Sunteți pe pagina 1din 16

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUPERCENI

Inspector General, Inspector Proiecte Educative


Nr /
Prof. Marcela Mrejeru Prof. Alexandrescu Grigore

Casa Corpului Didactic Gorj


NR. /
Director,
Prof. Valeria Vîlceanu
Moto:
„Un popor fără tradiţii este un
popor fără viitor..“
Alberto Lleras Camarago

Şcoala Gimnazială Godinești Şcoala Gimnazială Cîlnic


NR / NR. /
Director, Director,
Prof. Gabriela Constantinescu Prof. Popescu Maria- Mariana

Scoala Gimnaziala “I.Grigoroiu”, Şcoala Gimnazială Dragotesti


Lelesti
Nr. / Nr. /
Director, Director,
Prof. Sichitiu Aura Maria Prof. Necșulea Cosmin Marian

Școala Gimnazială Telești Şco0ala Gimnazială nr. 13 Timisoara


Nr / Nr /
Director, Director,
Schintee Gheorghe Prof Sirbu Sorina Ana

Fundația Culturală “Dăruie vieții farmec” Biserica Comuna Ciuperceni


Președinte, Preot paroh
Fometescu Doru Giurescu Diumitru

Primaria Comuna Ciuperceni Scoala Gimmnaziala Ciuperceni


Nr / Nr /
Primar Director,
Tăloi Dumitru Prof. Stoenoiu Florentina
COORDONATORI:

 Prof. Stoenoiu Florentina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni


 Prof. Bordînc Alina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni
 Prof. Sichitiu Aura Maria - Şcoala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Leleşti
 Prof. Popescu Maria-Mariana - Şcoala Gimnazială Cîlnic
 Prof. Constantinescu Gabriela Julieta –Şcoala Gimnazială Godineşti
 Prof. Necşulea Cosmin – Şcoala Gimnazială Corobăi
 Prof. Sirbu Sorina Ana - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Prof. Schintee Gheorghe – Scoala Gimnaziala Telesti
 Prof. Iorgoaia Liane - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Col. (r):Fometescu Mircea

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Modoran Daniela – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj


Prof.inv primar Diaconescu Loredana – Şcoala Gimnazială Ciuperceni,
Gorj
Prof.inv. primar Florescu Pompilia – Şcoala Gimnazială Ciuperceni,
Gorj
Prof. Crăete Petrișor – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Andrei Dan – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Cobianu Marcel – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Buda Carmen – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.înv. primar Săftău Oana– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Modroiu Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Educ. Ciucur Mihaela – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Mutulete Manuela – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Ciocârlie Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Băloi Vasile – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Tîrîș Nicoleta– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Secretar Ivăniși Teodora -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Contabil Diaconescu Ninel -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof Samfira Oana - Şcoala Gimnazială “Constantin Brancusi”, Tg Jiu
Prof. Pătrașcu Diana - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Necșulea Angelica - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Bivolaru Irina – Scoala Gimnazială Godinești, Gorj
Prof. Sulea Ana – Scoala Gimnaziala Godinesti, Gorj
Prof. Robu Andreea - Școala Gimnazială nr 13, Timișoara
Prof. Înv. Primar Seceleanu Carmen - Școala Gimnazială Cîlnic
ARGUMENT

Într-o lume în care modernul tinde să ne acapareze vieţile, păstrarea


tradiţiilor noastre strămoşeşti este primordială în dezvoltarea sănătoasă şi
armonioasă a copilului secolului XXI. În epoca informatizării, să ne folosim de
tehnică pentru a reaminti şi a reînvia obiceiurile satului gorjenesc, oltenesc şi
românesc.
Din timpuri străvechi, locuitorii comunei noastre şi ai altor câteva din
regiunea Gorjului, celebrează pe Trifon Nebunul, protectorul viilor si al pomilor.
În zona supranumită tocmai din acest motiv –Dealul Viilor- sătenii se strângeau cu
mic cu mare şi participau la slujba oficiată de preotul satului în vederea sfinţirii
viilor si pomilor fructiferi. Cu apa astfel descântata mergeau mai apoi în viile
amplasate în diverse zone ale satului, după ce, în prealabil , se înfruptau din
bucatele aduse spre a fi pomenite morţilor şi după ce sărbătoreau prin joc şi voie
bună, dărnicia Pământului.
Tradiţia a dispărut în mare parte a satelor, dar, din fericire,în satul
Ciuperceni încă se mai practică aceste obiceiuri, de aceea, ne revine datoria
morală de a le duce mai departe, de a le reaminti elevilor noştri, de a le promova
şi altor tineri păstrători de tradiţii şi de a le întipări în datoriile sufleteşti ale
viitorilor locuitori ai comunei.
Proiectul este unul judeţean cu participare interjudeţeană şi se
fundamentează pe necesitatea păstrării aestei tradiţii şi pe perpetuarea şi
păstrarea lor.

