Sunteți pe pagina 1din 13

Avizat,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL


PROF.ION SORIN

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE


A FESTIVALULUI CONCURS
E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST WEIHNACHTEN!
ETAPA JUDEȚEANĂ

Ediţia I, Târgoviște, 18,19 decembrie 2017

Concursul ,, E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST


WEIHNACHTEN!!” este organizat de către Școala Gimnazială ,, Ioan Alexandru Brătescu-
Voinești” și de Școala Gimnazială ,, Vasile Cârlova”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Dâmbovița, Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Vasile Cârlova’’, Târgovişte și Biblioteca
Şcolii Gimnaziale ,, I.Al. Brătescu- Voineşti”, Târgovişte.

Iniţiatori proiect:
- Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova, „ Târgovişte
- Şcoal Gimnazială “ I.Al. Brătescu- Voineşti”, Târgovişte

Organizatori :
- Şcoala Gimnazială “Vasile Cârlova “ Târgovişte
- Şcoala Gimnazială “ I. Al. Brătescu – Voineşti Târgovişte

Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
- Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Vasile Cârlova’’, Târgovişte
- Biblioteca Şcolii Gimnaziale ,, I.Al. Brătescu- Voineşti”, Târgovişte.

Echipa de coordonare proiect :

Coordonatori:

 prof.dr. Costache Tatiana – director Şcoala Gimn. ,,Vasile Cârlova”, Tgv.;


 prof. Niculăescu Nicolae – director Şcoala Gimn. ,,I. Al. Brătescu- Voineşti “, Tgv.;
 prof.Ionescu Ecaterina-director adj. Şcoala Gimn. ,,Vasile Cârlova”, Tgv;
 prof.Popescu Iulia- director adj. Şcoala Gimn. ,,I. Al. Brătescu- Voineşti “, Tgv;
 prof.de limba franceză, Savu Alexandra
Școala Gimnazială ,,Vasile Cârlova" , Târgoviște
 Vasile Cristina
 Maniceru Adriana
 Tănase Cristina
 Popescu Cristina
 Popa Magdalena
 Capriati Emanuela
 Stan Daniela
 Anghelescu Camelia
 Alexandru Alexandra
 Banu Luminița
 Neacșu Florentina
 Vlădulescu Loredana

Şcoala Gimnazială ,,I.Al. Brătescu- Voineşti”, Târgovişte

 Badiu Vasilica
 Panțu Cerasela
 Zamă Ana Maria
 Diaconescu Cristina
 Luțescu Corina
 Nicolae Daniela
 Ungureanu Marilena
 Toader Adriana
 Dumitru Ana Maria
 Necula Georgiana
 Bădițescu Carolina
 Șerban Liliana
 Popescu Ana Maria
 Cotețiu Diana

TERMEN DE DERULARE A PROIECTULUI:

noiembrie 2017 – ianuarie 2017

REZUMATUL PROIECTULUI:

Concursul,, E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST


WEIHNACHTEN!!” se va desfăşura astfel:

CONCURS - adresat elevilor din următoarele forme de învățământ preuniversitar: primar,


gimnazial, cuprinzând trei secțiuni:

Secţiunea I – Interpretare vocală (Colinde de Crăciun în limba română


franceză/engleză/germană)/ Sketch/Scenetă în limba română/ franceză/engleză/germană cu
tema Crăciunul.
Pentru secțiunea interpretare vocală, fiecare participant /grup va putea să
interpreteze maximum 2 piese care să nu depașească 5 minute; fiecare echipă va fi
coordonată de maximum 2 profesori. Durata sketchului/scenetei nu va depăși 10
minute, fiecare echipă va fi coordonată de maximum 2 profesori.

Forma : - participare directă

Secţiunea II -afișe, colaje, postere, semne de carte, felicitări, machete cu tema Crăciunul.
Tradiții/Obiceiuri de Crăciun care să conțină expresii/structuri/propoziții/fraze în limba
română/ franceză/engleză/germană.

Forma : - participare indirectă

Secţiunea III –Expoziție fotografică ,,Le plus beau Noël /The best Christmas’’- Cel mai
frumos Crăciun (Photos de famille/Family photos) - o singură fotografie care să surprindă cel
mai frumos Crăciun petrecut în familie (o prezentare scurtă în limba română/ franceză/
engleză/ germană ce va cuprinde contextul în care a fost realizată fotografia și ce reprezintă
ea, în 30-35 de cuvinte). Pe spatele fotografiei vor trebui menționate numele și prenumele
elevului, școala de proveniență, clasa, titlul documentului, profesorul coordonator. Fotografia
trebuie să fie făcută în cadrul familial (nu copiată de pe internet sau din alte surse).

