDI


GÂNDI

CARIERĂ/ MUNCĂ O slujbă unde se lucrează - mai multe slujbe/ patroni sau şefi;
întreaga zi este singura
şansă în carieră. - slujbe unde se lucrează o parte din zi;
- poţi chiar să lucrezi pentru tine
( firmă proprie)

SUCCES Succesul este promovarea şi Succesul este dezvoltarea personală, angajarea în


avansarea în ierarhia firmei activităţi care au o semnificaţie importantă
unde lucrezi. pentru tine.

DEZVOLTAREA Firma unde lucrezi este Tu eşti responsabil pentru dezvoltarea propriei
CARIEREI singura responsabilă pentru cariere. Să iniţiezi pe cont propriu activităţi noi
dezvoltarea carierei tale. şi să înveţi lucruri noi.

FABRICA/ FIRMA Este ca o familie care are Este o asociaţie bazată pe parteneriat, pe relaţii
grijă de tine. între toţi membrii ei şi pe împărţirea
responsabilităţii.

STRUCTURA FIRMEI Se bazează pe o scară Depinde de activităţi care necesită lucrul în


ierarhică, cu funcţii şi echipă. Cei care formează echipa trebuie să fie în
sarcini clar definite. stare să facă faţă unor sarcini diferite.

B. MĂRTURII ALE ELEVILOR/PROFESORILOR/ELEVILOR

S. C. -eleva clasa a VIa:”Mi-a placut activitatea de astăzi şi aş dori să mai învăţ şi


alte preparate culinare gustoase şi sănătoase! “

P. A. –eleva clasa a IV-a: “Superrrrr ! Îmi place să croiesc, să mă joc cu


materialele, culorile și formele! “

V. G. –eleva clasa a VIIIa: “Greu la început, dar imi place! Cred că mi-am ales o
meserie potrivită, voi fi farmacistă!”

E. R. –elev clasa a VIIIa: “Mă așteptam ca un specialist IT să facă lucruri mai


palpitante, cred că mă voi mai gândi în alegerea meseriei! ”

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

P. F.-elev clasa a Va: ”Nu voi mai face mofturi la mâncare. E greu in bucătărie!”

C. V. profesor: Un proiect interesant, cu activităţi interdisciplinare, care


promovează interacţiunea directă dintre participanţi, care pune în fața elevilor modele de
carieră reale, nu din povești.

R. L. –parinte: O idée foarte bună! În felul acesta îi vom ajuta să nu se


risipească în tot felul de activităţi spre care nu au înclinaţie şi vom evita apariţia
întrebărilor gen: "Ce vrei să te faci când o să fii mare?", „La ce liceu vrei să
înveţi?”, „Spre ce facultate te îndrepţi?”, „Ce ai vrea să faci după ce termini
liceul?”, dar și „Mami, eu când mă mai joc?”
L. R. –părinte: Mi-a făcut plăcere să mă implic, să vin și să vorbesc în fața
fiicei mele și a colegilor ei despre meseria mea. Ar trebui ca acest tip de activități să
devină o obișnuință, mi se par forte folositoare pentru copiii noștri.
Director, prof. Prună Cornelia Consilier educativ, prof. Nicolăiţă Cristina

Dovezi
I. Luni, 18 aprilie - Meserii din grupa EDUCAȚIE/CULTURA - Profesor;
Învăţător; Bibliotecar;Psiholog; Scriitor; Jurnalist; Preot…

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

II. Marți, 19 aprilie - Meserii din grupa ARTE/TIMP LIBER - Pictor; Sculptor;
Grafician; Fotograf; Designer; Actor; Dansator; Regizor; Ghid turistic; Curator
muzeu/expoziție, Lucrător alimentație publică; …

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

III. Miercuri, 20 aprilie - Meserii din grupa SĂNĂTATE/SECURITATE –


Farmacist; Medic; Stomatolog ; Biochimist; Polițist; Pompier; Avocat;
Judecător.

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

IV. Joi, 21 aprilie – Meserii din grupa TEHNIC/ADMINISTRATIV – Inginer;


Arhitect; Constructor; Informatician; Contabil / Economist; Bancher; Agent
economic; Lucrător în administrația publică…

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU”

V. Vineri, 22 aprilie – Meserii din grupa NATURĂ – Fermier; Grădinar /


Peisagist; Pădurar; Pescar; Medic veterinar; Horticultor; Apicultor…

Str. R.Calomfirescu, Nr.7, 235200, Caracal


E-mail ghmagheru@yahoo.com
Tel/Fax +40 (0)249 511 696