SCOP

Simpozionul interjudețean „Satul- vatră a tradiţiilor” va constitui o ocazie


bună pentru a promova şi premia creativitatea şi interesul copiilor şi cadrelor
didactice, iar scopul principal al acestuia este de a educa şi instrui tânăra
generaţie în spiritul păstrării valorilor româneşti; De asemenea, printre punctele
din prim planul proiectului sunt şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi
cooperare între elevi, cadre didactice, instituţii partenere şi participante în
vederea schimburilor de experienţă benefice tuturor partenerilor.
Scopul concursului este de a stimula şi promova creativitatea,performanţa
şi spiritul de competiţie. Acesta se adresează elevilor şi cadrelor didactice cu
aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele plastice şi
tehnologice.
.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 Promovarea artei ca mijloc de cunoaştere, păstrare, pretuire a tradiţiilor şi


obiceiurilor din diferite zone
 Stimularea creativităţii şi a dorinţei de afirmare, pregătind elevii pentru o
viaţă cu noi şi multiple provocări.
 Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare, ca element constitutiv al
personalităţii elevului.
 Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma.
 Aprecierea valorilor morale promovate de Sfinţii Bisericii Ortodoxe;
 Stimularea interesului faţă de traditii si obiceiuri;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor;
 Formarea deprinderii de a utiliza materiale şi instrumente de lucru noi în
realizarea lucrărilor;
 Valorificarea aptitudinilor artistice ale copiilor implicaţi în proiect.
 Formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
 Promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ centrate pe
elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare;
 Conştientizarea importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ în
dezvoltarea personalităţii elevilor;
 Recunoaşterea și aprecierea de către copii a surselor;
 Îmbogăţirea vocabularului elevilor cu noi cuvinte și expresii specifice.
 Cultivarea simţului estetic al elevilor de gimnaziu

TIPUL CONCURSULUI: Judeţean

TEMA CONCURSULUI: „Obiceiuri şi tradiţii prezente în lumea satului


romanesc”

SECŢIUNI:

SECTIUNEA I – concurs - elevi de gimnaziu

Elevi (gimnazial)
I.1. Creaţii artistico-plastice : desene, colaje, machete

SECTIUNEA II – simpozion cadre didactice

II.1. Lucrări ştiinţifice/comunicări ştiinţifice/referate metodice


II.2.Exemple de bune practici/ diseminare de proiecte şi parteneriate şcolare
III.3. Modalităţi de promovare a imaginii satului românesc – prezentări, site
uri, fotografii

GRUP ŢINTĂ:
 Elevii de gimnaziu
 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Com. Ciuperceni, Jud.Gorj

DATA:
2 februarie 2019, ora 13:30
REGULAMENTUL CONCURSULUI

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN
„Satul- vatră a traditților”
EDIŢIA I, 2019

REGULAMENT
Privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru elevii claselor V- VIII și simpozionului pentru prrofesori
„Satul – vatră a tradițiilor”

Din perspectiva integrării învăţământului românesc în cerinţele şi standardele


europene este necesar să cultivăm şi să stimulăm potenţialul intelectual si creativ
al elevilor în realizarea unor lucrări artistice originale.

Obiectivele proiectului:
 Stimularea creativităţii şi a dorinţei de afirmare, pregătind elevii pentru o
viaţă cu noi şi multiple provocări..
 Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. Precizări generale

Art. 1. Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a


concursului pentru elevii claselor V-VIII din judeţul Gorj, „Satul- vatră a
tradițiilor”

Art.2. Concursul se desfăşoară în limba română.