Forma : - participare indirectă

MOTIVAŢIA PROIECTULUI :

În luna decembrie celebrăm frumoasa sărbătoare a Crăciunului. De aceea, acest


festival concurs vine în întâmpinarea sărbătorii Crăciunului.
Scopul acesui festival concurs este de a atrage atenţia asupra importanţei limbilor
străine în educarea elevilor, promovând comunicarea în limbi străine prin participarea la
activități artistice și culturale.

Scopul proiectului: stimularea interesului pentru limbile europene


(română/franceză/engleză/germană) prin întrepătrunderea cu sărbătoarea minunată a
Crăciunului.

Obiective :
 dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză/engleză/germană prin îmbinarea
elementelor artistice;
 stimularea şi dezvoltarea originalităţii, creativităţii şi deschiderii culturale ale elevilor
prin participarea a minimum 15 elevi la fiecare secţiune a concursului;
 realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţămant implicate;
 promovarea educației interculturale prin organizarea unor evenimente culturale și inițierea
unui proiect eTwining/Erasmus;
 dezvoltarea spiritului competitiv, prin activităţi extracurriculare, realizarea unei activități
dedicate Crăciunului la fiecare clasă din unitățile de învățământ organizatoare.
Grupul ţintă: proiectul se adresează elevilor din următoarele forme de învățământ: primar,
gimnazial.

Locul de desfăşurare :
Școala Gimnazială "I.Al.Brătescu- Voinești" Târgoviște(participare directă)
Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova „ Târgovişte’’(participare indirectă)

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

1. Lansarea proiectului

Data: decembrie 2017


Activitate principală 18 decembrie/activitate cu participare directă

2. Locul desfăşurării:

 Şcoala Gimnazială ,,I.Al.Brătescu- Voinești", Târgoviște(participare directă)


 Școala Gimnazială ,, Vasile Cârlova’’, Târgoviște(participare indirectă)

3. Înscrierea participanţilor:

 Anunțarea intenției de participare și perioada de transmitere a


lucrărilor:

4 decembrie 2017 (data poștei)- trimiterea fișelor de înscriere-participare directă


(Școala Gimnazială ,, I.Al. Brătescu-Voinești’’)
-trimiterea lucrărilor și a fișelor de înscriere pentru
secțiunile cu participare indirectă(Școala Gimnazială ,, Vasile Cârlova’’)

 Persoane de contact:
 Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova „ Târgovişte -Popescu Cristina, 0722727281.
 Școala Gimnazială "I.Al.Brătescu- Voinești" ,Târgoviște-Savu Alexandra,
0724060081.

- pentru secțiunea Interpretare vocală (Colinde de Crăciun în limba


franceză/engleză/germană)/ Sketch/Scenetă în limba franceză/engleză/germană cu tema
Sărbătoarea Crăciunului

Data desfășurării festivalului concurs : 18.12.2017


Locul desfășurării : Școala Gimnazială ,, I.Al. Brătescu-Voinești’’

Ora de începere a evenimentului : 12.00


5. Modul de desfăşurare:

 CONCURS:

Fişele de înscriere împreună cu lucrările şi un plic A4 autoadresat și timbrat se vor transmite


prin poştă până la data de 4 decembrie 2017 ( data poștei), după cum urmează:

- învățământ primar – toate secțiunile cu participare indirectă;


- învățământ gimnazial - toate secțiunile cu participare indirectă;

Școala Gimnazială "Vasile Cârlova"Târgoviște


Calea Domnească, Nr.184;
Dâmbovița, cod 130008
(cu mențiunea : pentru biblioteca școlară-Festivalul Concurs ,, E CRĂCIUNUL!
C’EST LE Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST WEIHNACHTEN!”)