Art.3. Concursul valorifică personalitatea artistică deschisă la nou şi flexibilă a


elevului capabil de performanţă din învăţământul preuniversitar.

Art.4. Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial.

Art.5. Concursul se desfăşoară astfel:

SECTIUNEA I – concurs elevi gimnaziu „Satul – vatră a tradițiilor”

Elevi (gimnazial)

I.1. Creaţii artistico-plastice (desene, colaje, machete)

Art.6 Pentru a putea participa, profesorii doritori vor trimite creațiile originale ale
elevilor şi fişa de participare, prin poştă, pe adresa Şcolii Gimnaziale
Ciuperceni
Art.7 Lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă un motiv referitor la traditii si
obiceiuri care au existat sau care încă mai există în satele românești

Art.8. Sunt acceptate toate tehnicile de lucru (hartie, carton, etc.);

Art 9. Este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunea elevi, (în partea din
dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele
cadrului didactic coordonator, secţiunea.

Art. 10 Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 lucrări ale elevilor

Art. 11. Creaţiile care nu se înscriu în tema indicată, care nu respectă normele vor
fi eliminate.

Art.12. Concursul se va desfășura pe două nivele:

Nivelul I: clasele V-VI

Nivelul II: clasele VII-VIII

Art. 12. Lucrările care vor fi jurizate de un juriu format din trei membri

Art 13. SECȚIUNEA II

II.1. Lucrări ştiinţifice/comunicări ştiinţifice/referate metodice


II.2.Exemple de bune practici/ diseminare de proiecte şi parteneriate şcolare
III.3. Modalităţi de promovare a imaginii satului românesc – prezentaări, site
uri, fotografii
Lucrările profesorilor vor urmări tematica impusă de specificul concursului.
Acestea vor fi scrise cu font Times New Roman, caractere de 12, la 1.5 randuri, cu
diacritice. Lucrările vor fi prezentate de către participanți în ziua desfășurării
festivalului organizat de școala odată cu sărbătorirea Trifonului, pe data de 2
februarie 2019,după acesta. În ziua respectivă, profesorii participanți vor fi invitați
la activitățile organizate pe Dealul Viilor de către cadrele didactice și elevii Școlii
Ciuperceni, după care vor reveni la școală , unde vor susține o sesiune de
comunicări cu lucrări aparținând celor trei secțiuni ale simpozionului. Un rezumat
al lucrărilor va fi trimis până în data de 15 februarie, pe adresa de mail
alina_patrascu83@yahoo.com , în vederea publicării acestora în revista
simpozionului, inscripționată cu ISSN.

2. Evaluarea lucrărilor şi premierea


 Juriul concursului va fi alcătuit din profesori ai Școlii Gimnaziale Ciuperceni,
Școlii Gimnaziale Godinești și Școlii Gimnaziale Cîlnic.
 Selecţia premianților va fi realizată de juriul concursului

 Se vor acorda premii pe fiecare nivel al concursului

3. Calendarul concursului și descrierea activităților


Activitatea nr.1
Titlul activităţii: Să ne organizam!
Data/perioada de desfăşurare: luna I octombrie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala Ciuperceni
Participanţi: 15 elevi, 3 cadre didactice, 4 părinţi, 2 reprezentanţi ai Primăriei;
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Echipa de proiect va informa membrii comunităţii, prin organizarea unei
mese rotunde, despre obiectivele proiectului, activităţile propuse, rezultatele
aşteptate, beneficiari. Se stabileşte Regulamentul de participare la proiect, atât
pentru elevii Şcolii Gimnaziale Ciuperceni, cât si pentru elevii școlile partenere.
Se redactează formularul Acord de parteneriat, in vederea stabilirii de parteneriate
cu şcolile din județ.
Organizarea echipei de proiect se va consemna în agenda de lucru.
Responsabili: Prof. Stoenoiu Florentina,Inv. Diaconescu Loredana, Prof. Bordînc
Alina
Beneficiari: elevi, cadre didactice
Modalităţi de evaluare: chestionare, agenda de lucru, regulamentul de participare.
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „Dorim ca si tu sa fii cu noi” stabilirea de contacte cu
reprezentanţii şcolilor din județ
Data/perioada de desfăşurare: luna a II a –noiembrie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ciuperceni
Participanţi: 20 elevi, 3 cadre didactice
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Pentru popularizarea proiectului se va lansa un anunţ către școlile din județ si pe
www.scoalaciuperceni.blogspot.ro, anunţ ce va cuprinde Regulamentul de
participare, Fisa de inscriere precum si formularul Acordul de parteneriat.
Permanent se va verifica adresa de internet a Şcolii, pentru a stabili şcolile care
vor fi alături de noi pe toată perioada derulării Proiectului Educational„Satul- vatră
a tradițiilor!”/ .
Responsabil: Prof. Bordînc Alina, ec. Diaconescu Ion , Inv.Florescu Pompilia
Beneficiari: elevi, cadre didactice de la Şcoala noastră si partcipanti din județ;
Modalităţi de evaluare: raport de autoevaluare.
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: Primirea materialelor
Data/perioada de desfăşurare: luna a III a decembrie 2018, luna a IV a ianuarie
2019
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ciuperceni
Participanţi: 20 elevi, 5 cadre didactice, 4 parinti, 2 reprezentanti ai comunitatii
locale
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Lucrările participante la Concurs vor fi primite de responsabilii menţionaţi,
vor fi catalogate in Registru de evidenta, numerotate.
Elevii care ştiu sa folosească aparatul foto vor fotografia fiecare lucrare, in
vederea realizării unui CD cu lucrările copiilor.
Responsabili:Prof. Olaru Elena, Prof. Cobianu Marcel, Prof. Andrei Dan, Prof.
Tîrîș Nicoleta. Inv. Papuc Elena
Beneficiari: elevi, cadre didactice, parteneri
Modalităţi de evaluare: înscrierea lucrărilor in registru de evidenta, raport de
autoevaluare, fotografierea lucrărilor pentru album
Activitatea nr.4
Titlul activităţii: Ne pregătim pentru expoziţie!
Data/perioada de desfăşurare: luna ianuarie 2019
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ciuperceni
Participanţi :20 elevi, 6 cadre didactice, 10 parinti
Responsabil: Prof. Talpeș Ion , Ed. Gugu Aurelia, Prof. Ciocârlie Ion, Ed. Săftău
Oana , prof. Băloi Vasile, Prof. Modroiu Ion
Beneficiari: elevi, cadre didactice
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Se va pregăti sala pentru expoziţie, în sala de sport a școlii. Vor fi amplasate
panourile. Se expun lucrările. Se tehnoredactează diplomele, pliante pentru
vernisajul expoziţiei, invitaţiile pentru membrii juriului, pentru parteneri.
Se pregăteşte echipa de participanți pentru Programul artistic care va fi prezentat
în cadrul activităților de pe Dealul Viilor.
Modalităţi de evaluare: raport de evaluare intermediara, verificarea registrului cu
lucrările primite
Activitatea nr.5
Titlul activităţii: Vernisajul expoziţiei –jurizarea lucrărilor și sesiunea de
comunicări
Data/perioada de desfăşurare: sfârșitul lunii ianuarie 2019
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ciuperceni
Participanţi 70 elevi, 10 cadre didactice, 50 parinti , invitaţi
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Programul zilei
-1. Primirea invitaţilor, jurizarea lucrărilor
-2. Participarea la activitatea intitulată „Focuri peste zăpezi” din Dealul Viilor,
Ciuperceni, cu ocazia celebrării Sfântului Trifon
-3.Program artistic oferit de Şcoala Gimnazială Ciuperceni
-4. Sesiune de comunicări
Responsabili: Toate cadrele didactice din Şcoala Ciuperceni, profesorii din Școlile
partenere
Beneficiari: elevi, cadre dicactice, parinti , intreaga comunitate.
Modalităţi de evaluare: raport de evaluare finala, stabilirea clasamentului
Activitatea nr. 6.
Titlul activităţii: Suntem vrednici de lauda? - expedierea diplomelor și
adeverințelor
Data/perioada de desfăşurare: luna a V a- februarie 2019
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Ciuperceni
Participanţi: 20 elevi,cadre didactice care fac parte din echipa de proiect, cadrele
didactice responsabile cu diseminarea informațiilor din școlile participante.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Se vor prezenta realizările obţinute, in cadrul unei mese rotunde.Se vor
completa diplomele si se vor expedia prin posta. Profesorii și invitații, împreună cu
elevii se vor deplasa în Dealul Viilor pentru a observa desfășurarea unuia dintre
obiceiurile existente în satul Ciuperceni, și care se dorește a fi păstrat prin
intermediul acestui proiect. După finalizarea programului artistic, profesorii care
doresc să participe la simpozion cu lucrări, sunt așteptați la Scoala Gimnazială
Ciuperceni, unde își vor prezenta lucrările și unde se vor purta discuții privitoare la
tema proiectului. Dacă doresc publicarea lucrărilor în revista cu ISSN, profesorii
vor trimite pe adresa alina_patrascu83@yahoo.com , un rezumat al lucrării
prezentate în cadrul mesei rotunde.
Responsabil: Prof. Stoenoiu Florentina, Prof Bordînc Alina, prof. Crăete Petrișor,
Secretar Ivăniși Teodora
Beneficiari: elevi, cadre dicactice
Modalităţi de evaluare: raport de evaluare finala
Postarea rezultatelor pe www.didactic.ro si pe pagina de facebook a școlii, revista
cu ISSN