6. Cerințe de realizare a lucrărilor înscrise în concurs:


Secţiunea I – Interpretare vocală (Colinde de Crăciun în limba
franceză/engleză/germană)/ Sketch/Scenetă în limba franceză/engleză/germană cu tema
Crăciunul.
-Cântece dedicate Crăciunului din repertoriul cultural în diferite limbi străine
Pentru secțiunea interpretare vocală (Colinde), fiecare participant /grup va putea să
interpreteze maximum 2 piese care să nu depașească 5 minute. Colindul/Colindele
poate/pot fi interpretat(e) într-o limbă străină/în două limbi străine/colaj în toate cele 3
limbi străine menționate, dar să nu depășească 5 minute.
Fiecare interpret/grup va veni cu un cd/stick pe care va avea negativele pentru concurs
sau cu instrumentul cu care se va acompania, după caz. Dacă vor fi prezente elemente
de decor pentru Sketch/Scenetă, acestea vor fi concepute înainte de data reprezentării
și aduse la concurs (decor simplu, astfel încât să dureze 2-3 min. aranjarea sălii, după
caz).
Durata sketchului/scenetei nu va depăși 10 minute, fiecare echipă va fi coordonată de
maximum 2 profesori. Înainte de a interpreta sketch-ul/sceneta, profesorul coordonator
al grupului/interpretului respectiv va oferi juriului și varianta (în formă scrisă) a
scenetei/sketch-ului.
Forma: -Participare directă
Fișele de înscriere se vor trimite până la data de 4 decembrie 2017( data poștei) la
următoarea adresă :

Școala Gimnazială "I.Al.Brătescu- Voinești", Târgoviște


Calea Domnească, Nr.252
Dâmbovița, cod 130043
(cu mențiunea : pentru biblioteca școlară- Festivalul Concurs -,, E
CRĂCIUNUL! C’EST LE Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST
WEIHNACHTEN!!” Fișă de înscriere-Secțiunea I)

Interpreții care vor participa la această secțiune vor veni cu 10 minute înainte de
începerea concursului.
Categorii de vârstă: primar : 6-10 ani;
gimnazial: 10-14 ani

Data desfășurării festivalului concurs : 18.12.2017


Locul desfășurării : Școala Gimnazială ,, I.Al. Brătescu-Voinești’’

Ora de începere a evenimentului : 12.00


Secţiunea II – -afișe, colaje, postere, semne de carte, felicitări (handmade) cu
tema Crăciunul. Tradiții/Obiceiuri de Crăciun care să conțină
expresii/structuri/propoziții/fraze în limba franceză/engleză/germană.
La această secțiune elevii pot realiza:
- colaje, afișe – format A4, conținut: imagini semnificative, un motto/slogan/citat adecvat,
expresii/cuvinte/urări corespunzătoare.
Pe verso, materialele vor conţine o etichetă în care vor fi precizate: numele şi prenumele
elevului/elevilor, şcoala, clasa, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
- semne de carte și felicitări (hand-made) în diverse tehnici de lucru: carton, cusături
tradiționale pe etamină, origami, quilling, colaj etc, într-o manieră cât mai originală. Semnul
de carte și felicitarea pot conține și imagini/desene relevante, precum și un mesaj scurt de
Crăciun scris într-o limbă străină. Dimensiunea acestora rămâne la alegerea fiecărui
participant.
Categorii de vârstă: primar : 6-10 ani;
gimnazial: 10-14 ani

Forma : - participare indirectă


Fișele de înscriere însoțite de lucrări se vor trimite până la data de 4 decembrie 2017
( data poștei) la următoarea adresă :

Școala Gimnazială "Vasile Cârlova"Târgoviște


Calea Domnească, Nr.184;
Dâmbovița, cod 130008
(cu mențiunea : pentru biblioteca școlară-Festivalul Concurs ,, E CRĂCIUNUL!
C’EST LE Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST WEIHNACHTEN!’’- secțiunea II)

Secţiunea III –Expoziție fotografică ,,Le plus beau Noël /The best Christmas’’- Cel mai
frumos Crăciun (Photos de famille/Family photos) - o singură fotografie care să surprindă cel
mai frumos Crăciun petrecut în familie(o prezentare scurtă, pe o coală diferită, în limba
franceză/engleză/germană ce va cuprinde contextul în care a fost realizată fotografia și ce
reprezintă ea, în 30-35 de cuvinte). Descrierea fotografiei va fi însoțită de un titlu. Pe spatele
fotografiei vor trebui menționate numele și prenumele elevului, școala de proveniență, clasa,
titlul documentului, profesorul coordonator. Fotografia trebuie să fie făcută în cadrul
familial(nu copiată de pe internet sau din alte surse).
Forma : - participare indirectă

Fișele de înscriere împreună cu fotografiile se vor trimite până la data de 4 decembrie


2017( data poștei) la următoarea adresă :

Școala Gimnazială "Vasile Cârlova"Târgoviște


Calea Domnească, Nr.184;
Dâmbovița, cod 130008
(cu mențiunea : pentru biblioteca școlară-Festivalul Concurs ,, E CRĂCIUNUL!
C’EST LE Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST WEIHNACHTEN!’’- secțiunea III)
Nu se percepe taxă de participare.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei elevi.