ECHIPA DE PROIECT:

ORGANIZATOR - ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUPERCENI, Director, prof.


Florentina Stoenoiu

COORDONATORI:
 Prof. Stoenoiu Florentina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni
 Prof. Bordînc Alina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni
 Prof. Sichitiu Aura Maria - Şcoala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Leleşti
 Prof. Popescu Maria-Mariana - Şcoala Gimnazială Cîlnic
 Prof. Constantinescu Gabriela Julieta –Şcoala Gimnazială Godineşti
 Prof. Necşulea Cosmin – Şcoala Gimnazială Corobăi
 Prof. Schintee Gheorghe – Scoala Gimnaziala Telești
 Prof. Sirbu Sorina Ana - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Prof. Iorgoaia Liane - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Col. (r):Fometescu Mircea
ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Olaru Elena – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj


Prof.inv primar Diaconescu Loredana – Şcoala Gimnazială Ciuperceni,
Gorj
Prof.inv. primar Florescu Pompilia – Şcoala Gimnazială Ciuperceni,
Gorj
Prof. Crăete Petrișor – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Andrei Dan – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Cobianu Marcel – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Talpeș Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Inv. Papuc Elena – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.înv. primar Săftău Oana– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Modroiu Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Educ. Gugu Aurelia – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Mutulete Manuela – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Ciocârlie Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Băloi Vasile – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Tîrîș Nicoleta– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Secretar Ivăniși Teodora -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Contabil Diaconescu Ninel -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof Samfira Oana - Şcoala Gimnazială “Constantin Brancusi”, Tg Jiu
Prof. Pătrașcu Diana - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Necșulea Angelica - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Bivolaru Irina – Scoala Gimnazială Godinești, Gorj
Prof. Sulea Ana – Scoala Gimnaziala Godinești, Gorj
Prof. Robu Andreea - Școala Gimnazială nr 13, Timișoara
Prof. Înv. Primar Seceleanu Carmen - Școala Gimnazială Cîlnic

Parteneri:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj


 Casa Corpului Didactic Gorj
 Primăria comunei Ciuperceni, reprezentată de primar Tăloi Dumitru
 Biserica din Ciuperceni, preot Giurescu Dumitru
 Fundația culturală ”Dăruie vieții farmec”, președinte Fometescu Doru
La concurs se pot înscrie elevi ai claselor V-VIII. Formularul de înscriere,
pentru fiecare cadru didactic (anexa 1), va fi completat şi trimis odată cu lucrările
copiilor adăugându-se acordul de parteneriat semnat şi ştampilat (anexa 2), în 2
exemplare, un plic autoadresat şi timbrat.

Un cadru didactic participă cu maxim trei lucrări. Se vor juriza numai


lucrările care abordează tematica propusă.
În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule,
următoarele:
Titlul lucrării.............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului................................................................................
Clasa....................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător...............................................
Localitatea/Judeţul..................................................................................................

Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, Menţiune pentru fiecare
nivel de învăţare:
Nivel I – Clasa a V-a & clasa a VI-a
Nivel II – Clasa a VII-a & clasa a VIII-a

Cadrele didactice vor primi un exemplar al acordului de parteneriat până la


sfârşitul lunii martie 2019.

Trimiterea lucrărilor se va face o dată cu înscrierea până la data de


10 ianuarie 2019 (data poştei) pe adresa, Şcoala Gimnazială Ciuperceni,sat
Ciuperceni, comuna Ciuperceni, Jud.Gorj, cu menţiunea - Pentru simpozion

Criterii de evaluare/ jurizare


* Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care
nu respectă tematica concursului.
* Se va urmări exclusiv munca elevului.
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc
prin lucrarea realizată.
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
* Se va urmări stimularea creativităţii elevilor.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Lucrările elevilor se pot
trimite într-un singur plic.
Lucrările profesorilor se vor prezenta în cadrul sesiunii de comunicări,
iar rezumatele acestora vor fi publicate în revista cu titlul ”Satul – vatră a
tradițiilor”.

NU se percepe taxă de participare!!!!

PERSOANE DE CONTACT:
Stoenoiu Florentina – tel 0766208440

COORDONATORI:
 Prof. Stoenoiu Florentina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni
 Prof. Bordînc Alina – Şcoala Gimnazială Ciuperceni
 Prof. Sichitiu Aura Maria - Şcoala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Leleşti
 Prof. Popescu Maria-Mariana - Şcoala Gimnazială Cîlnic
 Prof. Constantinescu Gabriela Julieta –Şcoala Gimnazială Godineşti
 Prof. Necşulea Cosmin – Şcoala Gimnazială Corobăi
 Prof. Schintee Gheorghe – Scoala Gimnaziala Telesti
 Prof. Sirbu Sorina Ana - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Prof. Iorgoaia Liane - Şcoala Gimnazială nr. 13, Timisoara
 Col. (r):Fometescu Mircea

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Olaru Elena – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj


Prof.inv primar Diaconescu Loredana – Şcoala Gimnazială Ciuperceni,
Gorj
Prof.inv. primar Florescu Pompilia – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Crăete Petrișor – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Andrei Dan – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Cobianu Marcel – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Talpeș Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Inv. Papuc Elena – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.înv. primar Săftău Oana– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Modroiu Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Educ. Gugu Aurelia – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Mutulete Manuela – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Ciocârlie Ion – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof. Băloi Vasile – Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof.Tîrîș Nicoleta– Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Secretar Ivăniși Teodora -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Contabil Diaconescu Ninel -Şcoala Gimnazială Ciuperceni, Gorj
Prof Samfira Oana - Şcoala Gimnazială “Constantin Brancusi”, Tg Jiu
Prof. Pătrașcu Diana - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Necșulea Angelica - Şcoala Gimnazială Corobăi, Gorj
Prof. Bivolaru Irina – Scoala Gimnazială Godinești, Gorj
Prof. Sulea Ana – Scoala Gimnaziala Godinești, Gorj
Prof. Robu Andreea - Școala Gimnazială nr 13, Timișoara
Prof. Înv. Primar Seceleanu Carmen - Școala Gimnazială Cîlnic

Vă aşteptăm cu drag!

Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN

„Satul- vatră a tradițiilor”, EDIŢIA I

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC :


………………………………………………………………….

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :……………………………………………

ADRESA :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............................................................................................................

NR. TELEFON :...............................................................

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI CLASA/ŞCOALA


1.

2.

3.
4.

5.

Semnătura cadrului didactic:................................................


Anexa 2
Școala Gimnazială Ciuperceni Școala……………………………...
Comuna Ciuperceni, județul Gorj …………………………………….
Nr…………din……………… Nr………din………………………

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ………………….. între:


1. Şcoala Gimnazială Ciuperceni reprezentată de Prof.Stoenoiu Florentina , în
calitate de director si 2.……………………………,reprezentată de
prof............................................., în calitate de director,
si...............................................................................in calitate de profesor
indrumator, în cadrul Simpozionului judeţean – Satul – vatră a tradițiilor , ediţia a
I-a, februarie 2019.

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil


până la data de 02.02.2019 inclusiv.

Şcoala coordonatoare se obligă:


 Să distribuie regulamentul concursului unităților partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele ;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Şcolile participante/partenere se obligă să:


 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor și profesorilor participanţi diplomele și
adeverințele obţinute.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca


acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Director, Director,
Prof. Stoenoiu Florentina Prof.

S-ar putea să vă placă și