Jurizarea lucrărilor- Secțiunile II și III: 11-15 decembrie 2017


Afișarea rezultatelor pe site-ul școlii: http://scbratescuv.ro și avizierul celor două școli
ianuarie 2017
După jurizare se va amenaja o expoziție cu toate lucrările de la secțiunile II și III
la nivelul școlilor coordonatoare.

Organizarea expoziției: 18-22decembrie

Diseminarea rezultatelor și transmiterea diplomelor:

decembrie, ianuarie 2017

Toate lucrǎrile vor fi incluse ȋntr-un sistem de premiere pe domenii de activitate și


categorii de vȃrstǎ. Se vor acorda premiile: I,II,III și mențiuni.
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor,
care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. Participanții vor trimite alături
de lucrări un plic autoadresat cu timbru pe care vor nota atât adresa destinatarului, cât și a
expeditorului. Acest plic va fi folosit pentru a expedia diplomele.
Anexa1 E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST
WEIHNACHTEN!
Ediţia I, Târgoviște, 2017

FIȘA DE ÎNSCRIERE
SECȚIUNEA I
INTERPRETARE VOCALĂ

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

…………………………….………………………………………………………………

Clasa
………………………………………………………………………………………………

Unitatea școlară

…………………………………………………………………………………………………

Localitatea/Județul

………………………………………………………………………………………..

PIESA MUZICALĂ PROPUSĂ IN CONCURS:

Titlul .....................................................................................................................

Modalitatea de acompaniament
…………………………………………………………..

Durata: ...............................................................................................

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….………………………………………


TELEFON / e-mail :……………………………………………………………………….
Anexa1 E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST
WEIHNACHTEN!
Ediţia I, Târgoviște, 2017

FIȘA DE ÎNSCRIERE

SECȚIUNEA I- SKETCH/SCENETĂ

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI


…………………………….………………………………………………………………

Clasa
………………………………………………………………………………………………

Unitatea școlară
…………………………………………………………………………………………………

Localitatea/Județul
………………………………………………………………………………………..

TITLUL SKETCH-ULUI INTERPRETAT /AUTOR

……………………………………………………………..

DURATA:......................................................................................

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
…………………….……………………………………………

TELEFON / email
……………………………………………………………………………...
Anexa 2 E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST
WEIHNACHTEN!
Ediţia I, Târgoviște, 2017

FIȘA DE ÎNSCRIERE

SECȚIUNEA II
Afișe, colaje, postere, semne de carte, felicitări

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

…………………………….………………………………………………………………

Clasa
………………………………………………………………………………………………

Unitatea școlară

…………………………………………………………………………………………………

Localitatea/Județul
………………………………………………………………………………………..

Forma lucrării(afiș, poster, colaj, semn de carte, felicitare)

……………………………………………………………..

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

…………………….……………………………………………

TELEFON / email
……………………………………………………………………………...
Anexa 3 E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS TIME!ES IST
WEIHNACHTEN!
Ediţia I, Târgoviște, 2017

FIȘA DE ÎNSCRIERE

SECȚIUNEA III
Expoziție fotografică

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

…………………………….………………………………………………………………

Clasa
………………………………………………………………………………………………

Unitatea școlară

…………………………………………………………………………………………………

Localitatea/Județul
………………………………………………………………………………………..

Titlul lucrării(descrierea fotografiei va fi însoțită de un titlu)

……………………………………………………………..

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

…………………….……………………………………………

TELEFON / email

……………………………………………………………………………...
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
DESFĂȘURARE
A FESTIVALULUI CONCURS
E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS
TIME!ES IST WEIHNACHTEN!
ETAPA JUDEȚEANĂ

Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova, „ Târgovişte


Şcoala Gimnazială ,, I.Al. Brătescu- Voineşti”, Târgovişte

Domeniu: limbi străine


Titlu: E CRĂCIUNUL! C’EST Noël!IT’S CHRISTMAS
TIME!ES IST WEIHNACHTEN!
Etapa: JUDEȚEANĂ
Ediția: I
Perioada: noiembrie 2017 – ianuarie 2017

Coordonatori:
 prof.dr. Costache Tatiana – director Şcoala Gimn. ,,Vasile Cârlova”, Tgv.;
 prof. Niculăescu Nicolae – director Şcoala Gimn. ,,I. Al. Brătescu- Voineşti “, Tgv.;
 prof.Ionescu Ecaterina-director adj. Şcoala Gimn. ,,Vasile Cârlova”, Tgv;
 prof.Popescu Iulia- director adj. Şcoala Gimn. ,,I. Al. Brătescu- Voineşti “, Tgv;
 prof.de limba franceză, Savu Alexandra